1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. "Våre sikkerhetstetninger forenkler energiovergangen"

"Våre sikkerhetstetninger forenkler energiovergangen"

Olje- og gasselskaper gjør oppgraderingstiltak i virksomheten for å redusere karbonutslippene. For mange verdensledende energileverandører rykker energiovergangen oppover på dagsorden for hvert år som går. Når de supplerer med enheter for hydrogen, karbonfangst og biodrivstoff, henvender de seg til Roxtec fordi de ønsker samme sikkerhet, kvalitet og støtte som for sine olje- og gassanlegg – i tillegg til vår kompetanse innen tetninger i energiovergangsprosjekter.

"Produktene våre kan være svært små komponenter i store hovedprosjekter, men de spiller en viktig rolle for sikkerheten til de ansatte og omgivelsene. De er perfekte som standardløsninger for enhver drift eller produksjon som håndterer eksplosive og brannfarlige gasser," sier Martin Karlsson, konserndirektør for Global Products hos Roxtec.

Roxtec_HD_32_Ex.jpg

Anerkjent teknisk rådgiver

Roxtec har en lang historie som teknisk rådgiver og leverandør av kabel- og rørgjennomføringer til olje- og gassektoren. I flere tiår har globale giganter og EPC-bedrifter vært avhengige av Roxtecs tetninger for å beskytte mot mange ulike farer, f.eks. brann, gass, vanninntrengning og eksplosjoner.

"Som selskap søker vi aktivt etter muligheter for å redusere klimautslippene våre", sier Karlsson. "Det største bidrag vårt til en bærekraftig fremtid er evnen vi har til å hjelpe industrier som har svært høye krav, med å sikre driften og unngå uønskede hendelser, ulykker og katastrofer." 

Marcus Karlsson 400px.jpg

Nyttig tetningsekspertise

Samarbeidet med entreprenør- og byggselskaper er styrket gjennom smarte teknologiske løsninger som forenkler design, konstruksjonsarbeid, installasjon, vedlikehold og oppgraderinger. Ett eksempel, i tillegg til de faktiske tetningskomponentene, Roxtec Transit Designer™ og integrasjonen av Roxtec-løsninger i ofte brukte 3D DAK-systemer. Roxtecs høye ambisjon om å være teknologisk i forkant har gjort selskapet til en tetningsekspert med omfattende erfaring innenfor energiovergang.

Dekarboniseringsprosjekter

Roxtecs tetninger brukes i hydrocrackingenheter, elektrolysatorer og biodrivstoffanlegg som håndterer RNG (fornybar naturgass), metandamp og husdyrgjødsel, samt i produksjonsanlegg for e-drivstoff og karbonfangstenheter. De sikrer grønne hydrogenproduksjonsanlegg tilknyttet ammoniakk- og gjødselsanlegg.

"Det er hundrevis av pågående prosjekter, og vi får forespørsler hele tiden," sier Mike Sosbe, hovedprosjektleder for prosessindustri hos Roxtec USA. "Selskapene kjenner oss og regner oss som deres tetningsekspert. De stoler på at vi gir dem tekniske løsninger og forklaringer på hva de trenger i ulike klassifiserte områder."

Mike Sosbe 400px 2.jpg

Beskytter liv og verdier

I store prosjekter er det endeløse kabellengder som går gjennom vegger og gulv, kabinetter, skap og utstyr som må være tettet på riktig måte. Roxtecs tetninger er installert rundt kabler og rør i bygninger, containere og kabinetter, og gir godkjente løsninger i risikoutsatte områder. Roxtecs gjennomføringer gir en profesjonell tetning rundt kabler og rør som går inn i disse områdene, og de sørger for sertifisert beskyttelse mot mange ulike farer, slik at du dermed ivaretar trygghet og driftssikkerhet.

Oppdatert: