1. Om oss
  2. Bærekraftighet

Fokus på kvalitet og bærekraftighet

Fokus på kvalitet og bærekraftighet

Vi jobber for å kontinuerlig forbedre oss når det gjelder kvalitet og miljøproblemer, og følger Roxtec kjerneverdier og Roxtec retningslinjer for miljø (som du finner nedenfor).

Fokus på sikkerhet og menneskerettigheter

Roxtecs etiske retningslinjer forklarer vår posisjon i henhold til etiske og miljømessige problemer, og vi krever at alle ledere, ansatte, partnere og leverandører som er involvert i driften under Roxtec-merket, respekterer og følger våre retningslinjer.

Les mer om våre etiske retningslinjer.

Firmaets samfunnsansvar

Siden målet vårt er å gjøre verden til et tryggere sted, har vi også en klar strategi for firmaets samsunnsansvar. Vi er fast bestemt på å bekjempe fattigdom ved å oppfordre til entreprenørskap.

Finn ut mer om vårt arbeid mot en tryggere verden. 

Miljøpåvirkning

Ved å beskytte liv og eiendeler bidrar Roxtec-produkter til en positiv miljøpåvirkning, ved å minimere bruk av ressurser og forebygge utilsiktede forurensninger.

Kvalitetsgaranti

Roxtec International AB er sertifisert i henhold til ISO 9001- og ISO 14001-standard. Følgende datterselskaper er sertifisert i henhold til ISO 9001-standard:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec BV
  • Roxtec Spain

Se ISO 9001- og ISO 14001-sertifikatene under.

Sikkerhetsdatablad

Se våre sikkerhets- og datablad i Produktdelen av nettstedet.

Konfliktmineraler

Roxtec kjøper kun fra leverandører som bekrefter at de er "DRC konfliktfri". Les våre retningslinjer og vår rapport angående konfliktmineraler for mer informasjon.

Kvalitets- og miljøkontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jenny Franzén

Global kvalitetssjef Avdeling Global drift Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige