1. Knihovna vědomostí
 2. Způsoby těsnění
 3. Alternativa k přepážkovému šroubení pro utěsnění potrubních prostupů

Používáte u potrubních prostupů přepážková šroubení / kloubové spoje?

3 důvody, proč byste měli uvažovat o změně.

Odvětví ustupuje od tradičních přepážkových šroubení a kloubových spojů a začíná používat jiné systémy sloužící k ochraně kovových trubek procházejících protipožárními nebo vodotěsnými přepážkami. Zde jsou důvody.

1. Vyšší hmotnost na prostup

Neschválená, standardní i tradiční přepážková šroubení, a také typově schválená či certifikovaná přepážková šroubení, testovaná pro použití v námořních a příbřežních konstrukcích, jsou těžká.

Tradičními akceptovanými přepážkovými šroubeními často bývají ocelové trubky o délce 900 mm připojené přes spojku z obou stran k tenkostěnné kovové trubce používané pro potrubní systém. Kromě hmotnosti samotné trubky přináší s sebou každé přepážkové šroubení dodatečnou hmotnost: 

 • silnostěnná ocelová trubka o délce 900 mm,
 • 2x kloubový spoj (z každé strany jeden).

Schválená přepážková šroubení jsou kratší a silnější, nicméně jsou stále těžká. Uvažujeme-li tisíce takových instalací, stává se dopad na nárůst hmotnosti významným.

images_article_pages-2_900x526.png

Více informací ohledně délky trvání instalace přepážkových šroubení najdete v tomto srovnávacím videu nebo si přečtěte srovnávací analýzu těsnění pro kovová potrubí.

2. Časově náročný proces instalace

Vzhledem k oboustrannosti přepážkových šroubení je délka trvání instalace dvojnásobná oproti již tak značně dlouhé době potřebné k instalaci jednoho spoje. V případě některých instalací může být navíc obtížné získat přístup k některé ze stran.

U každého prostupu je zapotřebí provést řadu instalačních kroků, a to z každé strany:

 • Svařit předem připravenou ocelovou trubku o délce 900 mm (nebo schválené kratší přepážkové šroubení), která zahrnuje kloubové spoje.
  – Mnoho loděnic vyrábí kloubové spoje (přepážková šroubení) samo ze šrotu s přesvědčením, že je to nákladově efektivní, nicméně počet pracovních člověkohodin je vyšší, než se očekává.
  – Držet na svém místě a svařovat 900 mm dlouhé ocelové trubky zpravidla vyžaduje nákladnější instalaci za přítomnosti dvou osob. 
 • Uříznout trubku. Odstranit otřepy a drsné hrany očistit.
 • Očistit vnější část uřezané trubky.
 • Na uřezanou trubku nasadit převlečnou matici a řezný kroužek.
 • Převlečnou matici utáhnout, aby se těsnění vytvarovalo.
 • Přesunout se na druhou stranu konstrukce a celý postup zopakovat. 

Zahrneme-li tvarování a opakované řezání, čištění, svařování a přesun z jedné strany přepážky na druhou, celková doba trvání instalace vzroste a stane se nákladnou záležitostí. 

3. Negativní dopad na integritu a rostoucí počet spojů

Výběr materiálu potrubí je pro dlouhodobý výkon potrubního systému zásadní. Řezání vybrané trubky a její připojení k přepážkovému šroubení ohrožuje každým prostupem integritu, kvalitu a výkon. 

Jakmile je materiál převeden na horší ocel ze šrotového materiálu nebo kratší trubku z uhlíkové oceli, veškeré pozitivní důvody, proč bylo dané řešení zvoleno, se stávají irelevantními. Přechodové kusy rozptýlené po celém potrubním systému do něj vnášejí napěťové body a stávají se rizikovými místy pro vznik koroze.  

Každé připojení nebo spoj představuje potenciálně slabé místo v rámci potrubního systému a zavádí do něj další dutiny a nerovnosti, v nichž se mohou vyskytovat bakterie a koroze. Spoje jsou rizikovými místy možného kapání a netěsnosti. A cizí tělesa mohou způsobit ucpání a vznik oblastí koroze uvnitř potrubí, což pak vede k větším problémům s údržbou a nákladům na opravy.

Aktualizováno: