Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Produkter
  2. Innovativa tekniker
  3. EMC

Roxtecs EMC-tätningar

Tätningar för elektromagnetisk kompatibilitet.

Roxtecs EMC-tätningar

Använd Roxtecs EMC-tätningar för att säkerställa ett förstklassigt skydd mot EMI, elektromagnetisk interferens, och EMP, elektromagnetisk puls. Genomföringarna är godkända av samliga ledande klassificeringssällskap och används i många krävande branscher och applikationer.

Roxtecs EMC-lösningar består av ES-systemet, som ger elektromagnetisk skärmning, och PE-systemet för skydd mot störningar burna av kabelskärmar eller metallrör. Bägge systemen ger även certifierat skydd mot brand, gas och vatten.

Error loading video
Roxtec skyddar mot EMI/EMP

Skydd mot EMI och EMP

Roxtecs ES-system kombinerar en bred ledande tejp med en radiofrekvensskärm för att blockera och avleda strålade och ledningsburna elektromagnetiska störningar. Roxtecs ES-moduler med tejp i mitten ger dubbelsidigt yttre skydd medan Roxtecs ES B-moduler (B för baksida) är till för anslutningar och genomföringar med enkelsidigt skydd. Tejpen täcker hela kabelskärmens eller metallrörets omkrets vilket ger utmärkt resultat vid användning mot EMI och EMP. Systemet skyddar mot såväl högfrekvent strålad som ledningsburen EMI/EMP i skärmade miljöer.

Roxtecs PE-system, med PE- och PE B-versioner av modulerna, har en bred ledande tejp för att täcka hela kabelskärmens omkrets vilket ger utmärkt resultat vid användning mot EMI. Systemet skyddar mot ledningsburen EMI.

Använd moduler med den ledande tejpen i mitten för kablar som passerar flera genomföringar och med tejpen bakpå för anslutningar.

Högsta möjliga prestanda

Roxtecs EMC-tätningar ger kontaktyta kring hela omkretsen för att skapa en väg till jord med låg impedans. Jordningsvägens bredd och massa är optimerade för applikationen. ES-versionen har även en högfrekvensbarriär som fångar in och avleder strålade signaler.

Jämförelse mellan sektioner i en Roxtec BG™ B-modul för potentialutjämning och skyddsjordning, en Roxtec ES B-modul för skydd mot högfrekvent strålad och ledningsburen EMI/EMP och en Roxtec PE B-modul för skydd mot ledningsburen EMI.

Val av EMC-lösning

Valet av vilket Roxtec EMC-system som ska användas kan baseras på den förväntade typen av kabel eller rör. Om kablarna är skärmade handlar det sannolikt om användning mot EMI och då bör ES- eller PE-systemet nyttjas. Med ES-systemet kan vågledarteknik användas när icke-metalliska fiberoptiska kablar och plaströr eller slangar går genom ett ES-system och in i skärmade miljöer.

 

Notera: Om det är ett användningsområde för armerade kablar rekommenderar vi Roxtecs BG™ B-system för potentialutjämning och skyddsjordning.