1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Zabezpečte svá datová centra proti ohni a vodě

Zabezpečte svá datová centra proti ohni a vodě

Vyberte si bezpečné místo a specifikujte účelová těsnicí řešení.

Zabezpečte svá datová centra proti ohni a vodě

Ve světě, v němž se vlády, banky a nemocnice spoléhají na datové technologie, musí být zachována funkčnost serverových hal. Pokud si kritické funkce v rámci celé společnosti vyžadují nepřetržitý provoz, výpadky nejsou myslitelné. Datová centra proto musí odolat vodě i ohni a šetřit energii.

Před vybudováním datového centra je důležité vybrat správné místo. Při výběru místa posuďte riziko extrémních povětrnostních jevů a záplav. Při identifikaci oblastí, které jsou ohroženy přírodními katastrofami, vám pomohou historická data a prognostické trendy. Nezapomeňte však, že k povodním může dojít i mimo záplavovou zónu a za mírných srážkových období a že vodní hladiny mohou být problematické.

I když se elektrická a elektronická zařízení nachází na úrovni země, často bývají připojena a napájena prostřednictvím optických vláken a kabelů tažených pod zemí. Podzemní distribuce však není prosta hrozeb. Potrubí, klenby a výkopy se mohou naplnit vodou a stát se zdrojem pronikání vlhkosti.

Vodotěsnost od podzemí až po střechu

Voda a vlhkost mohou způsobit bezprostřední problémy, jako jsou zkraty a částečné výboje. Mezi dlouhodobé účinky řadíme poškození izolace, korozi a poruchy zařízení. Místo snahy o sanaci škod pomocí silikonových tmelů nebo pěn, byste měli použít mechanická těsnící řešení, která jsou už od základu navržena pro podzemní vedení. Tato těsnění jsou obvykle založena na stlačené pryži, která fungují jako vodotěsné těsnění chránící před vysokým tlakem vody. Utěsnění podzemních energetických a optických rozvodů může být jednou z nejúčinnějších a nákladově nejefektivnějších metod ochrany kritické infrastruktury před vodou a vlhkostí. 

Měli byste také používat účinná mechanická těsnění pro optimalizaci vodotěsnosti nad zemí. V kabelových a potrubních průchodech ve vnějších zdech a střechách, kde hrozí vysoké riziko vniknutí vody v důsledku silných srážek, nainstalujte řešení založená na stlačené pryži.

Odolnost vůči požáru a vzduchotěsnost nad zemí

V zájmu zajištění certifikované ochrany dbejte na to, aby řešení, která používáte nad zemí, byla odolná vůči požáru. Zkontrolujte, zda zvolená utěsnění prostupů kabelů také zabraňují úniku vzduchu, abyste při provozu ušetřili energii. Instalace vzduchotěsného těsnicího systému umožňuje trvale udržitelné používání systémů klimatizace a chlazení. Umožní vám regulovat klima provozovny, eliminovat rizika a snižovat náklady na energii.

Seznamte se se společností Roxtec – poskytovatelem těsnicích řešení, který vám může pomoci chránit datová centra před početnými hrozbami.

Pro více informací si přečtěte článek odborníka na těsnění Jasona Hooda o zmírnění účinků vody v datových centrech.

 

Aktualizováno: