1. Kunskapsbibliotek
  2. Tätningsutmaningar
  3. Så här slipper du svetsa

Så här eliminerar du svetsning vid tätning av genomföringar för metallrör

Så här eliminerar du svetsning vid tätning av genomföringar för metallrör

Svetsning är i allmänhet en kostsam, tidskrävande och arbetskrävande process som är det vanliga tillvägagångssättet när man hanterar och installerar metallrörsgenomföringar ombord på fartyg och offshoreplattformar.

Nya framsteg inom testade och godkända tätningar för rörgenomföringar gör dock det gamla vanliga tillvägagångssättet, där allt skulle svetsas, till ett minne blott.

Tåliga rörsystem

Historiskt sett har det funnits två olika metoder för metallrör med tjocka väggar. Man kunde antingen svetsa det direkt mot konstruktionen på bägge sidor av däcket eller skottet eller använda en tung genomföring med tjockare vägg, som antingen kunde köpas eller egentillverkas.

Båda dessa system kräver en betydande mängd svetsning med två eller eventuellt så många som fyra olika svetsfogar. Men nu finns det alternativ som väsentligt kan minska eller till och med eliminera behovet av svetsade fogar när man leder metallrör genom brandklassade däck eller skott.

Olika metallrörssystem

Den ökade användningen av metallrör med tunna väggar (mindre än 3 mm), såsom rostfritt stål, koppar, kopparnickel och till och med titan, har medfört högre krav på svetsningen och nivån på teknisk skicklighet för att kunna svetsa och hantera dessa rörgenomföringar.  

Du kan helt slippa de höga kostnader som förknippas med de ökande kraven på svetsning genom att förändra processen och ditt sätt att tänka kring hur du ska hantera genomföringar för metallrör.

Övergång till skottanslutningar är en av de traditionella tätningsmetoderna.

De traditionella metoderna med övergång till skottanslutningar, med stålrör via fläns- eller kopplingsanslutningar eller genom hylsor eller sargar, ersätts gradvis inom branschen med alternativa lösningar som inte kräver någon svetsning alls.

Att slippa svetsa dessa olika metallrörsinstallationer är en betydande fördel i sig själv, men det finns även ytterligare fördelar med att inte övergå till stålrör vid varje genomföring.  

En fördel är att inte äventyra rörsystemets integritet, kvalitet och prestanda genom att ändra från det tekniskt sett bättre tunnväggiga metallrör som du valt till ett stålrör av låg kvalitet vid varje genomföring i däck eller skott.

Reparations- och eftermonteringsprojekt – tillstånd för heta arbeten

Under ett eftermonterings- eller reparationsprojekt krävs omfattande logistik, arbetskraftsnivå och praktiska åtgärder för att erhålla, övervaka och implementera tillstånd för heta arbeten. När man begränsar eller tar bort behovet av heta arbeten bör enkla kostnadsbesparingar genom tidsstyrning, som bidrar till att projektet levereras i tid, bli tillräckliga för att motivera en övergång från traditionella svetsningslösningar. Du sparar även in på annat, såsom installationstid, arbetskraft och andra relaterade kostnader.

Roxtecs alternativa lösning 

Roxtecs tätningar för metallrör kan hantera enstaka (upp till 558 mm/20 tum) och flera (upp till 54 mm/2 tum) metallrörsgenomföringar genom användning av en hylsa eller sarg som antingen kan vara bultad eller installerad med en komprimeringsenhet.

Bägge installationsteknikerna har samma brandklassade fördelar som traditionella svetsningslösningar, men de ger dessutom betydande vatten- och gastäthetsnivåer utan behov av svetsning.

Dessa alternativa lösningar till att svetsa rörgenomföringar erbjuder kvalificerade nivåer av säkerhet och certifierad prestanda samt är erkända och godkända av alla ledande klassificeringssällskap.

Om du tidigare har identifierat fördelarna med svetsningsfria lösningar eller helt enkelt vill minska mängden svetsning under nybyggnads-, reparations- eller ombyggnadsprojekt, kan tätningslösningar för metallrörsgenomföringar vara helt rätt för dig.

Roxtec välkomnar dig att ytterligare undersöka de många svetsningsfria lösningar som vi har i vår produktportfölj. Du kan börja dra nytta av fördelar och kostnadsbesparingar i hanteringen av dina tätningar för metallrörsgenomföringar, helt utan svetsning, redan i dag.

Författare

Will Hoffman

Rörtätningsspecialist Avdelning Affärsområde Marine & Offshore på Roxtec
Will Hoffman

Intresserad av en testinstallation?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en produktdemonstration eller testinstallation

Tack för att du kontaktar oss!

Vi återkommer till dig inom kort.

Vänliga hälsningar,
Roxtec

Uppdaterad:
Will Hoffman
Författare

Will Hoffman

Rörtätningsspecialist