1. Om oss
  2. Hållbarhet

Med fokus på kvalitet och hållbarhet

Med fokus på kvalitet och hållbarhet

I vårt arbete för ständig förbättring inom kvalitets- och miljöfrågor vägleds vi av Roxtec Core Values och Roxtecs miljöpolicy (se nedan).

Engagerat hållbarhetsarbete

Vi bidrar till en hållbar värld genom att leverera säkra tätningslösningar. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan, fortsätta förbättra vår arbetsmiljö och utveckla våra medarbetare samt ta ett större ansvar för en globalt hållbar samhällsutveckling.
Läs vår hållbarhetsredovisning här nedan.

Fokus på säkerhet och mänskliga rättigheter

Roxtecs uppförandekod klargör vår ståndpunkt i etiska frågor och miljöfrågor. Vi kräver att alla chefer, medarbetare, partner och leverantörer som är involverade i affärsverksamhet under varumärket Roxtec respekterar och följer koden.

Läs mer om vår uppförandekod.

Företagets sociala ansvar

Eftersom vår målsättning är att göra världen till en säkrare plats har vi en tydlig strategi även för företagets sociala ansvar. Vi är fast beslutna att bekämpa fattigdom genom att uppmuntra entreprenörskap.

Läs mer om vårt arbete för en säkrare värld. 

Miljöpåverkan

Roxtecs produkter skyddar liv och tillgångar och bidrar till en positiv inverkan på miljön genom att minimera användningen av resurser och förhindra oönskad förorening.

Kvalitetssäkring

Roxtec International AB är certifierat enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Följande dotterbolag är certifierade i enlighet med standarden ISO 9001:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec BV
  • Roxtec Spain

Se certifikaten ISO 9001 och ISO 14001 nedan.

Säkerhetsdatablad

Du hittar våra säkerhets- och datablad i avsnittet Produkter på webbsidan.

Konfliktmineraler

Roxtec köper endast från leverantörer som är bekräftat fria från konflikt i Kongo-Kinshasa. Läs vår Conflict Minerals Policy och Conflict Minerals Report för mer information.

Kontaktpersoner inom kvalitet och miljö

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jenny Franzén

Global kvalitetschef Avdelning Global Operations Verksamhetsregion: Karlskrona, Sverige