1. O společnosti Roxtec
  2. Udržitelnost

Udržitelnost

Úvod

Nejvýznamnějším aspektem pro podniky Roxtec je pozitivní udržitelný dopad utěsněných kabelových a potrubních průchodů. Díky našim produktům můžeme v případě nehody zabránit lidským, ekonomickým a ekologickým škodám.

Při našem každodenním úsilí o udržitelnost přispíváme k boji proti změně klimatu a zajišťujeme rovná práva a odpovědné řízení podniku.

Magnus Holmberg, generální ředitel společnosti Roxtec International AB

Ekologické cíle společnosti Roxtec

Společnost Roxtec poskytuje těsnění a služby, které pomáhají společnostem a organizacím předcházet rizikovým faktorům a chránit životní prostředí. Jsme také plně odhodláni minimalizovat vlastní emise skleníkových plynů.

V červnu 2023 stanovilo vedení společnosti Roxtec následující tři ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí:

  1. Do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální podle protokolu o skleníkových plynech pro rozsah 1 a 2. Do roku 2030 dosáhneme také 25 % snížení v rozsahu 3 oproti roku 2022.
    Do roku 2045 budeme uhlíkově neutrální pro všechny tři rozsahy.
  2. Naše produktové portfolio bude do roku 2030 100% recyklovatelné.
  3. Do roku 2030 budeme recyklovat 100 % odpadu z výroby našich řešení.

Kontakty

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:

Ulrica Malmberg

Výkonný viceprezident Oddělení Globální lidské zdroje Obchodní region: Karlskrona, Švédsko

Magnus Petersson

Finanční ředitel Oddělení Globální finance Obchodní region: Karlskrona, Švédsko

Ulf Hildingsson

Vedoucí technické a obchodní podpory Oddělení Obchodní divize Infrastruktura a průmysl Obchodní region: Karlskrona, Švédsko

Leo Konradsson

Globální manažer pro segment Oddělení Energetika a zpracovatelský průmysl Obchodní region: Karlskrona, Švédsko