1. Produkter
  2. Sertifikater

Sertifikater

Alle dokumentene du trenger for å beskytte liv og verdier.

Fant 1000 resultater
Sertifikater
Sertifiseringsmyndighet Vurdering Komponenter Seksjon Kabel Rør Skriv inn godkjenningsnavn
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SPM™-tetning Aluminium Steel Copper Steel LR2006428SF
BV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored 04558/G0 BV
CSA IP tightness UL/NEMA tightness Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec RS X kit Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec RG M63-ramme Roxtec RS BG™-tetning Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec CF 16-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Other Steel Copper 1333944
BV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec RX kit Roxtec R W Ex kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Steel Marine 13965/D0 BV
USCG H class fire Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored 164.140/10/0
USCG H class fire Roxtec SBTB-ramme Steel Marine 164.140/9/0
ABS Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Shielded Marine Armored 18-LD1721317-PDA
ABS Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SPM™-tetning Aluminium Copper Steel 18-LD1722578-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Aluminium PP PB Plastic 18-LD1745178-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Bundle Copper Steel 18-LD1770428-PDA
ABS Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PPS-tetning Aluminium PP ABS PB PE Plastic PVC PE/ALU/PE 18-LD1779912-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Steel Stainless steel Copper-Nickel Fiberglass Copper Steel 19-HS1900390-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-overgangskrage Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Steel PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE Other 19-HS1914369-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Aluminium Steel Marine Steel 19-HS1940193-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec R W Ex kit Steel Copper-Nickel Copper Steel 19-LD1787572-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Steel Stainless steel Marine Fiberglass Steel Other 19-LD1835887-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Steel Stainless steel Marine Steel 19-LD1837304-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored Steel 19-LD1875603-PDA
RMRS A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Steel Plastic PE/ALU/PE Other 19.10052.262
RMRS A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec RS X kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Copper-Nickel Fiberglass Bundle Copper Steel 19.10053.262
RMRS A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec RS X kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine 19.10054.262
ABS A class fire GK FS SK Steel Marine 20-1990057-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Roxtec RS W Ex kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Steel Marine 20-2032853-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire F+WT Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Roxtec RS X kit Roxtec RS PPS/S F+WT-gjennomføring Steel HDPE PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE Other 20-HS1948304-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Marine Copper Steel 20-LD1941096-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec RX kit Roxtec R W Ex kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Aluminium Marine Copper-Nickel Copper Steel 20-LD1952251-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Aluminium Marine 20-LD1956535-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Aluminium Copper Steel Other 20-SG1958482-PDA
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec RX kit Roxtec R W Ex kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Steel Marine 20-SG1960435-PDA
RMRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec RS X kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Shielded Marine Armored 20.10032.262
RMRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec RS X kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Fiberglass Bundle Plastic Copper Steel 20.10033.262
RMRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Aluminium HDPE PP ABS PB PE Plastic 20.10034.262
RMRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Shielded Marine Armored Other Steel 20.10096.262
RMRS H class fire Roxtec R-ramme Steel Shielded Marine Armored Other Steel 20.10097.262
RMRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec RS-tetning Steel Marine Armored Other Fiberglass Steel 20.10098.262
KTL Korea Testing Laboratory Ex Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Other 2015-001782-01
KTL Korea Testing Laboratory Ex Roxtec CF 16 Ex-ramme Other 2015-034000-01
KTL Korea Testing Laboratory Ex Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Other 2015-034160-01
KTL Korea Testing Laboratory Ex Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Other 2017-080185-01
KTL Korea Testing Laboratory Ex Roxtec C RS T Ex-tetning Other 2018-027978-01-1 - 2018-027985-01-1
ABS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored Steel 21-2055299-PDA
ABS Jet Fire Roxtec RS-tetning Roxtec SLFO / RI-hylse Steel Steel 21-2132106-PDA
CSA Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme Other 2254189
VKF Switzerland E fire EI fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Steel 22787
VKF Switzerland E fire EI fire Roxtec G-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Steel 22790
BV A class fire Roxtecs Sleev-it™-overgangskrage Steel PP PB PE Plastic PE/ALU/PE 38115/B0 BV
BV Jet Fire Roxtec RS-tetning Roxtec RS B Ex kit Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored Steel 40893/A1 BV
BV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Marine 41353/B0 BV
BV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SPM™-tetning Aluminium Copper Steel 52630/A0 BV
BV Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Aluminium PP ABS PB PE Plastic uPVC / PVC 53012/A0BV
BV A class fire GK FS SK Steel Marine 61826/A0 BV
BV A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel 63792/A0 BV
CSA Ex Roxtec HD Ex-ramme Other 70100154
QinetiQ Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Blastload Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine AS&P/BCC/30/13/002
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Roxtec GKO-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Telecom Construction Conduit Steel C-AJ-8309
KRS A class fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Sandwich Marine CPH04189-FP001
KRS A class fire Roxtec R-ramme Roxtec SLA-tilpasningshylse Steel Marine CPH04189-FP002
KRS A class fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Steel Marine CPH04189-FP003
KRS A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine CPH04189-FP004
KRS Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS-tetning Roxtec SPM™-tetning Roxtec R-ramme Roxtec S-ramme Steel Copper-Nickel Bundle Copper Steel CPH04189-FP007
Roxtec International AB Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec HD Ex-ramme Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme Declaration of Conformity 2014/34/EU
DNV Declaration of Conformity MEDD0000059
Underwriters Laboratories Inc. UL/NEMA tightness Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec ComSeal™-ramme Roxtec HD Ex-ramme Roxtec CF 24-ramme Roxtec CF 8/32-ramme Roxtec CF 16-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec CF 16 EMC-ramme E209828
Underwriters Laboratories Inc. UL/NEMA tightness Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec ComSeal™-ramme Roxtec HD Ex-ramme Roxtec CF 24-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec CF 8/32-ramme Roxtec CF 16-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec CF 16 EMC-ramme Roxtec SF-ramme E496911
Kiwa Inspecta Steel Stainless steel EN 15085-2 109
SP Swedish National Testing and Research Institute EI fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec H3-tetning Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Concrete or Brickwork Gypsum Construction Other ETA 11/0313
RISE EI fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec H3-tetning Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Concrete or Brickwork Gypsum Construction Other ETA 11/0313 German translation
Instytut Techniki Bodowlanej EI fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLF RS-hylse Concrete Lightweight concrete Concrete or Brickwork Construction Copper Steel ETA-19/0155
Instytut Techniki Bodowlanej EI fire Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Concrete or Brickwork Construction Copper Steel ETA-19/0584
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 635
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 636
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 637
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 638
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Gypsum Other FM Fire Stop Design 639
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Other FM Fire Stop Design 640
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 641
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 642
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Gypsum Other FM Fire Stop Design 643
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Gypsum Other FM Fire Stop Design 644
Factory Mutual Approval F fire T fire Roxtec G-ramme Roxtec SF-ramme Concrete Telecom Other FM Fire Stop Design 676
LR Roxtec kabelstropper HTS/ETS 36900-18
Nemko Ex Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme IECEx NEM 12.0015U
Nemko Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Other IECEx NEM 120014X
DNV GL Presafe Ex Roxtec HD Ex-ramme Other IECEx PRE 15.0021X
RINA A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Steel Plastic LAB059419CS/01/02
RINA A class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Aluminium Plastic LAB115218CS/001-002
RINA Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Aluminium PP ABS PB PE Plastic uPVC / PVC LAB115218CS/003
RINA A class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Steel Plastic PE/ALU/PE Other LAB167420CS/001-002
RINA B class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Sandwich Plastic LAB167420CS/003
RINA A class fire B class fire Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine LAB180318CS/001
RINA A class fire B class fire Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine LAB180318CS/002
RINA Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SPM™-tetning Steel Copper-Nickel Copper Steel LAB220921CS-001
RINA A class fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Steel Copper-Nickel Copper Steel LAB287519CS/001/-2/-3/-4
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire F+WT Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS/S F+WT-gjennomføring Steel PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE LR2051699SF-02
LR Jet Fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Steel Marine Armored Other LR2082357SF
LR Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-overgangskrage Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Steel HDPE PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE Other LR2090258SF-02
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS B Ex kit Roxtec RS X kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Aluminium Steel Marine Copper-Nickel Fiberglass Bundle Copper Steel LR21217042SF
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec R W Ex kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Aluminium Steel Marine Copper Steel LR2121734SF-2
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtecs Sleev-it™-overgangskrage Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Steel PP Bundle Plastic PVDF PE/ALU/PE HDPE ABS PB PE Conduit PVC Other LR21236937MB
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Aluminium Steel Stainless steel HDPE PP ABS PB PE Bundle Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE Other LR21431832SF-01
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SPM™-tetning Steel Steel Copper MEDB00000NV
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Aluminium HDPE PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE MEDB00000NX
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec RS X kit Steel Copper-Nickel Fiberglass Bundle Copper Steel Other MEDB0000128
DNV Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Aluminium Copper Steel MEDB000017T
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Steel Shielded Marine Armored MEDB00001MS
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SL RS-hylse Roxtec SLA-tilpasningshylse Aluminium Marine MEDB00002SD
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Roxtec SLA-tilpasningshylse Aluminium Marine MEDB00002SG
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS-tetning Steel HDPE PP ABS PB PE Plastic PVDF PE/ALU/PE Other MEDB000036A
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec GHM-ramme Roxtec G-ramme Steel Marine MEDB00003M3
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SE PPS forlengelsesramme Steel Marine HDPE PP ABS PB PE PE / ALU / PE Plastic Copper Steel PVDF uPVC / PVC MEDB0000452
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SE PPS forlengelsesramme Aluminium Marine HDPE PP ABS PB PE PE / ALU / PE Plastic Copper Steel PVDF uPVC / PVC MEDB0000453
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Bundle Copper Steel MEDB00005J9
DNV A class fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Sandwich Marine MEDB000065Z
DNV A class fire GK FS SK Steel Marine MEDB000069T
DNV A class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Steel Copper-Nickel Copper Steel MEDB00006BG
DNV Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Aluminium Copper-Nickel Fiberglass Bundle Copper Steel MEDB00006GS
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Bundle Copper Steel MEDB00006JA
DNV A class fire Roxtec H3-tetning Steel Shielded Marine MEDB000074M
DNV MEDD0000059
NCC Certifications Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Other NCC 11.0174 X Rev.5
NCC Certifications Ex Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme Other NCC 11.0267 U Rev.4
Nemko Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Nemko 12ATEX1278X
Nemko Ex Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme Other Nemko 12ATEX1279U
Underwriters Laboratories Inc. UL/NEMA tightness Roxtec HD-ramme Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec RG M63-ramme Roxtec ComSeal™-ramme Roxtec ComSeal™ EMC-ramme Roxtec ComSeal™ LW frame Roxtec CF 16-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec CF 16 EMC-ramme NITW2.E209828
Underwriters Laboratories Inc. UL/NEMA tightness Roxtec HD-ramme Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec RG M63-ramme Roxtec ComSeal™-ramme Roxtec ComSeal™ EMC-ramme Roxtec ComSeal™ LW frame Roxtec CF 16-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec CF 16 EMC-ramme NITW8.E209828
DNV GL Presafe Ex Roxtec HD Ex-ramme Armored Other Presafe 15ATEX6419X
NANIO CCVE IP tightness Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec HD Ex-ramme Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme Roxtec Stagplate Ex Roxtec RM Ex blindmodul Roxtec RM Ex-modul med Multidiameter™ Roxtec Wedge og Wedgekit Ex Other RU C-SE.EX01.B.00169/20
Fire Certification Company EIT fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™ FL100-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Roxtec B-ramme Concrete Steel Construction RU C-SE.II68.B.00367/19
Fire Certification Company EIT fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLF RS-hylse Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec SLF R-hylse Roxtec SL RS-hylse Roxtec H3-tetning Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™ FL100-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Roxtec B-ramme Concrete Steel Construction RU C-SE.II68.B00365/19
Fire Certification Company EIT fire Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLF RS-hylse Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec SLF R-hylse Roxtec SL RS-hylse Roxtec H3-tetning Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™ FL100-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Roxtec B-ramme Concrete Steel Construction RU C-SE.II68.B00366/19
LR Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Fiber Other Copper Steel Other SAS F150098/M3-05
SP Swedish National Testing and Research Institute EI fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec H3-tetning Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Brickwork Gypsum Concrete Other SC 1479-11 EN
SP Swedish National Testing and Research Institute EI fire Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec H3-tetning Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Brickwork Gypsum Concrete Other SC1479-11
RISE Ex Roxtec R B EMC Ex kit Roxtec RS B Ex kit Roxtec RS W Ex kit Roxtec R W Ex kit Roxtec C RS T Ex-tetning Roxtec HD Ex-ramme Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec B støpt Ex-ramme Roxtec G sveiset Ex-ramme Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF sveiset Ex-ramme SP03ATEX7102
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Blastload Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Concrete Steel Construction Other Copper Steel SRG751d-2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Blastload Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Concrete Steel Construction Other Copper Steel SRG7m-2022
ClassNK A class fire GK FS SK Steel Marine Armored TA21126E(N)
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Aluminium Steel All Copper-Nickel Aluminium Plastic Copper Steel TAE000000U
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec RS X kit Aluminium Steel All Copper-Nickel Aluminium Plastic Copper Steel TAE000000W
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec RX kit Aluminium Steel All Copper-Nickel Aluminium Plastic Copper Steel TAE000000X
DNV Water tightness (catastrophic) Roxtec GHM-ramme Roxtec G-ramme Aluminium Steel Other Plastic Steel Copper Other TAE00000W1
DNV Roxtec kabelstropper TAE00004A7
DNV A class fire Roxtecs Sleev-it™-overgangskrage Steel Plastic Other TAF0000066
DNV B class fire Roxtecs Sleev-it™-branntetning Roxtecs Sleev-it™-tenting mot vann Sandwich Plastic TAF0000067 Revision 1
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) H class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLF RS-hylse Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec SL RS-hylse Steel Marine TAF00000D8
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) H class fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec SL R-hylse Roxtec SLF R-hylse Steel Marine TAF00000DH
DNV Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) H class fire Roxtec SK-ramme Roxtec SBTB-ramme Roxtec SRC-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec S-ramme Steel Marine Armored Steel TAF00000DW
DNV H class fire Steel Other TAF00000H2
DNV H class fire Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Sandwich Marine TAF0000147
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) A class fire F+WT Roxtec RS PPS/S-tetning Roxtec RS PPS/S F+WT-gjennomføring Steel PP ABS PB PE Plastic PVC PVDF PE/ALU/PE TAF000016B
DNV A class fire GK FS SK Steel Bus duct TAF00001E2
DNV Water tightness (catastrophic) Gas tightness (catastrophic) H class fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS OMD-tetninger Roxtec RS-tetning Roxtec SLF RS-hylse Roxtec SLFO / RI-hylse Roxtec SL RS-hylse Steel Fiberglass Steel Other TAF00001NG
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Concrete Lightweight concrete Conduit Steel W-J-1300
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Conduit Steel W-J-1301
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Telecom Fiber W-J-3245
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Telecom Fiber W-J-3246
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3247
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3248
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3249
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3250
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3251
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3252
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3253
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3254
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3255
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec RS PE-tetning Roxtec RS ES-tetning Roxtec RS-tetning Roxtec SLF R-hylse Concrete Lightweight concrete Construction Armored W-J-3256
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Concrete Lightweight concrete Construction Conduit W-J-8069
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Concrete Lightweight concrete Telecom Construction W-J-8076
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GH FL100-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Concrete Lightweight concrete Telecom Construction Armored Conduit Steel W-J-8088
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec GKO-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH BG™-ramme Roxtec SF-ramme Roxtec B-ramme Gypsum Construction Armored Other W-L-3359
Underwriters Laboratories Inc. F fire T fire Roxtec R EMC-ramme Roxtec R-ramme Gypsum Construction Armored Other W-L-3360