1. Kunskapsbibliotek
  2. Tätningslösningar
  3. Kabelgenomföring

Flexibelt system för tätning av kabelgenomföring

Ersätt förskruvningar, plattor och tätningsmassor med Roxtectätningar.

Flexibelt system för tätning av kabelgenomföring

Roxtec ingångstätningar är säkerhetsprodukter som är perfekta för kablar, rör och ledningar som går in i väggar, golv, tak, däck, skott eller elskåp, elektriska inkapslingar och annan utrustning.

Kabelgenomföringarna innefattar tätningsmoduler i form av gummiblock med Multidiameter™. Det är vår egen innovation för enkel anpassning som gör det mycket enklare att konstruera och installera tätningar för kabelgenomföring. Modulerna i ingångstätningarna är försedda med avskalbara lager, vilket möjliggör perfekt passform för kablar, rör och ledningar i olika storlekar. Du tar helt enkelt bort lager efter lager tills modulen passar kabeln eller röret.

Mer utrymmeseffektivt än någon kabelförskruvning

Försöker du hitta ett sätt för att täta kabelgenomföringar på ett mer utrymmeseffektivt vis än med kabelförskruvningar? Med bara en Roxtec ingångstätning för tillämpningar med hög kabeltäthet kan du ersätta mer än 30 konventionella kabelförskruvningar och ändå ha en tät kabelgenomföring. Du kan till och med installera en kabelgenomföring nu och vara förberedd för framtida behov. Möjligheten med reservkapacitet gör att du kan öppna ingångstätningen och uppgradera med ytterligare kablar utan att göra nya öppningar eller använda mer tätningsmaterial. Använd Roxtecs ingångstätningar för att planera för expansion, spara ingenjörstimmar och förkorta installationsarbetet samt hantera oförutsägbara variationer på plats med avseende på kablarnas antal och tjocklek. Lösningarna för kabelgenomföring är redan förberedda för ditt nästa steg.

Roxtec kabelgenomföring jämfört med förskruvningar

Ett överlägset alternativ till vilken kabelgenomföringsplatta som helst

Det är en bra idé att använda Roxtecs kabel- och rörgenomföringar med tätningsblock eller tätningspluggar – eller tätningsmoduler som vi och de flesta användare kallar dem – i stället för kabelgenomföringsplattor när man arbetar med tätning av kabelgenomföringar för allt från telekom till tätning kring elkablar till byggnader och bostäder. En anledning är robustheten hos Roxtec tätningar. En annan är flexibiliteten för olika behov och tillämpningar. En tredje är möjligheten att garantera säkerhet, effektivitet och driftsäkerhet.

Mer flexibelt än tätningsmassa för kabelingångar

Multidiameter™ är Roxtecs lösning för anpassning till kablar och rör av olika storlekar. Det är ett koncept som har revolutionerat processen för kabeldragning och rörinstallation. Konstruktionsarbetet förenklas, installationen går snabbare och materialbehovet minskas. Det är svaret på dina frågor om hur man tätar hål för kabelgenomföring eller röringång och ändå kunna öppna upp dem, göra ändringar eller lägga till kablar eller rör. Det skulle inte vara möjligt om du använde tätningsmassa för kabelgenomföringen. Då skulle du behöva göra nya hål. Flexibiliteten hos Roxtecs genomföringar gör det lätt att täta en mängd kablar och rör i få öppningar. Genomföringarna gör det möjligt att dra förterminerade kablar och tillhandahålla inbyggd reservkapacitet. Du håller dig konkurrenskraftig och kan hantera nya behov och föreskrifter eftersom du kan lägga till kablar och rör och utöka projektens livslängd – utan extra materialkostnader.

Animation Roxtec kabelgenomföring

Testade och certifierade för tätning av kabelingångar och röringångar

Roxtecs multikabelgenomföringar och röringångstätningar skyddar mot många olika faror. Typiska exempel förutom vatten är brand, gas, rök, damm, tryckvågor, vibrationer och elektromagnetiska störningar. Systemet är också det perfekta svaret på alla frågor om hur man tätar mot gnagare. Roxtec erbjuder ingångstätningar som är certifierade av erkända myndigheter. De har testats och blivit godkända av erkända testlabb runt om i världen. Roxtecs lösningar för tätning av kabel- och röringångar omfattar över 250 certifikat, inklusive IECEx/ATEX och MED, samt över 500 registrerade tester och godkännanden.

Roxtec kabelgenomföringar och rörgenomföringar

Roxtec kabelgenomföringar och rörgenomföringar för alla branscher

Letar du efter en effektiv kabelgenomföring eller rörgenomföring för vägg, golv, tak, kapsling eller utrustning? Behöver du en vattentät kabelingång? Våra hållbara och anpassningsbara tätningslösningar för kabelingångar och röringångar har utmärkta prestanda för multipla sektorer och tillämpningar. Du hittar Roxtecs system för genomföringar i utmanande och hårda miljöer på land och till havs runt om i världen.

Användningsområden för Roxtecs genomföringar för kablar, rör och ledningar

Välj din sektor för att se typiska tillämpningar där Roxtecs multikabelgenomföringar och rörgenomföringar används för att skydda liv och tillgångar.

Infrastruktur

Hamnar │  Vägtunnlar och broar Avancerade anläggningar Flygplatser Byggnader │  Byggnation Datacenter Sjukvård │  Vattenförvaltning

Tillverkningsindustri

Livsmedel och dryck │  Maskiner Tunga fordon │  Robotteknik Järnvägsfordon │  Turbiner och generatorer Försvarsfordon

Marin

Fraktfartyg │  Kryssningsfartyg och färjor │  Marinfartyg Supportfartyg för offshore Jakter

Havsbaserad olja och gas

Borrningsfartyg │  Flytande produktionsfartyg │  Upphissningsriggar Halvt nedsänkbara riggar och plattformar

Energi

Gasturbinkraftverk Kärnkraftverk │  Solenergi │  Överföring av högspänd likström │  Överföring av växelström │  Distribution │  Energilagring │  Vindkraft till havs │  Vindturbiner │  Vindkraft på land │  Grön vätgas

Processindustri

Gruvdrift och metaller │  Olja, gas och petrokemi på land │  Massa och papper

Roxtec BG™ B genomföringar för kabeltätning, potentialutjämning och skyddsjordning av kablar

Kabelingångssystemen Roxtec BG™ B och BG™ (potentialutjämning och skyddsjordning) är våra lösningar för tätning av dussintals metallbeklädda eller armerade kablar på minsta möjliga utrymme. Du kan använda dem för att spara konstruktionstimmar och installationstid – och för att minimera vikt och kostnader. Roxtecs BG™ B- och BG™-tätningar kan vara upp till 70 procent mer utrymmeseffektiva än kabelförskruvningar och de fungerar som direkt ersättning för förskruvningar vid anslutning av metallklädda och armerade kablar. Med en kabelgenomföring från Roxtec kan du täta ytterdiametrarna på flera olika kablar och säkra en certifierad potentialutjämning eller skyddsjordning.

  • Kabelgenomföring för potentialutjämning och skyddsjordning av metallklädda och armerade kablar
  • Kabelgenomföringslösning som kräver 70 procent mindre utrymme än kabelförskruvningar
  • Kabel- och röringångstätning klassad för brand och godkänd för farliga platser (Ex)

Roxtec BG kabelgenomföring jordning av kablar

Roxtec EMC-genomföringar

För att uppnå EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, måste du minimera effekterna av EMI, elektromagnetiska störningar, och minska risken för internt genererad EMI som orsakar störningar av elektronisk utrustning i närheten. Roxtecs EMC-kabeltätningar är ett bra val eftersom de kan förhindra multipla risker samtidigt. Ingångstätningarna kan bidra till skydd mot störningar från tekniska system samt skydd mot faror som brand, rök, vatten, gas, vibrationer och risken för explosion. Konstruktionsingenjörer måste överväga risken för EMI-exponering och inkludera EMC i den elektriska designen för skåp och utrustning. Roxtecs kabeltätningar stöder bästa praxis för EMI-skyddsprinciper.

EMC tätning av kabelgenomföring

Ingångstätningar som ger elektromagnetisk skärmning

Roxtec har också utvecklat ingångslösningar för kablar som går in i eller ut ur elektromagnetiskt tätade elektriska kapslingar. Ingångstätningarna testas till ett minimum av 18 GHz för att bevisa avskärmningens effektivitet. Överföringsimpedans från kabelskärm till ram mäts också upp till 30 MHz.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Tack för att du kontaktar oss!

Vi återkommer till dig inom kort.

Vänliga hälsningar,
Roxtec