1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Spolehlivá kabelová těsnění pro telekomunikační sítě

Spolehlivá kabelová těsnění pro telekomunikační sítě

5 důvodů, proč byste se měli rozhodnout pro použití těsnění Roxtec při realizaci vašeho projektu vylepšení telekomunikační sítě.

Spolehlivá kabelová těsnění pro telekomunikační sítě

Bezpečnost a spolehlivost mají zásadní význam s ohledem na maximalizaci doby provozu u všech druhů telekomunikačních sítí. Existuje pádný důvod, proč byste měli vybrat těsnicí řešení Roxtec při sestavování specifikací ochrany zařízení, která zajistí nepřetržitý provoz.

Můžete dosáhnou jak zvýšení kapacity nově budovaných základnových stanic, tak i zjednodušení projektů, jejichž předmětem je dodatečná instalace zařízení a vylepšení budov a rozvoden, včetně stěn, podlah, podzemních částí a skříní. Těsnění Roxtec představují ideální řešení pro jakýkoli druh sítě:

  • 4G LTE
  • Sítě 5G pracující v nesamostatném režimu (NSA 5G)
  • Sítě 5G pracující v samostatném režimu (SA 5G)
  • DAS (distribuovaný anténní systém)
  • FTTX (vlákno zakončené v uzlu X)
  • Pevné linky

1. Chraňte se před různými riziky

Kabelová a potrubní těsnění Roxtec můžete použít k tomu, abyste zabránili vnikání vody, působení vlhkosti a poškození zaplavením nebo mrazem v místě instalace. Tato těsnění poskytují ochranu před účinky stálého tlaku působícího v CEV (podzemních prostorech s kontrolovaným prostředím), uzlech FTTX a šachtách, společně s certifikovanou protipožární ochranou, která je ve shodě s mezinárodními normami. Jejich vzduchotěsné provedení vám umožňuje udržovat ideální teplotu uvnitř rozvoden, a tím snižovat provozní náklady. Kromě toho můžete uzemňovat kabely a chránit místo instalace před účinky zasažení bleskem a elektromagnetického rušení. Použitím těsnění Roxtec jako zábrany můžete bránit hlodavcům a dalším škůdcům v okusování kabelů, které způsobuje provozní prostoje, ztráty signálu nebo dokonce šíření infekčních onemocnění.

2. Optimalizujte svůj pracovní postup při projektování

Navrhování utěsnění prostupů pro kabely a potrubí již v počáteční fázi realizace projektu přináší úsporu času a snižuje nebezpečí, že si použití nesprávných řešení vyžádá pozdější změny v místě instalace. Společnost Roxtec poskytuje bezplatný digitální nástroj pro projektování, Roxtec Transit Designer™, který konstruktérům zjednodušuje práci a poskytuje vše od schémat kabelových a potrubních rozvodů, přes výkresy a certifikáty až po objekty BIM nebo soubory CAD. Nástroj Roxtec Transit Designer™ šetří uživatelům čas, zajišťuje správný výběr konfigurací a umožňuje podrobné sledování průběhu realizace projektu od počátečního návrhu až po konec životnosti sestavy. Objekty BIM lze stahovat samostatně a konstruktéři společnosti Roxtec jsou trvale připraveni vám poskytnout podporu na místní úrovni.

3. Využívejte výhody spojené s flexibilitou a efektivitou

Technologie Roxtec Multidiameter™ představuje inovaci, která umožňuje dosahování maximální flexibility založené na modulech s odnímatelnými vrstvami. Snižuje potřebu přemísťování montážního materiálu na místo instalace a zajišťuje, že budete mít vždy po ruce správný výrobek. Multidiameter™ vytváří mechanický těsnicí systém přizpůsobitelný kabelům a potrubím o různých průměrech. Zjednodušuje plánovací a logistické procesy, urychluje montážní práce a umožňuje vám vytvářet několikanásobné kabelové prostupy prostorově nenáročným způsobem. K dispozici máte vše, co potřebujete k utěsnění všech prostupů, a dokážete zvládat i pozdější konstrukční změny související s počtem nebo velikostí použitých kabelů. Pouze několik málo vrstev vytváří silnou a spolehlivou bariéru, jež zabezpečuje dlouhodobou provozní funkčnost.

4. Zjednodušte a zrychlete instalaci

Těsnicí technologie Roxtec vám vždy umožní instalaci kabelů a potrubí s dokonalým utěsněním, která bude zároveň bezpečná a rychlá. Rámečky a moduly Roxtec je možno instalovat kdykoli během výstavby objektu, a to dokonce i v podzemních prostorech zaplněných vodou. Tím je umožněno, aby rozvodny, skříně a další části budov byly bezpečně utěsněny za použití spolehlivého a účinného řešení ještě před tím, než jsou vybaveny kabely a elektronikou.

5. Zjednodušte si práce související s vylepšením a dodatečnou instalací

Dříve nebo později bude nutné provedení výměny vašeho telekomunikačního vybavení, včetně jeho kabelů. Může se jednat například o potřebu nahrazení starých kabelů novými kabely s optickými vlákny. Nepřetržitý vývoj nových technologií a neustále se rozšiřující sdílení sítí a objektů různými operátory přináší nové náročné požadavky. Rezervní kapacita těsnění Roxtec vám umožní přidávat kabely, kdykoli to bude potřebné. Tato řešení jsou vhodná pro různé druhy kabelů, včetně koaxiálních i optických, a to v jakékoli velikosti. Těsnění jsou odolná, umožňují efektivní využití prostoru, jsou bezpečná při působení různých teplot a nekorodující.

Prozkoumejte celou řadu oblastí použití, v nichž můžete využívat těsnicí řešení nabízená společností Roxtec.

Aktualizováno: