1. Knihovna vědomostí
  2. Způsoby těsnění
  3. Alternativa k těsnicím tmelům při utěsňování potrubních prostupů

Utěsňujete potrubní prostupy těsnicím tmelem?

3 důvody, proč byste měli uvažovat o změně.

Publikováno:
Upraveno:

Odvětví ustupuje od těsnicích tmelů a přesouvá se k jiným systémům, které chrání potrubí z kovu, plastu či kompozitu ze skleněných vláken při průchodu požárními nebo vodotěsnými přepážkami. Zde jsou důvody.

1. Dlouhé a těžké manžety

Řešení používající tmel vyžadují manžetu k přichycení různých materiálů, včetně mnoha podob výplňového materiálu, napěňující pryže a samozřejmě dvou vrstev tmelu. Délka manžety zpravidla závisí na průměru trubky a materiálu potřebném pro dosažení požadované požární odolnosti. Tato řešení často vyžadují kromě výplňového materiálu i nanesení tmelu z obou stran konstrukce, což má za následek typické délky manžet mezi 180 a 250 mm.  

Dlouhé manžety omezují možnost přidat kloub či spoj k trubce procházející prostupem v blízkosti dané konstrukce nebo při pokusu o navedení potrubního systému jiným směrem. Čím kratší je manžeta prostupu, tím větší je flexibilita v případě vedení potrubního systému stísněným prostorem.  

Delší ocelové manžety navíc zvyšují hmotnost. Uvažujeme-li tisíce takových prostupů, stávají se možné úspory při použití lehčích řešení významnými. Úspora hmotnosti je důležitá při dosahování vyšších rychlostí, lepší účinnosti paliva, a také při snížení ekologické stopy.

Illustration_Sealing pipes with compound - example.jpg

2. Značná délka trvání instalace

Řešení používající tmel obsahují ve svých procesech instalace několik časově náročných kroků: 

  • Svařování manžety z obou stran paluby nebo přepážky.
  • Očištění všech povrchů včetně vnitřku manžety a vnějšího povrchu trubky.
  • Vložení výplňového materiálu, kdy se musí vyplnit mezera uvnitř manžety.
  • Nanesení tmelu o správné tloušťce z obou stran paluby nebo přepážky.
  • Vyhlazení a zhutnění okolí trubky kvůli získání těsnění bez mezer či trhlin.
  • Doba vytvrzení se může pohybovat kdekoli v rozmezí 24 hodin a 30 dní. Během této doby by jakékoli pohnutí s trubkou mohlo způsobit problém s těsností a celkovým výkonem těsnicího řešení.
  • Některá řešení používající tmely vyžadují dokončení procesu nezávislou instalatérskou firmou. To může vést k prodlevám způsobeným komplikacemi v logistice a plánování.

3. Žádná flexibilita v případě reinstalace

Během doby provozu lodi nebo plošiny může být zapotřebí řada oprav potrubí. Má-li se vyměnit zkorodovaný systém ocelových potrubí, je zapotřebí mít přístup z obou stran paluby nebo přepážky, aby se tmel mohl odříznout. Nicméně získat přístup z obou stran nebývá vždy snadné.

Jakmile jsou tmel, výplňový materiál i zkorodovaná trubka odstraněny a nová trubka je na svém místě, musí nový tmel s hranou manžety či jakoukoli zbylou směsí vytvořit čistý spoj. Tento proces je třeba zopakovat i z druhé strany konstrukce a následně nechat vytvrdnout. Vzhledem k omezené trvanlivosti většiny řešení používajících tmely nemusí být dostupnost nového tmelu snadná, je-li loď stále v provozu.

Umožnit tmelu vytvrdnout a vytvořit tak počáteční těsnost může trvat mnoho dní. Pokud během doby vytvrzování vzniknout nějaké mezery a trhliny, může dojít ke snížení úrovně požární odolnosti, vodotěsnosti nebo plynotěsnosti.