1. Knihovna vědomostí
  2. Těsnicí řešení
  3. Efektivní vedení kabelů v kolejových vozidlech

Zvyšte životnost kabelů jejich ukotvením s řešeními Roxtec

Zvyšte životnost kabelů jejich ukotvením s řešeními Roxtec

Roxtec využívá svoji odbornost v oblasti kabelových a potrubních těsnění pro zjednodušení práce s organizací kabelů a jejich ukotvení projektantům a montážníkům. Ukotvení kabelů na palubě kolejových vozidel musí být vysoce kvalitní, protože selhání kabelu může způsobit výrazné prostoje a zpoždění osobní dopravy.

Efektivní vedení kabelů v kolejových vozidlech

Mimořádně rizikové jsou podvozkové systémy a startovací kabely, u kterých může nedostatečné upevnění snadno způsobit předčasné opotřebení. Vzhledem k neustálým pohybům a vibracím, které podvozkové a střešní elektroinstalace kolejových vozidel musejí snášet, je namísto běžných technických řešení žádoucí spíše odborně navržený systém.

Dobře navržený systém uchycení kabelů by měl:

  • zajišťovat konzistentní a předvídatelné odlehčení tahu,
  • minimalizovat riziko přerušení elektrického vedení,
  • zajišťovat dlouhodobé a účinné upnutí bez ohledu na teplotu,
  • chránit plášť kabelů před opotřebením při upínání a během pohybu,
  • snášet vibrace a dynamické pohyby bez únavy materiálů,
  • být otevíratelný kvůli údržbě a úpravám,
  • pojmout kabely různých značek, abyste nebyli vázáni na jediného dodavatele.

Roof top cable clamps

Význam kabelových svorek

Samozřejmou vlastností kabelových svorek a upínacích systémů je konzistentní a dlouhodobé odlehčení tahu. Když vlakové soupravy projíždějí zatáčkami a nakloněnými úseky, kabely mezi sousedícími vagony svírají jiné úhly, takže dochází k jejich natahování a ohýbání. Systém uchycení kabelů těmto dynamickým pohybům musí odolávat po celou životnost kolejového vozidla, aby se kabely nemohly uvolnit. Očekávaná životnost systému uchycení kabelů se musí ověřit pokročilými zkušebními nástroji, které tyto pohyby dokáží realisticky simulovat. Systém uchycení kabelů je schválen pouze v případě, že nedochází k přerušení elektrického vedení, poruše kabelu či samotného upínacího systému ani významnému posunutí kabelů.

firm cable clamps

Šetrné, ale pevné kabelové svorky

Kabelové svorky a systémy uchycení kabelů se běžně vyrábějí z různých plastů, jako je polyamid nebo polypropylen. V systémech uchycení kabelů Roxtec se využívá měkká pryž EPDM s relativně nízkou hodnotou tvrdosti, která je šetrná k plášti kabelu a odolná vůči vytržení. Upínací moduly dlouhé 30 nebo 60 mm jsou vhodné do míst, kde je uchycení kabelu zásadní, přičemž 60mm systém zajišťuje nejvyšší odolnost vůči vytržení a 30mm systém nabízí nejnižší celkovou hmotnost.

Očekávaná životnost kolejových vozidel je nejméně 25 let a odhadované náklady na údržbu za toto období se často pohybují na úrovni investičních nákladů. Řešení pro vedení kabelů, která snižují nároky na údržbu, proto mají významný dopad na celkové náklady životního cyklu.

Aktualizováno: