1. Om oss
  2. Framgångshistorier
  3. Odense Maritime Technology

Konstruktionsverktyg för bättre användning av tid och plats

Konstruktions- och ingenjörsfirmor världen över uppskattar det kostnadsfria onlineverktyget Roxtec Transit Designer™ och använder det för att förenkla designen av kabel- och rörgenomföringar. OMT, Odense Maritime Technology, i Danmark är en av dem.

Förste processchefen Niels Ammundsen på OMT förklarar hur viktig den webbaserade applikationen är för deras konstruktionsprojekt inom militärfartyg:

"Vi sparar mycket tid, upp till 80 procent, särskilt när det krävs ändringar."

 
Niels Ammundsen

Enligt Niels Ammundsen och hans kollegor Claus Ebbesen, chef för el-/automationsavdelningen, Tommy Nørmark Christensen, eltekniker, och Kent Bøtchiær Dam Olsen i S3D-supportgruppen på OMT, var den största fördelen i ett projekt nyligen att verktyget hjälpte dem att spåra och följa fyllnadsgraden för varje kabelgenomföring.

"Vi hade 1 000 genomföringar och strikta marginaler. Kunden begärde 20 procents kapacitet för framtida installationer och detaljerad kontroll över reservmarginalen genom hela projektet. Vi använde Roxtec Transit Designer för att vara säkra på att ha tillräckligt med plats."

Uppdateringar i realtid

Teamet kunde övervaka utvecklingen och leverera uppdateringar i realtid på daglig basis när det gällde kabelgenomföringarnas fyllnadsgrad. Detta lugnade kunden som inte ville riskera att behöva göra nya hål eller modifiera öppningarna.

"Verktyget hjälper oss att övervaka hur vi använder utrymmet på fartyget och att respektera marginalerna. Vi kan också se om det finns kapacitet tillgänglig i andra kabelgenomföringar."

80 procents tidsbesparing

OMT-teamet uppskattar sin tidsbesparing med Roxtec Transit Designer till 80 procent jämfört med att dimensionera och hålla koll på genomföringarna manuellt.

Vi sparar mycket tid, särskilt i de senare faserna eller när vi behöver göra ändringar. Vi minskar även riskerna eftersom vi kan upptäcka problem innan de blir verklighet på varvet.
Niels Ammundsen, förste processchef på Odense Maritime Technology A/S

Dela arbetet online

Teamet uppskattar det användarvänliga gränssnittet, integrationen med designprogram som Intergraph Smart 3D, illustrationerna över hur man ska packa Roxtecs tätningsmoduler och möjligheten att dela arbetet med projektmedlemmar online.

"Vi kan dela det här projektet och dess dokument online med våra konstruktörer på andra platser och slutligen överlämna projektet till vår kund som ett hjälpverktyg under produktionen."

OMT-teamet använder verktyget för att vara säkra på att de väljer en tätningslösning som matchar alla krav och för att kunna dimensionera genomföringarna rätt.

"Vi vet från tidigare projekt att Roxtecs produkter gör jobbet och att de har alla de certifikat som behövs när det gäller brandskydd och gastäthet."