1. Produkter
 2. Produktprestanda
 3. Roxtectätningar för elektromagnetisk skärmning

Roxtectätningar för elektromagnetisk skärmning

Skydda din elektriska och elektroniska utrustning.

Roxtectätningar för elektromagnetisk skärmning

Använd Roxtecs ES-tätningssystem för att säkra skyddet mot EMI, elektromagnetisk störning, och EMP, elektromagnetisk puls. Systemet är godkänt av alla större klassificeringssällskap och täcker behoven för många krävande branscher och applikationer. Roxtec ES-tätningar ger elektromagnetisk skärmning samt certifierat skydd mot brand, gas och vatten.

Skärmning är en metod för att skydda känslig utrustning från elektromagnetiska störningar. Du reducerar elektromagnetiska signaler och blockerar fältet med barriärer tillverkade av ledande eller magnetiska material. 

Skärmning fungerar också åt andra hållet. Den förhindrar att elektromagnetiska signaler och fält lämnar ett skärmat område. Du kan skydda känslig information från avlyssning eller stänga inne störningar som genereras av kraftproduktion i ett skärmat område för att säkra utsläppsgränserna.

Observera: Om användningsområdet kräver potentialutjämning och skyddsjordning rekommenderar vi Roxtecs BG™ B-system.

EMC är bra, EMI är dåligt

Elektromagnetisk skärmning är ett sätt att uppnå EMC-efterlevnad på och undvika hot som EMI.

Källor och receptorer för elektromagnetisk störning 

Kom ihåg att all elektrisk och elektronisk utrustning är källor till elektromagnetisk störning, vilket innebär att de har potential att orsaka problem i andra enheter. De kan också påverkas av elektrisk störning, vilket innebär att de också är receptorer.

Vanliga källor

 • Radio, TV och radarutrustning
 • Kraftledningar
 • Elektroniska kretsar
 • Belysningsdimmers
 • Bågsvetsare
 • Elektriska motorer
 • Elektriska stormar och stora solutbrott
 • Vapen som använder elektromagnetisk puls

Mottagare (potentiella offer)

 • Radio- och TV-mottagare
 • Hushållsapparater
 • Datorer
 • Elektronik 
Elektromagnetisk störning och pulser som påverkar flygplan, medicinsk utrustning, navigationsinstrument och signalsystem utgör allvarliga hälso- och säkerhetsrisker.
Mikael Grudd, EMC Technical Product Specialist, Roxtec

Eliminera kopplingsvägarna

Källor och mottagare är inga problem så länge de inte är anslutna. Du kan skapa skydd mot elektromagnetiska hot genom att eliminera kopplingsvägen, som är anslutningen som överför störningen från källan till mottagaren/offret. 

Roxtecs ES-system ger ett effektivt skydd när det används i skärmade miljöer. Systemet både avleder ledningsburna störningar och skärmar mot strålade störningar.

Ledd kopplingsväg – den elektromagnetiska störningen färdas via kablar och rör. Kopplingsvägen kan vara antingen induktiv magnetisk koppling eller kapacitiv elektrisk koppling.

Strålad kopplingsväg – den elektromagnetiska störningen färdas via luften som en våg. Dess energi absorberas och genererar ett strömflöde i mottagande kabel/rör eller direkt i elektroniken.

Roxtec ES-system

Meningen med Roxtecs ES-genomföringar är att förbättra den elektromagnetiska kompatibiliteten mellan olika elektriska och elektroniska enheter genom elektromagnetisk skärmning. Systemet är både en modulbaserad kabel- och rörgenomföring för elektromagnetisk skärmning och en mekanisk genomföringstätning. Den har en dubbel funktion – förhindra elektromagnetiska fält och ge miljöskydd mot risker som brand, gas, vatten, damm, smuts och gnagare.

Systemkomponenter

Systemet består av en elektriskt ledande stålram, Roxtec ES-moduler, stagbrickor och en kompressionsenhet plus smörjmedel att använda under installationen. Ramarna finns i olika former och storlekar. Du kan integrera dem i konstruktionen, antingen under byggprocessen eller efteråt, för att göra öppningar för kablar och rör som passerar genom väggar och avdelare. 

En kontinuerlig elektrisk kontakt med den skärmade konstruktionen är avgörande. Du sätter in Roxtec ES-tätningsmoduler i ramen för att täta runt kablar och rör. Sedan för du in kompressionsenheten, Roxtec Wedge ES, och drar åt den för att komprimera och slutföra tätningen.

Testad för elektromagnetisk skärmning

Väl på plats skyddar Roxtecs ES-tätning genomföringen och eventuell ansluten utrustning från framkallade elektromagnetiska störningar. Tätningarna har genomgått många typer av tester som utförts av olika myndigheter, till exempel skärmade dämpningstester enligt standard IEEE 299 och test av överföringsimpedans enligt standard VG 95373-15. 

Roxtec ES-moduler (electromagnetic shielding)

Roxtec ES-tätningsmoduler, märkta med vita ränder, har två komponenter som var och en tar hand om sin egen speciella typ av elektromagnetisk störning. Modulerna skyddar mot oönskad elektromagnetisk energi som transporteras av strömmar i kabelskärmen och leder den till jord. De skyddar även mot oönskad strålad elektromagnetisk energi tack vare ett elektriskt ledande gummimaterial inuti modulerna.

Roxtecs ES-modul består av två identiska halvor, som bildar en enhet vid installation. Cylindriska, koncentriska lager av gummi utgör dess mitt. De kan skalas av för att skapa en tät passning mot kabeln. Gummilagren gör att du kan anpassa den till såväl diametern för kabelmanteln för miljöskydd som till kabelskärmen för elektromagnetiskt skydd.

 • Ledande gummi – genom modulens mitt, vinkelrätt mot de cylindriska gummilagren, ligger ett lager av ledande gummi. Det fungerar som en barriär mot strålad elektromagnetisk störning.
 • Ledande folie – en ledande lågimpedansfolie lindas runt modulen och förlängs för att täcka 360 grader av kabelskärmen. Folien är i kontinuerlig kontakt med det ledande gummit och kabelskärmen och binder samman alla moduler i metallramen. Folien avleder störningar, som absorberas av den ledande gummibarriären och kabelskärmen eller röret, genom ramen till den skärmade strukturen. 
Roxtec ES-system

Se till att ha 360 graders kontinuerlig kontakt

Roxtecs ES-genomföringar är viktiga komponenter när du vill upprätthålla hög prestanda för skärmning av elektronisk och elektrisk utrustning inrymd i en skärmad volym. Det kan vara ett utrustningsskåp, ett rum, en byggnadskonstruktion, en plattform eller ett fartyg.

Kabel- och rörtätningen Roxtec ES fungerar som en integrerad del av skärmen som omger utrustningen. Skölden är en barriär för den elektromagnetiska energin, oavsett om den är i form av strålade eller ledade elektromagnetiska fält.

 

Reflektion, absorption och skärmning

Reflektion

Reflektion är ett sätt att skydda känslig utrustning på från potentiellt farliga elektromagnetiska fält. En vanlig metod är att använda en starkt ledande barriär/skärm som minskar energin.

Absorption

Absorption innebär att den elektromagnetiska energin reduceras till följd av förluster i materialet den färdas i.

Skärmning

Skärmning består av både reflektion och absorption. Skärmningseffektivitet i dB, decibel, är ett mått på hur effektivt skärmen presterar och en logaritmisk jämförelse av energinivån på bägge sidor av skärmen. Ju högre värde, desto bättre skärmningseffektivitet.

 

I Roxtecs ES-system avleds de ledda störningarna till den skärmade strukturen via ledande folie. De tas därmed bort från kopplingsvägen och den skärmade kabeln eller röret. De strålade störningarna reflekteras och absorberas av det ledande gummilagret. Lagret täcker modulernas tvärsnitt och är vinkelrätt mot de enskilda öppningarna för kabel.

Hur du mäter skärmningseffektivitet

En vanlig metod är enligt IEEE 299-standarden med en självgenererad RF-signal. Testinställningen kalibreras genom placering av en sändande och en mottagande antenn utan barriär emellan och genom att mäta den mottagna signalnivån. Sedan placeras mottagningsantennen på samma avstånd, men inuti en skärmad kapsling. Signalnivån mäts igen, och skillnaden i mottagen signalnivå är skärmningseffektiviteten, normalt uttryckt i dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Illustration av mätningssystem – sändande och mottagande antenn placerade på separata sidor av den elektromagnetiska barriären.

Testning på Roxtec – Testning av elektromagnetisk skärmning


Typiska elektriska egenskaper för Roxtecs RM ES-system.

Graf_compressed.jpg

Roxtectätningar testas enligt standarder för skärmade kapslingar, till exempel IEEE 299. De monteras i väggkonstruktionen innan man mäter skärmningseffektiviteten för hela kapslingen.

Roxtecs ES-tätningssystem finns i versioner som är godkända för användning i farliga miljöer. Utforska Roxtec ES Ex-genomföringar.

Ladda ner vitboken

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner.

Tack!

Du kommer snart att få ett e-postmeddelande.

Vänliga hälsningar,
Roxtec