1. Om oss
  2. Företaget
  3. Juridiskt

Juridisk information

Denna webbplats kontrolleras av Roxtec International AB eller av relevant lokal Roxtecenhet för respektive del.

Integritet och cookies

Klicka på följande länk för att läsa Information om integritet och kakor.

Friskrivning

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av Roxtec. När du använder den medger du att du är lagligen bunden av de rättsliga meddelanden som inryms här. Roxtec förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll på denna webbplats, inklusive de rättsliga meddelandena, utan föregående avisering och varje ändring träder i kraft direkt efter sin publicering.

Innehållet på Roxtecs webbplats är uteslutande avsett för allmänt informationssyfte och tillhandahålls “som det är” och “i befintligt skick” utan någon som helst garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Roxtec kan inte i något fall hållas ansvarigt enligt lag för någon direkt, indirekt, särskild eller annan påföljande förlust eller skada som uppkommit utifrån användning av webbplatsen (inklusive webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats), eller oförmågan att använda sådan information, även om Roxtec skulle vara underrättat om risken för sådan förlust eller skada.

Upphovsrätt/varumärken & annan immaterialrätt

All information på denna webbplats, inklusive namn, grafik, bilder, varumärken, logotyper och mjukvara som används inom eller för Roxtecs verksamhet, produkter och tjänster, är Roxtecs eller dess leverantörers egendom och skyddas av lagar om immaterialrätt i de relevanta länder där Roxtec verkar.

Du får läsa, ladda ner eller skriva ut kopior av innehållet, men endast för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Vänligen observera att när du laddar ner eller skriver ut kopior av information från denna webbplats, så måste du inkludera all därtill hörande upphovsrätt, och innehållet får inte reproduceras, lagras, översättas, säljas vidare eller vidaredistribueras utan föregående skriftligt medgivande från Roxtec. Du får inte sälja, modifiera eller använda någon sådan information för något som helst offentligt eller kommersiellt syfte.

Roxtecs produkter och konstruktioner kan vara skyddade av patent, bruksmodeller och registrerade konstruktioner i relevanta länder där Roxtec verkar och sådana produkter eller konstruktioner får inte på något sätt kopieras eller produceras utan föregående skriftligt medgivande från Roxtec.

Produkter

De produkter som tillverkas av Roxtec säljs i enlighet med Roxtecs allmänna villkor för försäljning och leverans. Roxtecs säkerhetsprodukter i standardutförande är testade, typgodkända och tillverkade för användning enligt sin konstruktion.

Informationen på Roxtecs webbplats friskriver dock inte dig – som mottagare av den tillhandahållna informationen och/eller specificerande part, inköpare, installatör och/eller användare av Roxtecs produkter – från skyldigheten att göra en oberoende bedömning avseende dessa produkters lämplighet på aktuell plats för processer och/eller installationer och/eller användning.

Modifieringar, förändringar och/eller ändringar av något slag som utförs på produkterna och/eller installationsanvisningarna utan föregående skriftligt medgivande från Roxtec kan ogiltiggöra testresultat, typgodkännanden och/eller avsedd funktionalitet.