1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Beskytter elektronisk utstyr i koblingsstasjoner

Beskytter elektronisk utstyr i koblingsstasjoner

Beskytter elektronisk utstyr i koblingsstasjoner

Intelligente strømnett (Smart Grids) fortjener smarte tetningsløsninger.

Mange elektriske koblingsstasjoner er nå moderne utrustet med høyteknologisk kommunikasjonsutstyr. Det er fremdeles viktig å kontrollere forholdene på stedet med jevne mellomrom, men overvåkingsfunksjoner gjør det nå mulig å oppdage og kommunisere hendelser med vanninntrengning, fuktighet eller forurensning i transformatorstasjonen, direkte til kontrollsenteret. Pumpealarmer informerer vedlikeholdspersonellet at de må dra til anlegget for å håndtere problemet, og de mest hyppige årsakene til delvis utladning, feil ved bryteranlegg og strømbrudd oppdages eksternt.

Øk trygghet og sikkerhet

Denne utviklingen fra mekanisk arbeid til digital presisjon må også gjenspeiles i sikring av koblingsstasjonen. Hvorfor benyttes kontrollutstyr som vannpumper og avfuktere som første forsvar når det finnes moderne måter å tette mot inntrengning i strukturen? Det bør være en målsetning å bruke pumper kun ved nødoversvømmelser, og i stedet handle proaktivt for å forhindre at vann trer inn i bygninger og transformatorkiosker, og dermed reduserer risikoen for kostbar nedetid.  

Spesifiser pålitelige tetninger 

Ved å sikre koblingsstasjonen mot inntrengning i strukturen, holder du sensitivt og komplekst utstyr tørt og rent, og ivaretar stabil strømforsyning. Du kan stole på overvåkingsutstyret og trenger ikke unødig å sende personell til anlegget. Du vil også spare penger ved at du unngår krevende drift av vannpumper.   

For å sikre optimale driftsforhold bør du derfor alltid spesifisere førsteklasses tetningsløsninger for kabel- og rørgjennomføringer både over og under bakken.

Tett, fast og fleksibel  

Tradisjonelle tetningsmetoder som komponentblandinger, fugemasse og krympesystemer kan ikke fullstendig hindre fuktighet og klarer ikke støtte opp store kabler. Utglidning av grunnen fører til sprekker – og lekkasjer.  

De beste moderne tetningsløsningene beskytter imidlertid mot oversvømmelse, støv og gnagere. De sørger for kabelavlastning og kan installeres selv under rennende vann.  

Mer om underjordiske tetninger

Oppdatert: