1. O společnosti Roxtec
  2. Udržitelnost

Důraz na kvalitu a udržitelnost

Důraz na kvalitu a udržitelnost

V rámci našeho úsilí o trvalé zvyšování kvality produktů a zlepšování ochrany životního prostředí se řídíme základními hodnotami společnosti Roxteczásadami společnosti Roxtec v oblasti ochrany životního prostředí (viz níže).

Důraz na bezpečnost a lidská práva

Kodex chování společnosti Roxtec objasňuje naši pozici ve vztahu k etickým a environmentálním problémům a jeho dodržování vyžadujeme od všech manažerů, zaměstnanců, partnerů i dodavatelů zapojených do obchodních operací pod značkou Roxtec.

Další informace o našem kodexu chování

Společenská odpovědnost podniku

Jelikož naším cílem je zvyšovat ve světě bezpečnost, máme také jasnou strategii společenské odpovědnosti podniku. Jsme odhodláni bojovat s chudobou díky podpoře podnikání.

Další informace k našemu úsilí o dosažení bezpečnějšího světa 

Dopady na životní prostředí

Produkty Roxtec chrání život i majetek a pozitivně působí na životní prostředí, neboť minimalizují využívání přírodních zdrojů a předcházejí jeho znečišťování v důsledku nehod.

Zajišťování kvality

Společnost Roxtec International AB je certifikována v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. Následující dceřiné společnosti jsou certifikovány podle normy ISO 9001:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Šanghaj)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec BV
  • Roxtec Spain

Níže jsou uvedeny certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

Bezpečnostní datové listy

Naše bezpečnostní datové listy naleznete v části Produkty na našich webových stránkách.

Minerály, jež nepocházejí z konfliktních regionů

Roxtec nakupuje pouze u dodavatelů, kteří mohou potvrdit, že nefinancují ozbrojené konflikty („DRC conflict free“). Další informace naleznete v našich Zásadách o materiálech z konfliktních regionů a ve Zprávě o minerálech z konfliktních regionů.

Kontakty pro otázky kvality a ochrany životního prostředí

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:

Jenny Franzén

Globální ředitel pro kvalitu Oddělení Global operations Obchodní region: Karlskrona, Švédsko