Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Nyheter
  2. EMC inom kritisk infrastruktur

Skydd för kritisk infrastruktur mot EMI/EMP-hot

Skydd för kritisk infrastruktur mot EMI/EMP-hot
  • Utbildning och information

Publicerad:

Kan du skydda kraftöverföringsutrustning mot påverkan från blixtnedslag, sabotage och terrorism? Kan du säkerställa stabil strömförsörjning till sjukhus, banker och servrar trots elektromagnetiska störningar?

"Vårt samhälle är beroende av tillförlitlig strömförsörjning och ett strömavbrott kan bli mycket kostsamt. Det finns dock åtgärder som nätägare kan vidta för att minimera risken", säger Martin Robertsson, EMC-specialist på Roxtec.


Martin Robertsson

Ett sätt är att täta, säkra och jorda alla kabel- och rörgenomföringar i väggar, golv och skåp. Genom att använda Roxtecs kabel- och rörgenomföringar, som är speciellt utformade för elektromagnetisk kompatibilitet, går det att säkerställa skydd mot såväl luftburna som kabelburna störningar och därmed avsevärt minska risken för fel. Roxtecs BG™-lösningar (för potentialutjämning och skyddsjordning) hanterar kraftfulla fel- och strömstötar som leds av armerade eller metalklädda kablar eller metallrör, medan Roxtecs ES-tätningssystem (för elektromagnetisk skärmning) kan utgöra en del av ett fullständigt skärmat rum.

Effektiv skärmning

Flera officiella standarder om elsäkerhet gör gällande att kabel- och rörgenomföringar är ett känsligt område. Det rekommenderas att extra uppmärksamhet riktas mot det här ibland förbisedda ämnet.

"Det är nödvändigt att skydda de kritiska elektriska zonerna", säger Martin Robertsson. "Roxtecs BG™-lösningar utgör grovfiltret för anslutning till jord, och ES-lösningarna utgör finfiltret eftersom de skyddar mot både luftburna och kabelburna störningar. Glöm dock aldrig att om du vill ha en fullständigt skyddad byggnad så måste du även säkra dörrar, fönster, ventilation och så vidare."

Tänk i första hand på säkerheten

Det finns andra goda skäl till att specificera och standardisera med Roxtecs tätningar. De är mer utrymmeseffektiva än traditionella kabelförskruvningar. De erbjuder även vatten- och brandskydd och ger reservkapacitet.

"Roxtecs tätningar är öppningsbara för att fungera även vid uppgraderingsprojekt, men det bästa är att planera för våra genomföringar redan från början", säger Martin Robertsson. "Det är mycket dyrare att försöka säkra ett elställverk eller ett kraftsystem på en flygplats eller för en järnväg i efterhand, och då kan det även vara för sent..."

Error loading video
Roxtec skyddar mot EMI/EMP