1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Design for stabil strømtilførsel

Design av elektriske koblingsstasjoner for stabil strømtilførsel

Design av elektriske koblingsstasjoner for stabil strømtilførsel

Slik sikrer du en sikker og trygg overføring og distribusjon av elektrisitet. Oppskriften er å legge til ekspertise, engasjement og innovative løsninger tidlig i designfasen av koblingsstasjonen.

Mellom produksjonsanlegget og sluttbrukeren av elektrisitet, er det et helt system av overføring og distribusjon som skal garantere pålitelig forsyning. Strømnettverk er vanligvis delt inn i høyspentoverføring av strøm som føres ned til det lokale distribusjonsnettverket. De tradisjonelle distribusjonsnettverkene ble kun levert fra én side, men med dagens system med lokal generering, blir strøm også tilført inn i nettverket på lokalt nivå.

Rollen til koblingsstasjoner

Koblingsstasjonene er en del av overføringssystemet. Rollen deres er å transformere spenningsnivået fra høyspent til lavspent eller omvendt. Når man bygger og setter en slik koblingsstasjon i drift, må man utføre en serie med prosjekter for å møte ulike lover, samt lokale og internasjonale standarder.   

power-sapei.jpg

Designtrinn for koblingsstasjoner

  1. Design av et jordingssystem. 
  2. Design av koblingsstasjonens planløsning Planløsningen til en koblingsstasjon består hovedsakelig av å ordne bryterutstyrskomponenter i henhold til funksjon og regler for hvordan utstyret skal plasseres i forhold til hverandre. Dette inkluderer plassering av utstyr, koplingsdesign, design av kummer, kanaler og vekselstrømsystem, samt valg av D/C-batterier, batterilader og andre reservesystemer.
  3. Teknisk støtte for lisensiering og tillatelser. Dette inkluderer utarbeidelse av tegninger som er kontrollert av profesjonelle ingeniører, bevitnelser ved offentlige høringer i kommunen hvor anlegget skal bygges, bestilling av undersøkelser som går på støy og elektromagnetisme, og valg av reduserende tiltak hvis dette er aktuelt.
  4. Byggteknisk og strukturell utforming
  5. Utstyrsspesifisering og -bestilling. Ettersom spesifikasjon av hovedutstyret er en av de viktigste oppgavene i konstruksjonen av koblingsstasjonen, er det snakk om mange detaljer.

Hvordan håndtere trinn 5

En stor utfordring for designere og entreprenører er spesifikasjon og bestilling av holdbare tetninger med høy kvalitet for kabler og kabelbeskyttelsesrør både ved inngangen og inni koblingsstasjonene. 

Løsningen er å bruke mekaniske, modulbaserte tetningssystemer. Dette øker ytelsen og effektiviteten når det kommer til prosjektkostnader, tidsforbruk og levering. Med fullstendig vann- og gasstetthet, forhindrer det mekaniske systemet også uønsked lukt, samt tilgangen for insekter og små dyr.

Kostnadseffektive løsninger

Å bruke modulbaserte tetningssystemer er kostnadseffektivt fra dag én. De forenkler planlegging og design, fremskynder monteringen og reduserer behovet for forsyninger, materialer og logistikk. Dette gjør at vedlikeholdsavdelingen kan utføre oppgraderinger på stedet, og løse uforutsette situasjoner med hensyn til dimensjonering, antall eller materialer når det gjelder kabler eller rør. De langsiktige besparelsene er udiskutable: Reinstallerbare tetningssystemer bidrar til at du sparer tid og penger i løpet av levetiden til koblingsstasjonen.

Digitale verktøy som nettbaserte program for tetningskonfigurasjoner bidrar også til å redusere risiko ved å sikre at avgjørelser angående kabel- og rørtetninger tas under designfasen – og ikke ute i felten.

Mer om modulbaserte kabel- og rørtetningssystemer

Oppdatert: