1. Om oss
  2. Firma
  3. Juridisk

Juridiske erklæringer

Dette nettstedet er kontrollert av Roxtec International AB eller av den relevante lokale Roxtec enhet i respektive område.

Personvern og informasjonskapsler

Klikk på følgende link for å lese om personvern og informasjon om informasjonskapsler.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er levert av Roxtec. Når du bruker nettstedet, samtykker du til å være juridisk bundet av de juridiske varslene i dette dokumentet. Roxtec forbeholder seg retten til å endre funksjonen av dette nettstedet, inkludert de juridiske varsler, uten forvarsel, og enhver endring trer i kraft umiddelbart etter publisering.

Innholdet på Roxtecs nettsted er kun ment for generelle informasjonsformål og leveres "som det står" og "som tilgjengelig" uten noen garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte.

Ikke i noe tilfelle vil Roxtec være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller andre følgeskader eller tap som følge av enhver bruk av nettstedet (inkludert noen nettside linket til eller fra dette nettstedet), eller manglende evne til å bruke slik informasjon, selv om Roxtec er gjort oppmerksom på muligheten for slike tap eller skader.

Kopirett/varemerker og andre immaterielle rettigheter

All informasjon på dette nettstedet, inkludert navnene, grafikk, bilder, varemerker, logoer og programvare som brukes innenfor eller for Roxtecs virksomhet, produkter og tjenester, er eiendommen til Roxtec eller dets leverandører og er beskyttet av intellektuell eiendomsrett i de aktuelle land hvor Roxetc opererer.

Du kan lese, laste ned eller skrive ut kopier av innholdet, men bare for personlig, ikke-kommersiell bruk. Vær oppmerksom på at når du laster ned eller skriver ut kopier av all informasjon på dette nettstedet, må du inkludere all opphavsrett til denne, og innholdet kan ikke reproduseres, lagres, oversettes, videreselges eller videreformidles uten skriftlig samtykke fra Roxtec. Du kan ikke selge, modifisere eller bruke noen slik informasjon til noe offentlig eller kommersielt formål.

Roxtecs produkter og design kan være beskyttet av patenter, bruksmønstre og registrerte design i de aktuelle landene hvor Roxtec opererer og slike produkter og design kan ikke på noen måte kopieres eller produseres uten skriftlig tillatelse fra Roxtec.

Produkter

Produktene produsert av Roxtec selges i samsvar med Roxtec generelle vilkår for salg. Roxtecs standard sikkerhetsprodukter er testet, typegodkjent og produsert for bruken de er utformet til.

Informasjonen på Roxtecs nettsted ansvarsfraskriver imidlertid ikke deg, mottakeren av gitt informasjon og/eller spesifikator, innkjøper, installatør og/eller bruker av Roxtecs produkter - fra plikten til å bestemme uavhengig egnetheten av disse produktene for de situasjonsmessige prosesser og/eller installasjoner og/eller bruk.

Alle modifiseringer, alterasjoner og/eller endringer utført på produktene og/eller monteringsanvisningen uten skriftlig tillatelse fra Roxtec kan oppheve ethvert testresultat, typegodkjenning og/eller tiltenkt funksjonalitet.