1. Knihovna vědomostí
  2. Způsoby těsnění
  3. Alternativa k těsnicím ucpávkám při utěsňování potrubních prostupů

Používáte k ochraně prostupů potrubí těsnicí ucpávky?

3 důvody, proč byste měli uvažovat o změně.

Odvětví ustupuje od těsnicích ucpávek a přesouvá se k jiným systémům, které chrání potrubí při průchodu požárními nebo vodotěsnými přepážkami. Zde jsou důvody.

1. Dlouhé a těžké manžety

Těsnicí ucpávky vyžadují manžetu a často oboustrannou instalaci, je-li požadována požární odolnost, plynotěsnost a vodotěsnost. Délka manžety zpravidla závisí na průměru trubky a materiálu potřebném pro dosažení požadované požární odolnosti. Proto většina řešení s těsnicími ucpávkami vyžaduje délky manžet mezi 100 a 250 mm.

Dlouhé manžety omezují možnost přidat kloub či spoj k trubce procházející prostupem v blízkosti dané konstrukce nebo při pokusu o navedení potrubního systému jiným směrem. Čím kratší je manžeta prostupu, tím větší je flexibilita v případě vedení potrubního systému stísněným prostorem.  

images_sealing plugs_01.png

Delší ocelové manžety také zvyšují hmotnost. Uvažujeme-li tisíce takových prostupů, stávají se možné úspory při použití lehčích řešení významnými. Úspora hmotnosti je důležitá při dosahování vyšších rychlostí, lepší účinnosti paliva, a také při snížení ekologické stopy.

2. Omezená flexibilita instalace a velké skladové zásoby

Těsnicí ucpávky mají omezené úrovně možných tolerancí, takže konkrétní rozměry jsou klíčové. Detaily, jako je vnitřní průměr manžety a vnější průměr trubky, jsou klíčové k určení toho, jaká ucpávka je zapotřebí. Tyto dvě nepružné míry vyžadují, a to bez velkých tolerancí, abyste měli po ruce vždy konkrétní velikosti ucpávek. 

Vzhledem k mnoha možným vnitřním průměrům manžet a také mnoha možnostem vnějších průměrů v případě potrubí existuje velký výběr z možných kódů výrobků od různých výrobců těsnicích ucpávek. To může být značně matoucí a často pak může vést k nesprávnému výběru. 

Neznají-li instalatéři přesné rozměry, je riziko výběru nesprávné velikosti těsnicí ucpávky velmi vysoké, poněvadž úrovně tolerancí jsou u ucpávek jen omezené. Výsledek špatně dosedající těsnicí ucpávky může být katastrofální. Z těchto důvodů má většina uživatelů těsnicích ucpávek velké zásoby nebo zásoby výrobků mnoha různých variant. 

3. Značná délka trvání instalace 

Většina řešení těsnicích ucpávek vyžaduje svařování manžety z obou stran paluby/plošiny či přepážky a svařování je časově náročné i nákladné. Je nutné mít přístup z obou stran konstrukce, což může být v případě oprav na lodi nebo plošině v provozu obtížné. 

Více informací ohledně délky trvání instalace těsnicích ucpávek najdete v tomto srovnávacím videu nebo si přečtěte srovnávací analýzu těsnění pro kovová potrubí.

Vzduchová mezera mezi dvěma těsnicími ucpávkami často brání hladkému procesu instalace. Při pokusech o vmanévrování těsnicí ucpávky na místo se zbytečně ztrácí čas. Ve výsledku je pak mnoho instalací ponecháno v nedokončeném stavu, což má významný dopad na jejich celkový výkon. 

Tyto obtíže lze překonat, řídí-li se všichni instalatéři dlouhým seznamem instalačních kroků. Nicméně většina loděnic nemá prostředky na to, aby mohla provést všechny jednotlivé kroky, jako je třeba vybroušení vnitřního okraje manžet nebo uvolnění tlaku vzduchu vytvořeného mezi dvěma sadami ucpávek. Další čas zaberou zbytečné pokusy o dokončení špatně dosedající těsnicí ucpávky s použitím hrubé síly nebo ponechání těsnicích ucpávek v napůl nainstalovaném stavu, což má za následek vícepráce v pozdější fázi.

Aktualizováno: