1. Tjänster
  2. Inspektion av genomföringar

Inspektioner av genomföringar

Se till att alla kabel- och rörgenomföringar uppfyller behoven och kraven.

Inspektioner av genomföringar

Garantera säkerheten ombord

För att trygga säkerhet och driftsäkerhet behöver du certifierade tätningslösningar som uppfyller kraven. De måste vara korrekt installerade och fullt fungerande. Som tätningsexperter vet vi hur viktiga kabel- och rörgenomföringar är för att uppfylla de höga säkerhetsstandarderna inom den marina och havsbaserade industrin.

Därför erbjuder vi inspektioner av kabel- och rörgenomföringar. Oavsett om du äger, driver, renoverar eller bygger fartyg, båtar eller havsbaserade enheter kan vi erbjuda pålitlig hjälp. Vi inspekterar genomföringar ombord på renoverade sjöfartsflottor och havsbaserade enheter samt på nybyggen.