This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Produkter
  2. Innovativa tekniker
  3. Ex/ATEX

Kabel- och rörgenomföringar för farliga miljöer

Kabel- och rörgenomföringar för farliga miljöer

Roxtecs Ex-kabelgenomföringar är certifierade enligt ATEX-direktivet och IECEx, International Certification Scheme, för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Tätningarna skyddar effektivt mot risken för explosion.

Godkänd för Ex e och Ex tb

Roxtecs Ex-lösningar förhindrar antändning av explosiva atmosfärer. Vanliga tillämpningsområden är Ex e- och/eller Ex tb-klassade elektriska kapslingar, som transformatorer, motorer, generatorer och kopplingslådor. Ex e står för utökad säkerhet vid explosiv gasatmosfär, medan Ex tb betyder skydd av kapsling vid explosiv dammatmosfär.

Zonklassificering

Farliga miljöer är klassade i zoner utefter risken för att en explosiv atmosfär ska uppstå. Det åligger anläggningens ägare eller operatör att säkerställa att zonklassificeringen utförs av auktoriserad personal.

Zon
Zon 0 (gaser)
Zon 20 (damm)
Brandfarligt material på plats kontinuerligt eller under långa perioder
Zon 1 (gaser)
Zon 21 (damm)
Brandfarligt material på plats tillfälligt vid normal drift
Zon 2 (gaser)
Zon 22 (damm)
Brandfarligt material på plats vid udda situationer endast under korta perioder
Markerade zoner = Zoner tillåtna för Roxtecs Ex-produkter

Roxtecs Ex-sortiment rymmer en mängd olika genomföringar för hantering av olika kabelstorlekar och öppningar. Produkterna är utformade och certifierade för användning i Zon 1 och 2 för gas (inklusive ånga och dimma) samt 21 och 22 för damm.

Standarder

Roxtecs Ex-tätningar är testade, godkända och certifierade enligt följande standarder:

  • EN 60079-0
  • EN 60079-7
  • EN 60079-31
  • IEC 60079-0
  • IEC 60079-7
  • IEC 60079-31