1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Slik sikrer du kontinuerlig strømforsyning.

Slik sikrer du kontinuerlig strømforsyning.

Eliminer de viktigste truslene mot driftssikkerhet.

Slik sikrer du kontinuerlig strømforsyning.

Elektriske koblingsstasjoner er eksponert for inntrengning i strukturen. Gnagere kan skade utstyr, mens vann og støv kan forårsake delvis utladning og påfølgende feil ved strømdistribusjonen. For å sikre kontinuitet må operatøren håndtere utfordringer som for eksempel jord- og grunnutglidning, tung kabelbelastning og rennende vann.

Tradisjonelle tetninger av kabelgjennomføringer som fugemasse og komponentblandinger vil svikte, ikke nødvendigvis med én gang, men over tid. De klarer ikke avlaste tunge, bevegelige kabler og trekkes ofte ut av veggene. I tillegg er det sjelden installatørene lykkes med å tette mellom flere kabler. Resultatet er vann, støv, fuktighet, kondens, delvis utladning og kostbare strømavbrudd. 

Tre måter å sikre koblingsstasjonen

Uttrykket «Vi har alltid gjort det på denne måten» fungerer ikke lenger. Dette er det du kan gjøre for å effektivt beskytte koblingsstasjonen og utstyret, og dermed sikre stabil strømforsyning:   

  1. Spesifiser en underjordisk tetningsløsning som kan installeres selv i rennende vann. Du kan ikke bruke fugemasse eller komponentblandinger, siden herding og tørking er umulig i rennende vann. 
  2. Forsikre deg om at du velger en kabeltetning som er rask og enkel å installere fra den ene siden av veggen.
  3. Bruk en tetning som er sterk nok til å avlaste store strømkabler som går inn én og én gjennom rørene i veggen eller i trekløverformasjon gjennom et større rør. Den må være i stand til å være tett uavhengig av masseutglidning på direkte nedgravde kabler eller hvordan kablene trekkes, bøyes eller vris. Ekte kabelavlastningsytelse betyr at tetninger kan takle belastningene som kan forventes under normale installasjonsforhold.

Whitepaper: «Humidity effects in substations» (Innvirkninger av fuktighet i koblingsstasjoner)

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan unngå delvise utladningerog opprettholde optimale driftsforhold for bryterutstyr og annet høyspenningsutstyr? Les dokumentet «Humidity effects in substations» fra EA Technology.

Last ned white paper/teknisk dokument

Fyll ut dine opplysninger for å laste ned.

Tusen takk!

Du mottar snart en e-post.

Vennlig hilsen
Roxtec

Oppdatert: