1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Běžné problémy s potrubními prostupy

Běžné problémy s potrubními prostupy

…a jak je vyřešit.

Historicky vzato, potrubní prostupy nikdy nepředstavovaly problém. Loděnice navařovaly silnostěnné kovové trubky přímo ke konstrukci nebo je spojovaly pomocí přepážkové příruby. Ve snaze překonat problémy spojené s tradičními ocelovými trubkami, jako jsou třeba špatné antikorozní vlastnosti a příliš vysoká hmotnost, však vzrostla poptávka po alternativních potrubních systémech.

Potrubní materiály, které se nyní pravidelně používají na palubách lodí a plošin, jsou nerezová ocel, měď, CuNi, titan, vícevrstvé (PE-Alu-PE), termoplast a sklolaminát.

Nové technologie přinášejí nové problémy

Ačkoli se zlepšila kvalita a prodloužila životnost, přinesla tato vylepšení nové problémy, které je třeba překonat:

  • Není možné navařovat přímo ke konstrukci v důsledku snížené tloušťky stěn nebo riziku vzniku galvanické koroze.
  • Trubky materiálu citlivého na teplo během požáru zanikají a zanechávají za sebou prázdný prostor, kudy mohou procházet plameny a kouř.
  • Prostupy u palub a přepážek odolných proti požáru vyžadující schválená a certifikovaná těsnicí řešení.
  • Nyní jsou zapotřebí další těsnění, která jsou vodotěsná, plynotěsná nebo nepropustná vůči povětrnostním vlivům.

Jak lze tyto problémy vyřešit?

Spolu s těmito pokroky vzrostla i potřeba moderního těsnění potrubních prostupů. Byla vyvinuta řešení, která chrání různé potrubní materiály v přepážkách odolných proti požáru i proti výbuchu, a také chrání před únikem vody a plynu.

Tenkostěnná kovová trubka může být nyní chráněna řešeními, která umožňují, aby odlišná kovová trubka probíhala přímo přes ocelovou, hliníkovou nebo sklolaminátovou přepážku bez nutnosti následujícího:

  • procházet 900mm manžetou nebo
  • být převedena na ocelové potrubí pomocí přírubových nebo kloubových spojů vzdálených více než 450 mm od konstrukce nebo
  • být připojena nebo převedena do podoby přepážkového šroubení či přechodového kusu.

Tato řešení mohou ochránit odlišné materiály před ohněm, plynem a vodou, aniž by bylo nutné řezat potrubí a znovu je připojovat k ocelovému dílu, který je navařen ke konstrukci.

Většina řešení vyžaduje svařování manžet či silů, nyní je však k dispozici varianta bez svařování. Poskytuje stejnou protipožární ochranu třídy A bez nutnosti svařování. Prozkoumejte toto řešení

Illustration_Non weld pipe seal - Roxtec SPM.jpg

Řešení pro plastová potrubí

Termoplastické nebo na teplo citlivé potrubí lze v přepážkách odolných proti požáru ochránit díky řešením, která rozdrtí a nahradí měknoucí potrubí a zablokují vzniklý prázdný prostor v případě požáru. Tento typ těsnění potrubí chrání plastové potrubí uvnitř přepážky s protipožární odolností třídy A a také poskytuje další vodotěsnou i plynotěsnou ochranu.

Umožňuje vést termoplastické potrubí přímo přes přepážky z oceli, hliníku nebo sklolaminátového kompozitu, aniž by bylo nutné přecházet na ocelovou trubku pomocí přírubových nebo kloubových spojů vzdálených více než 450 mm od paluby či přepážky.

Nové problémy, kterým čelíme v souvislosti s průchodem moderních potrubních materiálů palubami a přepážkami, proto již není třeba řešit zastaralými způsoby. Nová těsnění potrubních prostupů tyto problémy vyřeší a přinášejí úrovně bezpečnosti a výkonu schválené pro danou třídu.

Zjistit více

Jiné problémy s utěsněním potrubí

Aktualizováno: