1. Om oss
  2. Bærekraftighet

Bærekraftighet

Introduksjon

Det viktigste aspektet for Roxtec-bedriftene er den positive bærekraftige effekten av tettede kabel- og rørgjennomføringer. Produktene våre er med på å hindre at mennesker, økonomi og miljø blir skadelidende hvis det skulle skje en ulykke.

I det daglige arbeidet vårt med bærekraft er vi med på å forebygge klimaendringer, samt sikre like rettigheter og en ansvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Magnus Holberg, administrerende direktør (CEO) hos Roxtec International AB

Roxtecs miljømål

Roxtec leverer tetninger og tjenester som hjelper foretak og organisasjoner å verne om miljøet og forebygge risikofaktorer. Samtidig er vi fast bestemt på å minimere våre egne klimagassutslipp.

I juni 2023 besluttet lederteamet hos Roxtec tre ambisiøse miljømål:

  1. Vi skal i tråd med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) være karbonnøytrale for definisjonsområde 1 og 2 innen 2030. I tillegg skal vi ha redusert 2022-nivået i definisjonsområde 3 med 25 % av 2022-nivået innen 2030.
    Videre skal vi være karbonnøytralt for alle tre definisjonsområdene innen 2045.
  2. Produktporteføljen vår skal være 100 % resirkulerbar senest i 2030.
  3. Vi skal resirkulere 100 % av avfallet fra produksjonen av løsningene våre senest i 2030.

Kontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ulrica Malmberg

Viseadministrerende direktør Avdeling Globale menneskelige ressurser Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige

Magnus Petersson

Finansdirektør Avdeling Global Finance Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige

Ulf Hildingsson

Technical & Commercial Support Manager Avdeling Forretningsområdet Infrastruktur og Industri Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige

Leo Konradsson

Global Segment Manager Avdeling Kraft- og prosessindustri Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige