1. Om oss
  2. Hållbarhet

Hållbarhet

Introduktion

Den viktigaste aspekten för Roxtecs verksamhet är den positiva hållbara effekten av tätade kabel- och rörgenomföringar. Våra produkter bidrar till att förebygga mänskliga, ekonomiska och miljömässiga skador i händelse av en olycka.

I vårt dagliga hållbarhetsarbete bidrar vi till att bekämpa klimatförändringarna samt säkerställa lika rättigheter och en ansvarsfull bolagsstyrning.

Magnus Holmberg, VD för Roxtec International AB

Miljömål för Roxtec

På Roxtec erbjuder vi tätningar och tjänster som hjälper företag och organisationer att förebygga riskfaktorer och skydda miljön. Vi är också fast beslutna att minimera våra egna utsläpp av växthusgaser.

I juni 2023 satte Roxtecs ledningsgrupp följande tre ambitiösa miljömål:

  1. Vi ska vara koldioxidneutrala enligt Green House Gas-protokollet för tillämpningsområde 1 och 2 senast år 2030. Vi ska också ha nått 25 % minskning av 2022 års nivå inom tillämpningsområde 3 senast 2030.
    Vi ska vara koldioxidneutrala för alla tre tillämpningsområden senast 2045.
  2. Vår produktportfölj ska vara 100 % återvinningsbar senast år 2030.
  3. Vi ska återvinna 100 % av avfallet från produktionen av våra lösningar senast år 2030.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulrica Malmberg

Vice VD Avdelning Global Human Resources Verksamhetsregion: Karlskrona, Sverige

Magnus Petersson

CFO Avdelning Global Finance Verksamhetsregion: Karlskrona, Sverige

Ulf Hildingsson

Technical & Commercial Support Manager Avdelning Affärsområde Infrastructure & Industry Verksamhetsregion: Karlskrona, Sverige

Leo Konradsson

Global Segment Manager Avdelning Power & Process Industries Verksamhetsregion: Karlskrona, Sverige