This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
 1. Din bransch
 2. Infrastruktur
 3. Avancerade anläggningar

Kabel- och rörgenomföringar för avancerade anläggningar

Kabel- och rörgenomföringar för avancerade anläggningar

Använd Roxtecs tätningar för att skydda laboratorier, isoleringsrum på sjukhus, renrum och biosäkerhetsanläggningar mot flera risker. Med våra certifierade lösningar kan du upprätthålla brandskyddskraven, undvika kontaminering och förhindra läckage av desinfektionsmedel. Vi hjälper dig att garantera säkerheten och driften genom hela livslängden för trycksatta och kontamineringskontrollerade områden.

Roxtecs genomföringar är mer än ett brandskydd. De är vattentäta, lufttäta och beständiga mot gastryck och desinfektionsmedel – och de täcker in både omfattande tätningskrav och en mängd olika tillämpningsområden. Dessutom finns tätningarna i versioner för farliga miljöer och områden som kräver potentialutjämning och skyddsjordning. Därför specificerar och standardiserar konstruktörer, byggföretag och operatörer världen över med vårt tätningssystem för kabel-, rör- och kanalgenomföringar i:

 • Sjukhus
 • Renrum
 • Laboratorier
 • Biosäkerhetsrum
 • Läkemedelstillverkning
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Halvledaranläggningar

Användarvänliga tätningslösningar

Sätt bara in Roxtecs anpassningsbara tätningsmoduler runt kablar eller rör i olika storlekar i ramar som du har gjutit, svetsat eller skruvat fast i strukturen. Ramarna finns för alla typer av strukturer och i olika material, till exempel pulverlackerat eller rostfritt stål med en ren ytbehandling. Sedan tätar du systemet med en kompressionsenhet som kan vara separat eller integrerad i ramen. 

Tätningarna är enkla att rita in och går snabbt att installera. Flexibiliteten ger också fördelar över tid. Ett exempel är möjligheten att öppna tätningarna för att dra nytta av deras inbyggda reservkapacitet för ytterligare kablar och rör. Detta är perfekt om det görs sena ändringar i konstruktionen. När du behöver utföra eftermonteringsarbeten eller uppgraderingar kan du installera tätningarna kring redan befintliga kablar och rör.

Sätt nya kvalitetsstandarder

Roxtecs kabel- och rörgenomföringar testas för säkrad prestanda under livslång exponering för miljöhot och desinfektionsmedel som formaldehyd, väteperoxid och klordioxid. Världsledande forskningsinstitut använder våra tätningar när de utvecklar renrum och biosäkerhetsrum för känsliga verksamheter som hanterar smittsamma virus, vilket kräver extremt hög tätningskvalitet. Vi har också skapat tätningar som har satt nya standarder för professionell tätning av BSL-4-laboratorier. Vi skickar alltid med fullständig dokumentation om tester och certifikat vid leverans av tätningar.  

Upprätthåll rätt tryck

Använd Roxtecs tätningar som standardlösning, både ovan och under jord, i väggar, golv och tak för att garantera täthet kring inkommande kablar, kanaler och rör. Det ger en enhetlig konstruktionskvalitet och välbekanta genomföringar som är lätta att inspektera och underhålla. Att säkra tätheten är ett smart sätt att kontrollera luftflödet, upprätthålla rätt tryck och hantera risker på. Du som är involverad i säkerhetsarbete vet hur viktigt det är att hindra substanser och kemiska ångor från att läcka ut från biosäkerhetsrum och se till att sådana partiklar aldrig kommer ut i omgivningen utanför. 

Hantera hög kabeldensitet

Du kan också specificera Roxtecs tätningar som standardlösning för kabelgenomföringar till utrustning, skåp, kopplingsdosor och kapslingar. Våra tätningar garanterar långsiktig prestanda samtidigt som de hjälper dig att hantera områden med hög kabeldensitet. Tätningarna består av mycket få komponenter och de kräver mindre arbete och upptar mindre yta än traditionella kabelförskruvningar eftersom du kan täta dussintals kablar i samma öppning.  

Läs mer om hur du använder Roxtecs kabel- och rörgenomföringar

Är du intresserad av våra tätningslösningar? Vill du bli bästa möjliga Roxtecanvändare? Vill du diskutera eller utmana oss med några extraordinära krav? Du är alltid välkommen att kontakta oss och tala med våra tätningsexperter, konstruktionsingenjörer och lokala representanter.

Du kan också prova vårt kostnadsfria konstruktionsverktyg Roxtec Transit Designer™ online eller Roxtec BIM-objekt. Läs också gärna framgångshistorier från krävande referensprojekt i hela världen där ägare, operatörer, konstruktionsingenjörer och entreprenörer har valt Roxtecs kabel- och rörgenomföringar för att garantera säker drift. 

Tillämpningsområden

Utforska en mängd tillämpningsområden där du kan dra nytta av våra lösningar.