1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Spolehlivá kabelová a potrubní těsnění pro technicky vyspělé provozní objekty

Spolehlivá kabelová a potrubní těsnění pro technicky vyspělé provozní objekty

Ochrana před různými druhy nebezpečí.

Spolehlivá kabelová a potrubní těsnění pro technicky vyspělé provozní objekty

Těsnění Roxtec můžete používat k ochraně laboratoří, izolačních pokojů v nemocnicích, čistých prostorů a uzavřených objektů s biologickými riziky. Certifikovaná bezpečnostní řešení nabízená společností Roxtec vám umožní dodržovat požadavky v oblasti protipožární ochrany, vyhýbat se kontaminaci a zabránit úniku patogenů z oddělených prostorů.

Těsnění Roxtec se často používají k zajištění bezpečného provozu po celou dobu životního cyklu přetlakových prostorů a oblastí s kontrolou kontaminace. Utěsnění prostupů v těchto případech plní více funkcí než pouhý protipožární uzávěr. Používaná těsnění jsou vodotěsná, vzduchotěsná a odolná proti tlaku plynu a fumigaci – přitom splňují rozsáhlé další požadavky a jsou vhodná pro širokou řadu oblastí použití. Kromě toho jsou těsnění k dispozici ve verzích do rizikových prostředí a pro aplikace vyžadující pospojování a uzemnění. Proto konstruktéři, stavební podniky a provozovatelé z celého světa specifikují a standardizují náš systém Roxtec pro prostupy kabelů, potrubí a kanálů v nejrůznějších oblastech. Používají jej v celé řadě provozních objektů, jakými jsou nemocniční budovy, výzkumné laboratoře (s klasifikací BSL), kontaminační prostory, farmaceutické a potravinářské průmyslové provozy nebo závody vyrábějící mikroelektronické a polovodičové součásti. Je například použitelný v kontaminačních prostorech splňujících požadavky kanadské normy pro biologickou bezpečnost.

Uživatelsky přívětivá řešení těsnění

Přizpůsobitelné těsnicí moduly Roxtec se vkládají okolo kabelů nebo trubek různých velikostí do rámů, které jsou odlitím, svařením nebo přišroubováním spojené s konstrukcí. Rámy jsou k dispozici pro jakýkoli typ konstrukce a jsou vyrobeny z různých materiálů, např. nerezová ocel s čistým povrchem nebo ocel v provedení s práškovým lakem. Poté se systém utěsní kompresní jednotkou, která může být oddělená nebo integrovaná v rámu. Existují těsnicí řešení Roxtec, která jsou určena pro stěny, podlahy, stropy či skříně – a dokonce i speciální řešení pro podzemní použití.
Těsnění se snadno projektují a rychle instalují, přičemž jejich flexibilita přináší v průběhu času dodatečné výhody. Jedním z příkladů je možnost otevírat těsnění za účelem využití jejich rezervní kapacity pro další kabely a potrubí. To přijde vhod, pokud dojde k pozdním změnám v projektu. Kdykoli potřebujete provést dodatečnou instalaci nebo modernizaci, můžete instalovat těsnění kolem již existujících kabelů a potrubí.

Stanovte nové standardy kvality

Kabelové a potrubní prostupy Roxtec jsou testovány, aby byla zajištěna funkčnost po celou dobu působení hrozeb vnějšího prostředí a fumigantů, jako jsou formaldehyd, VHP (peroxid vodíku) a oxid chloričitý. Přední světové výzkumné ústavy používají těsnění Roxtec při vývoji čistých místností a kontaminačních prostorů pro citlivé provozy, které vyžadují extrémně vysokou kvalitu těsnosti, protože manipulují s infekčními viry. Společnost Roxtec také vytvořila těsnění, která stanovila nové standardy profesionálního těsnění laboratoří BSL-4. Součástí dodávek těsnění je vždy kompletní dokumentace obsahující výsledky zkoušek a certifikáty.

Udržujte správný tlak

Těsnění Roxtec se doporučuje používat jako standardní řešení nad zemí i pod ní, aby byla zaručena těsnost okolo vstupujících kabelů, trubek a potrubí. Zaručí se tím jednotná kvalita konstrukce a práce se známými prostupy, které lze snadno kontrolovat a udržovat. Zajištění těsnosti je chytrá metoda k řízení proudění vzduchu, udržování správného tlaku a řízení rizik. Pokud se účastníte bezpečnostních prací, víte, jak zásadní je zabránit únikům látek a chemických výparů ze kontaminačních prostorů a zajistit, aby se tyto částice nikdy nedostaly do vnějšího prostředí. Metoda celoprostorové fumigace využívá škodlivou látku v parní nebo plynné formě k odstraňování mikroorganismů a škůdců. Aby bylo zabráněno úniku fumigantů, místnost je oproti dalším, sousedním oblastem udržována ve stavu s podtlakem. Můžete však zůstat v klidu, protože fumigační chemikálie neovlivňují vzduchotěsnost pryžové směsi Roxtec Roxylon™.

Vyřešte vysokou hustotu kabelů

Těsnění Roxtec můžete také využít jako standardní řešení kabelového prostupu pro různá zařízení, skříně, rozvaděče a pouzdra. Tato těsnění zajišťují dlouhodobý výkon a pomáhají vám zvládnout oblasti s vysokou hustotou kabelů. Těsnění se skládají z velmi malého počtu součástí a vyžadují méně práce a menší rozměry než tradiční kabelové vývodky, protože můžete utěsnit desítky kabelů ve stejném otvoru. Těsnění lze používat se silovými i ovládacími kabely, s procesními potrubími a ve ventilačních soustavách.

Přečtěte si více o těsnicích řešeních Roxtec.

Aktualizováno: