1. Kunskapsbibliotek
  2. Tätningslösningar
  3. Tätningar för genomföringar för metallrör

Skydda dina metallrörsgenomföringar med Roxtectätningar

Behåll integriteten för alla system.

Skydda dina metallrörsgenomföringar med Roxtectätningar

Använd Roxtecs tätningslösningar för enstaka och flera metallrör för att skydda liv och tillgångar mot brand, gas och vatteninträngning. Ägare, skeppsbyggare och byggföretag över hela världen uppskattar de utmärkta brandskyddande och vattentäta funktionerna i vårt certifierade tätningssystem.

Roxtecs tätningar för metallrör upprätthåller brandklassningen för däck och skott enligt IMO, liksom brandklassning för väggar, paneler och andra konstruktioner med öppningar för rör. De finns för en mängd olika miljöer och användningsområden, för runda och rektangulära öppningar och för områden med höga krav.

Täcker in ett stort antal system

Fartyghar till exempel komplexa rörledningssystem för att mata viktiga system såsom motoröverföringssystem, hydraulvätskesystem och olika vattensystem. Detta betyder variationer i rörmaterial och tuffa krav på tätningssystemen. Vi erbjuder tätningar för många tillämpningar, och våra metallrörstätningar är perfekta för att upprätthålla integriteten i marinklassade sektioner som passeras av: 

  • Vattenrör
  • Avloppsrör
  • Hydrauliska rör
  • Pneumatiska rör
  • Överförings- och distributionssystem
  • Sprinklersystem
  • Rör för restauranger och drycker

Metallrörstätningar från Roxtec skyddar mot:

Brand

Stoppa brand typ A, B, H och explosionsbrand. Förhindra att röken sprider sig.

Gas

Säkra fullständig täthet mot luft- och gastryck upp till 2,5 bar.

Vatten

Förhindra att fukt och vatten tränger in. Håll tätt mot vattentryck upp till 6 bar.

Elektromagnetiska hot

Skydda mot effekter av EMI och EMP.

Hot mot elsäkerhet

Säkerställ elsäkerhet genom potentialutjämning.

Tryckvågor

Skydda mot buller, vibration och risken för explosion.

Ladda ner jämförelseanalysen av tätningar för metallrör

Fyll i formuläret för att få jämförelseanalysen (PDF).

Tack!

Du kommer snart att få ett e-postmeddelande.

Vänliga hälsningar,
Roxtec

Uppdaterad: