1. Produkter
 2. Produktytelse
 3. Roxtec-tetninger for elektromagnetisk skjerming

Roxtec-tetninger for elektromagnetisk skjerming

Beskytt det elektriske og elektroniske utstyret ditt.

Roxtec-tetninger for elektromagnetisk skjerming

Bruk Roxtec ES-tetningssystemer for å sikre beskyttelse mot EMI (elektromagnetisk interferens) og EMP (elektromagnetisk puls). Systemet er godkjent av alle viktige klassifiseringsmyndigheter og dekker behovene til mange krevende industrier og bruksområder. Roxtec ES-tetninger gir elektromagnetisk skjerming, samt sertifisert beskyttelse mot brann, gass og vann.

Skjerming er en metode for å beskytte sensitivt utstyr fra elektromagnetiske forstyrrelser. Du reduserer elektromagnetiske signaler og blokkerer feltet med barrierer bestående av konduktive eller magnetiske materialer. 

Skjerming fungerer også motsatt vei. Det forhindrer elektromagnetiske signaler og felt fra å forlate et skjermet område. Du kan beskytte sensitiv informasjon fra avlytting, eller holde forstyrrelser generert av strømgenerering innenfor et skjermet område for å overholde utslippsgrenser.

Bemerk: Hvis bruksområdet krever jording, anbefaler vi Roxtec BG™ B-systemet.

EMC er bra, EMI er dårlig

Elektromagnetisk skjerming er en måte å oppnå EMC-kompatibilitet på og unngå trusler som EMI.

Kilder og mottakere av elektromagnetisk forstyrrelse 

Husk at alt elektrisk og elektronisk utstyr er kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, noe som betyr at de har potensial til å forårsake problemer i andre enheter. De kan også påvirkes av elektrisk interferens, som betyr at de også er mottakere.

Vanlige kilder

 • Radio, TV og radarutstyr
 • Elektriske strømkabler
 • Elektroniske kretser
 • Lysdimmere
 • Buesveiseapparater
 • Elektriske motorer
 • Elektriske stormer og store soleksplosjoner
 • Våpen basert på elektromagnetisk puls

Mottakere (som potensielt kan utsettes for skade)

 • Radio- og TV-mottakere
 • Apparater
 • Datamaskiner
 • Elektronisk utstyr 
Elektromagnetisk forstyrrelse og puls som påvirker fly, medisinsk utstyr, navigasjonsinstrumenter og signalsystemer, utgjør en alvorlig fare for helse og sikkerhet.
Mikael Grudd, teknisk produktspesialist for EMC, Roxtec

Eliminer koblingsbanene

Kilder og mottakere utgjør ikke noe problem så lenge de ikke er forbundet. Du kan oppnå beskyttelse mot elektromagnetiske trusler ved å eliminere koblingsbanen, som er forbindelsen som overfører forstyrrelsene fra kilde til mottaker (offer). 

Roxtec ES-systemet gir effektiv beskyttelse når det brukes i skjermede miljøer. Systemet både avleder forstyrrelser og skjermer mot strålingsforstyrrelser.

Ledende koblingsbane – den elektromagnetiske forstyrrelsen beveger seg via kabler og rør. Koblingsveien kan enten være en induktiv magnetisk kobling eller kapasitiv elektrisk kobling.

Utstrålt koblingsbane – elektromagnetiske forstyrrelser går via luften som en bølge. Energien absorberes og genererer en strømflyt i mottakende kabel/rør eller direkte i elektronikken.

Roxtec ES-systemet

Hensikten med Roxtec ES-gjennomføringer er å forbedre den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom ulike elektriske og elektroniske enheter gjennom elektromagnetisk skjerming. Systemet er en modulbasert kabel-og rørgjennomføringsløsning for elektromagnetiske skjerming, så vel som en mekanisk gjennomføringstetning. Den har en dobbel funksjon, ved at den forhindrer elektromagnetisk felt, i tillegg til å gi miljøbeskyttelse mot risikoer som brann, gass, vann, støv, skitt og gnagere.

Systemkomponenter

Systemet består av en elektrisk ledende stålramme, Roxtec ES-moduler, staggplater og en kompresjonsenhet, samt smøremiddel for bruk under installasjon. Rammene finnes i forskjellige former og størrelser. Du kan innlemme dem i konstruksjonen, enten under byggeprosessen eller etter, for å lage åpninger for kabler og rør som passerer gjennom vegger og skillevegger. 

En kontinuerlig elektrisk kobling til den skjermede strukturen er helt avgjørende. Du setter inn Roxtec ES-tetningsmoduler i rammen for å tette rundt kabler og rør. Deretter legger du inn kompresjonsenheten, Roxtec Wedge ES, og strammer den for å legge til kompresjon og fullføre tetningen.

Testet for elektromagnetisk skjerming

Når de er installert, beskytter Roxtec ES-tetninger gjennomføringen og eventuelt tilknyttet utstyr fra induserte elektromagnetiske forstyrrelser. Tetningene har gjennomgått en rekke typer tester utført av ulike myndigheter, for eksempel skjermede dempningstester i samsvar med standarden IEEE 299 og impedansoverføringstester i henhold til standarden VG 95373-15. 

Roxtec ES-moduler (elektromagnetisk skjerming)

Roxtec ES tetningsmoduler, merket med hvite striper, har to komponenter, som tar hånd om hver sin type elektromagnetisk forstyrrelse. Modulene beskytter mot uønsket elektromagnetisk energi transportert av strøm i kabelskjermingen og forbinder den til jord. I tillegg beskytter de mot uønsket elektromagnetisk strålingsenergi, takket være et elektrisk ledende materiale i modulene.

Roxtec ES-modulen består av to identiske halvdeler, som danner en enkelt enhet når de er installert. Sylindriske, konsentriske lag av gummi utgjør midten av den. Lagene er avtakbare for å gi en tett tilpassing til kabelen. Med gummilagene kan du tilpasse diameteren både til kabelkappen for miljøbeskyttelse, og til kabelskjermingen for elektromagnetisk beskyttelse.

 • Ledende gummi – gjennom midten av modulen, vinkelrett mot de sylindriske lagene, er det et lag av ledende gummi. Den fungerer som en barriere mot forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling.
 • Ledende folie – en ledende folie med lav impedans er pakket rundt modulen og utvidet for å dekke 360 grader av kabelskjermingen. Folien er i kontinuerlig kontakt med den ledende gummien og kabelskjermingen, og kobler alle modulene i metallrammen sammen. Folien avleder forstyrrelser absorbert av den ledende gummibarrieren og kabelskjermingen, eller røret gjennom rammen til den skjermede strukturen. 
Roxtec ES-systemet

Sikre 360-graders kontinuerlig tilkobling

Roxtec ES-gjennomføringer er viktige komponenter når du ønsker å opprettholde et høyt nivå av skjerming av elektronisk og elektrisk utstyr. Det kan være i form av et utstyrskabinett, rom, bygningsstruktur, plattform eller fartøy.

Roxtec ES kabel- og rørtetninger fungerer som en integrert del av skjermingen som omgir utstyret. Skjermingen er en barriere for den elektromagnetiske energien, enten det er i form av stråling eller ledende elektromagnetiske felt.

 

Refleksjon, absorbsjon og skjerming

Refleksjon

Refleksjon er en måte å beskytte sensitivt utstyr fra potensielt farlige elektromagnetiske felt. En vanlig metode er å bruke en svært ledende barriere/skjerming som reduserer energi.

Absorbsjon

Absorbsjon er når elektromagnetisk energi reduseres som et resultat av det materialet den beveger seg i.

Skjerming

Skjerming innebærer både refleksjon og absorbsjon. Skjermingseffektivitet i dB, decibel, er et mål på hvor effektiv skjermingen er, og en logaritmisk sammenligning av energinivået på de to sidene av skjermingen. Desto høyere verdien er, jo bedre er skjermingseffektiviteten.

 

I Roxtec ES-systemet vil de ledende forstyrrelsene bli ført til den skjermede strukturen via ledende folie. De fjernes dermed fra koblingsbanen og skjermede kabler eller rør. Strålingsforstyrrelsene reflekteres og absorberes av det ledende gummilaget. Laget dekker tverrprofilen av modulene, og er vinkelrett mot det individuelle kabelinntaket.

Slik måler du skjermingseffektivitet

En vanlig metode er i henhold til IEEE 299-standarden, et selvgenerert RF-signal. Testoppsettet kalibreres ved å plassere en senderantenne og en mottaksantenne uten en barriere mellom dem, og deretter måle det mottatte signalnivået. Deretter plasseres mottaksantennen ved samme avstand, men inne i et skjermet kabinett. Signalnivået måles igjen, og forskjellen på det mottatte signalnivået er skjermingseffektiviteten, vanligvis uttrykt i dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Illustrasjon av testmålesystemet – overføringsantenne og mottaksantenne plassert på hver sin side av den elektromagnetiske barrieren.

Testing hos Roxtec - Testing av elektromagnetisk skjerming


Typiske elektriske egenskaper for Roxtec RM ES-systemer.

Graf_compressed.jpg

Roxtec-tetninger er testet i henhold til standarder for skjermede kabinetter, som IEEE 299. De blir plassert i veggstrukturen før skjermingseffektiviteten i hele kabinettet måles.

Roxtec ES-tetningssystem er tilgjengelig i versjoner som er godkjent for bruk på farlige områder. Utforsk Roxtec ES EX-gjennomføringer.

Last ned white paper/teknisk dokument

Fyll ut dine opplysninger for å laste ned.

Tusen takk!

Du mottar snart en e-post.

Vennlig hilsen
Roxtec