1. Om oss
 2. Firma
 3. Informasjon om personvern og informasjonskapsler

Informasjon om personvern og informasjonskapsler

Retningslinjer for personvern

Roxtec vedsetter beskyttelse av personopplysninger, og vi legger derfor stor vekt på å ivareta personvernet ditt. Denne personvernerklæringen forklarer og redegjøre for hvordan vi som behandlingsansvarlig, håndterer våre besøkendes, forretningspartneres og kunders personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR), og vil gjelde i situasjoner hvor Roxtec (heretter "Roxtec", "vi", "oss" og "vår") behandler personlig informasjon, inkludert – men ikke begrenset til – informasjon som er samlet inn fra Roxtec-nettstedet. Ved å bruke vårt nettsted godtar du at personopplysninger håndteres i samsvar med denne personvernerklæringen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en elektronisk ID eller til en eller flere faktorer som gjelder spesielt for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen.

Kategorier av personopplysninger som vi samler inn

De personopplysningene vi samler inn, er data som du aktivt tilbyr oss som forretningsforbindelse. Type data kan være: 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Land
 • Informasjon om forretningssamhandling

Tilfeller der data samles inn kan være ved bestilling av produkter og tjenester fra Roxtec, påmelding til nyhetsbrev og arrangement, ved søk etter ledige stillinger eller ved innsending av ulike søknader. 

Personopplysninger samles kun inn for et spesifikt formål og holdes til et minimum for å kunne utføre formålet, også kalt dataminimering.

Formål med behandling av personopplysninger

Informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål.

Forbedre vår kundeservice 

Informasjonen hjelper oss med å gi deg mer effektiv kundeservice og kundestøtte.

Forbedre kommunikasjonen vår 

E-postadressen, adressen og telefonnumrene du gir oss kan brukes til å gi deg informasjon og oppdateringer om firmaets nyheter, produktnyheter, oppdateringer, informasjon om andre lignende produkter og tjenester, Roxtecs arrangementer og nyhetsbrev osv., eller for å utføre markedsundersøkelser. 

Hvis du har aktivert informasjonskapsler i nettleseren, kan informasjonen fra informasjonskapslene kombineres med data du har levert på vårt nettsted for å forbedre kundekommunikasjonen. Vi kan bruke informasjon du har gitt oss uttrykkelig eller gjennom samhandlinger i våre kommunikasjonskanaler til å skreddersy informasjon til dine spesifikke interesser og til å være relevant i vår kommunikasjon med deg.

Nødvendige personopplysninger for å kunne inngå en kontrakt eller overholde juridiske forpliktelser

For at Roxtec skal kunne tilby deg relevant service eller produkt, eller gjennomføre andre tiltak som du ber om i løpet av kontraktperioden, må du oppgi de personopplysningene som Roxtec etterspør. Slike personopplysninger er nødvendige for å inngå eller gjennomføre en kontrakt med Roxtec.

Roxtec kan også behandle personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser som regnskaps- og skatteformål.

Juridiske krav

Roxtec kan også behandle dine personopplysninger til det formål å opprette, utøve og forsvare juridiske krav dersom det usannsynlig oppstår en tvist.

Mottakere av personopplysninger

Så langt det er rimelig nødvendig for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen, kan vi dele din personlige informasjon med alle selskaper i vår gruppe (dvs. datterselskaper, vårt holdingsselskap og alle dets datterselskaper). Vi kan ikke selge, handle eller på annen måte overføre dine personopplysninger til tredjeparter. Unntak er klarerte tredjeparter som hjelper oss å drifte nettstedet, gjennomføre vår virksomhet, levere varene du bestiller eller yte en tjeneste, dersom disse partene aksepterer å holde informasjonen konfidensiell og ikke bruke den til andre formål enn det som er avtalt. Vi kan også dele dine personopplysninger når vi finner det nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav, opprettholde nettstedets retningslinjer eller beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Informasjon om besøkende som ikke er personidentifiserbare og som samles inn fra nettstedet, kan imidlertid gis til tredjeparter for markedsføring, annonsering eller annen bruk.

Vi har avtaler med tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å få bedre oversikt over nettstedets besøkende. Disse tjenesteleverandørene har ikke tillatelse til å bruke informasjonen de samler inn på våre vegne til noe annet enn å hjelpe oss med å forbedre vår virksomhet.

Hvis personopplysningene dine skal deles med andre mottakere enn det som er oppgitt i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg informasjon om denne tilgjengeliggjøringen når vi samler inn dine personopplysninger og innhenter ditt samtykke. 

Retningslinjer for oppbevaring

Vi vil bare lagre dine personlige data så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsforpliktelser og så lenge som loven krever det. Når vi lagrer dine personopplysninger for andre ting enn våre kontraktsforpliktelser, som vår lovlige interesse når du registrerer deg på våre arrangementer eller mottar nyhetsbrev via e-post, lagrer vi bare dataene så lenge som nødvendig og/eller som lovfestet for formålet.  

Personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når formålet ikke lenger eksisterer eller når den juridiske forpliktelsen til å lagre personopplysningene opphører.

Oppbevaringstiden for personopplysninger fastsettes i samsvar med formålet og juridisk forpliktelse for hver behandling. 

Dine personvernrettigheter og hvordan anvende dem

 • Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi håndterer eller har tilgang til om deg (krever forespørsel om tilgang). For å sikre at ingen andre får tilgang til dine personopplysninger, vil du måtte identifisere deg når du ber om slik tilgang.
 • I noen tilfeller har du rett til å be om at dine personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Vi vil slette dine personopplysninger når dataene ikke lenger er nødvendige, men kan lagre dine personopplysninger dersom loven krever dette.
 • Roxtec er forpliktet til å kun å håndtere korrekte og oppdaterte personopplysninger om deg. Hvis personopplysningene dine er feil, har du rett til å be om at slike data korrigeres eller fullstendiggjøres. Du har også rett til å be om at vi begrenser håndtering av dine personopplysninger, f.eks. under vurdering av våre legitime interesser.
 • Du har rett til å motsette deg håndteringen av personopplysningene dine basert på våre legitime interesser. Du har også rett til å motsette deg direkte markedsføring. 
 • Du har også rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss, og som vi håndterer elektronisk, gjennom en elektronisk kopi. Du har også rett til å be om at den elektroniske kopien skal overføres til en annen dataansvarlig, dersom dette er teknisk mulig.

For å sende en eventuell forespørsel, kontakt privacy@roxtec.com.

Du har rett til å sende eventuelle klager om håndtering av personopplysninger eller rapportere et brudd på GDPR til dine lokale tilsynsmyndigheter.

Overføring til tredjeland

Informasjon vi samler inn når du besøker nettstedet vårt kan brukes, lagres, behandles og overføres mellom alle land der vi opererer i samsvar med retningslinjene for personvern. Hvis vi overfører dine personopplysninger til et tredjeland, vil Roxtec gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter, som å inngå standardkontrakter om sikring av personopplysninger.

Kontaktdetaljer

Ikke nøl med å kontakte oss på privacy@roxtec.com, dersom du har spørsmål om datasikkerhet eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter.

Sist oppdatert 2019-07-03.

Informasjonskapsler

Roxtecs nettsted bruker informasjonskapsler for å optimalisere din opplevelse og for å forbedre funksjonaliteten. Informasjonskapsler er midlertidige tekstfiler som blir lagret på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettsteder. Bruken av informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet å huske dine preferanser for fremtidige besøk.

Informasjonskapsler som brukes av Roxtec

Informasjonskapslene vi bruker, har til hensikt å typisk forbedre våre tjenester for deg. Roxtecs nettsted bruker både øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler.

Øktinformasjonskapsler lagres i datamaskinens minne bare i løpet av brukerens leserøkt og blir automatisk slettet fra brukerens datamaskin når nettleseren lukkes.

Faste informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og slettes ikke når nettleseren lukkes. Faste informasjonskapsler kan beholde brukerens preferanser for et bestemt nettsted, slik at disse innstillingene kan brukes i fremtidige surfeøkter.

Informasjonskapsler fra en tredjepart

Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler utformet av et tredjeparts nettsted. Som de fleste andre nettsteder, bruker Roxtec tredjeparts informasjonskapsler for å automatisk samle inn statistiske data i en aggregert form. Vi bruker data innsamlet av tredjeparts informasjonskapsler for å forstå hvordan nettstedet vårt blir brukt og for å være i stand til å gjøre det mer brukervennlig.

Slik kontrollerer og forhindrer du bruken av informasjonskapsler

De fleste nettlesere har en standardinnstilling som tillater bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke vil at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, kan du bruke innstillingene i de fleste nettlesere for å stille inn generelle eller spesifikke tillatelser for lagring av informasjonskapsler på nettsteder. Derfra kan du også slette informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din.

Se hjelp-seksjonen i nettleseren din for ytterligere instruksjoner. Hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler, kan nettstedet fortsatt brukes, men da med begrenset funksjonalitet.

Vær oppmerksom på at noen tjenester vi tilbyr ikke vil fungere hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Siste oppdatering 2019-07-03.