1. Om oss
  2. Kvalitet

Kvalitet

Vi säkerställer en världsomspännande kvalitet både hos våra produkter och i vårt arbetssätt genom vårt affärsledningssystem som bygger på gemensamma policyer och riktlinjer.

Säkerhetsdatablad

Du hittar våra säkerhets- och datablad i avsnittet Produkter på webbsidan.

Kvalitetssäkring

Följande företag i Roxteckoncernen är certifierade enligt ISO 9000. Roxtec International innehar även en ISO 14001-certifiering.

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec Spain
  • Roxtec Services
  • Roxtec Saudi Arabia

Se certifikaten ISO 9001 och ISO 14001 nedan.