1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Běžné problémy s potrubními prostupy

Běžné problémy s potrubními prostupy

…a jak je vyřešit.

Publikováno:
Upraveno:

Historicky vzato, potrubní prostupy nikdy nepředstavovaly problém. Loděnice navařovaly silnostěnné kovové trubky přímo ke konstrukci nebo je spojovaly pomocí přepážkové příruby. Ve snaze překonat problémy spojené s tradičními ocelovými trubkami, jako jsou třeba špatné antikorozní vlastnosti a příliš vysoká hmotnost, však vzrostla poptávka po alternativních potrubních systémech.

Potrubní materiály, které se nyní pravidelně používají na palubách lodí a plošin, jsou nerezová ocel, měď, CuNi, titan, vícevrstvé (PE-Alu-PE), termoplast a sklolaminát.

Nové technologie přinášejí nové problémy

Ačkoli se zlepšila kvalita a prodloužila životnost, přinesla tato vylepšení nové problémy, které je třeba překonat:

  • Není možné navařovat přímo ke konstrukci v důsledku snížené tloušťky stěn nebo riziku vzniku galvanické koroze.
  • Trubky materiálu citlivého na teplo během požáru zanikají a zanechávají za sebou prázdný prostor, kudy mohou procházet plameny a kouř.
  • Prostupy u palub a přepážek odolných proti požáru vyžadující schválená a certifikovaná těsnicí řešení.
  • Nyní jsou zapotřebí další těsnění, která jsou vodotěsná, plynotěsná nebo nepropustná vůči povětrnostním vlivům.

Jak lze tyto problémy vyřešit?

Spolu s těmito pokroky vzrostla i potřeba moderního těsnění potrubních prostupů. Byla vyvinuta řešení, která chrání různé potrubní materiály v přepážkách odolných proti požáru i proti výbuchu, a také chrání před únikem vody a plynu.

Tenkostěnná kovová trubka může být nyní chráněna řešeními, která umožňují, aby odlišná kovová trubka probíhala přímo přes ocelovou, hliníkovou nebo sklolaminátovou přepážku bez nutnosti následujícího:

  • procházet 900mm manžetou nebo
  • být převedena na ocelové potrubí pomocí přírubových nebo kloubových spojů vzdálených více než 450 mm od konstrukce nebo
  • být připojena nebo převedena do podoby přepážkového šroubení či přechodového kusu.

Tato řešení mohou ochránit odlišné materiály před ohněm, plynem a vodou, aniž by bylo nutné řezat potrubí a znovu je připojovat k ocelovému dílu, který je navařen ke konstrukci.

Většina řešení vyžaduje svařování manžet či silů, nyní je však k dispozici varianta bez svařování. Poskytuje stejnou protipožární ochranu třídy A bez nutnosti svařování. Prozkoumejte toto řešení

Illustration_Non weld pipe seal - Roxtec SPM.jpg

Řešení pro plastová potrubí

Termoplastické nebo na teplo citlivé potrubí lze v přepážkách odolných proti požáru ochránit díky řešením, která rozdrtí a nahradí měknoucí potrubí a zablokují vzniklý prázdný prostor v případě požáru. Tento typ těsnění potrubí chrání plastové potrubí uvnitř přepážky s protipožární odolností třídy A a také poskytuje další vodotěsnou i plynotěsnou ochranu.

Umožňuje vést termoplastické potrubí přímo přes přepážky z oceli, hliníku nebo sklolaminátového kompozitu, aniž by bylo nutné přecházet na ocelovou trubku pomocí přírubových nebo kloubových spojů vzdálených více než 450 mm od paluby či přepážky.

Nové problémy, kterým čelíme v souvislosti s průchodem moderních potrubních materiálů palubami a přepážkami, proto již není třeba řešit zastaralými způsoby. Nová těsnění potrubních prostupů tyto problémy vyřeší a přinášejí úrovně bezpečnosti a výkonu schválené pro danou třídu.

Zjistit více