1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Jak ochránit datová centra před záplavami

Jak ochránit datová centra před záplavami

Přijměte tři šikovná bezpečnostní opatření, která vám pomohou předejít výpadkům.

Jak ochránit datová centra před záplavami

Extrémní události související s počasím a stoupající hladinou moře jsou rostoucí hrozbou pro kritickou komunikační infrastrukturu a stovky datových center po celém světě v dnešní době potřebují ochranu před vnikem vody a záplavami. Zachování provozní spolehlivosti a snižování rizika výpadků má zásadní význam.

Výpadky jsou nákladné pro majitele i provozovatele: průměrné náklady na výpadek datového centra dosahují 740 357 USD. Mezi nejčastější příčiny výpadků patří události související s počasím. 

Záplavy způsobují výpadky  

Přírodní katastrofy a s nimi související záplavy způsobují obrovské ekonomické škody. Děsivými příklady jsou hurikán Sandy, který způsobil výpadky v datových centrech v roce 2012 v americkém New Yorku, a extrémní srážky, které v roce 2015 vedly k výpadkům v komunikačních zařízeních v britském Leedsu. V obou případech trvalo obnovení provozu několik dní. I za méně extrémních okolností může voda způsobit poruchy ovlivňující podnikatelské operace. 

datacenter_cloud_750_v2.gif

Děsivé budoucí předpovědi

Očkává se, že zvýšená četnost pobřežních záplav, říčních záplav nebo záplav způsobených deštěm poškodí klíčové prvky jako jsou kabely, stožáry, pylony, datová centra, telefonní ústředny a základnové či přepínací stanice. Existují předpovědi, podle kterých zvýšení hladiny moře již do roku 2030 ovlivní 235 datových center. 

Řešením je posílení bezpečnosti

Co tedy můžete udělat pro ochranu kritické infrastruktury? Jason Hood, bývalý manažer segmentu globální infrastruktury společnosti Roxtec, která se specializuje na těsnění, má jasnou odpověď spočívající ve třech bezpečnostních opatřeních: 

  1. Zajistěte správné umístění od samého začátku. Umístěte své datové centrum do nízkorizikové oblasti s minimálním nebezpečím povodní nebo dlouhodobého působení vlhkosti.
  2. Návrh pro zabezpečení celé provozovny. Je velmi důležité chránit všechna zařízení, včetně generátorů, rozvaděče a optických sítí, před rizikem vlhkosti a částečných výbojů.
  3. Využijte účinná těsnicí řešení. Při utěsňování všech otvorů, jako jsou například otvory pro kabely a potrubí, použijte osvědčené postupy.

Máte zájem o další informace? Přečtěte si článek odborníka na těsnění Jasona Hooda „Zmírnění vlivu vody v datových centrech. Příprava na přírodní katastrofy a změnu klimatu“ a dozvíte se, jak se vyhnout výpadkům.

Aktualizováno: