1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Jak se navrhují vzduchotěsné místnosti pro fumigaci

Jak se navrhují vzduchotěsné místnosti pro fumigaci

Přečtěte si technický popis návrhů vzduchotěsných řešení.

Jak se navrhují vzduchotěsné místnosti pro fumigaci

Navrhujete místnosti, v nichž probíhá fumigace – proces použití vysoce toxického plynu k inaktivaci biologických látek? Doporučujeme vám technický popis „Vzduchotěsná řešení. Pohled na projektování pro fumigaci zaměřený na budoucnost“, jehož autory jsou Andrew Somerville ze společnosti Hoare Lea a Shem Sacewicz z HOK Architects. Zde se vysvětlují procesy s běžnými fumiganty a zdůrazňuje se nutnost vzduchotěsného prostředí.

Stáhněte si zprávu

Andrew Somerville je ředitel a vedoucí oddělení vědy a výzkumu ve společnosti Hoare Lea, což je inženýrská konzultační společnost poskytující řešení komplexních inženýrských a konstrukčních problémů v budovách. Shem Sacewicz je vedoucí spolupracovník a architekt laboratoří ve společnosti HOK Architects. Má dvacetileté zkušenosti v působení na vědeckých projektech v Evropě a Asii. Jejich technický popis umožní čtenářům pochopit proces fumigace a její dopad na vzduchotěsnost místnosti. Uvádí, že dodatečné zřizování utěsnění prostor nebo rozhodnutí o jeho zřízení v pozdní fázi projektování může ohrožovat lidský život a bývá velmi nákladné, zatímco při „zvažování požadavků na vzduchotěsnost místnosti v rané fázi procesu projektování se zpravidla dosahuje bezpečného a nákladově přijatelného výsledku“.

Vzduchotěsnost pro bezpečnost

Primární důvody pro vzduchotěsnost místností pro fumigaci jsou snaha o zabránění úniku fumigantu, udržení požadované koncentrace fumigantu a zabránění úniku biologických látek. Hlavní problémy s utěsněním při fumigaci nastávají při zajišťování vzduchotěsnosti konstrukce obálky místnosti, kompatibility materiálů a také u uzavřeného prostoru a přilehlých prostor v průběhu fumigačního cyklu. Autoři uvádějí, že pro projektanty je důležité porozumění procesům před fumigací, při vlastní fumigaci a také po ní a uvážení všech těchto poznatků při hodnocení rizik. Představují různé typy fumigantů, zařízení a postupů, dále také různé normy aplikované při zajišťování vzduchotěsnosti prostor pro fumigaci.

„Ochranná bariéra musí být plně propojená s každým předmětem, který přes ni pronikne.“

Udržování silné bariéry

Připomínají, že náchylnost ochranné bariéry k narušení nastává obvykle v místech napojení různorodých materiálů, prostupů jednotlivých služeb nebo v místech závady či poškození bariéry. Všechny tyto podmínky musí být podrobně popsány a při vytváření těchto napojení je nutno dodržovat určité základní zásady:

„Ochranná bariéra musí být plně spojená s předmětem, který přes jí prochází, například s dveřmi, oknem, osvětlením, potrubím, kabely či rozvody, a zajišťovat utěsnění. Tyto detaily prostupů musí umožňovat robustní, spolehlivé řešení, které se lehce čistí.“

Stáhněte si zprávu

Před stažením je třeba vyplnit příslušné údaje.

Děkujeme!

Brzy obdržíte e-mail.

S pozdravem
Roxtec

Aktualizováno: