1. Om oss
  2. Suksesshistorier
  3. Odense Maritime Technology

Designverktøy for bedre utnyttelse av tid og plass

Design- og ingeniørselskaper over hele verden setter pris på det kostnadsfrie, nettbaserte Roxtec Transit Designer™ og bruker det til å forenkle design av kabel- og rørgjennomføringer. OMT, Odense Maritime Technology, i Danmark er et av dem.

Prosessjef Niels Ammundsen ved OMT forklarer hvor viktig den nettbaserte applikasjonen er i prosjektene deres for design av marineskip:

"Vi sparer mye tid, opp til 80 prosent, spesielt der endringer er påkrevet."

 
Niels Ammundsen

I følge Niels Ammundsen og hans kolleger Claus Ebbesen, leder for avdelingen for elektro/automasjon, Tommy Nørmark Christensen, elektrodesigner, og Kent Bøtchiær Dam Olsen, S3D støttegruppe ved OMT, var de største fordelene i et nylig prosjekt at verktøyet hjalp dem til å overvåke fyllingsgraden til hver kabelgjennomføring.

"Vi hadde 1000 gjennomføringer og strenge marginer. Kunden krevde 20 prosent kapasitet for fremtidige installasjoner og detaljert kontroll på reservemarginen underveis i prosjektet. Vi brukte Roxtec Transit Designer for å sørge for at vi hadde nok plass."

Oppdateringer i sanntid

Teamet var i stand til å monitorere utviklingen og gi sanntidsoppdateringer fra dag til dag angående fyllingsgraden til kabelgjennomføringene. Dette beroliget kunden som ønsket å unngå risikoen for å måtte kutte nye eller modifisere åpninger.

"Verktøyet hjelper oss til å monitorere hvordan vi bruker plassen på skipet og til å respektere marginene. Vi kan også se om det er ledig kapasitet i andre kabelgjennomføringer."

80 prosent tidsbesparelse

OMT-teamet estimerer tidsbesparelsen med Roxtec Transit Designer til 80 prosent sammenlignet med å tilpasse og overvåke gjennomføringene manuelt.

Vi sparer mye tid, spesielt i de senere stadiene eller der endringer er påkrevet. Vi reduserer også risiko, siden vi identifiserer problemer før de blir en realitet på verftet.
Niels Amundsen, Prosessjef ved Odense Maritime Technology A/S

Dele arbeid på nett

Teamet setter pris på det brukervennlige grensesnittet, integrasjonen med designprogrammer som Intergraph Smart 3D, det visuelle angående hvordan man pakker Roxtec gjennomføringer og muligheten til å dele arbeid med prosjektmedlemmer via internett.

"Vi har muligheten til å dele dette prosjektet og tilhørende dokumenter på nett med våre utviklere på andre lokasjoner og til slutt levere prosjektet til kunden vår som et verktøy for støtte under produksjon."

OMT-teamet bruker verktøyet for å sørge for at de velger en tetningsløsning som etterkommer alle krav, og for å være i stand til å tilpasse alle gjennomføringene korrekt.

"Vi vet fra tidligere prosjekter at Roxtec produkter vil gjøre jobben, og at de har alle nødvendige sertifikater når det gjelder brannsikring og gasstetthet."