1. Odvětví
  2. Výrobní průmysl
  3. Kolejová vozidla

Protipožární těsnění pro odvětví kolejových vozidel

Ideální pro metra, lokomotivy a elektrické autobusy.

Protipožární těsnění pro odvětví kolejových vozidel

Chcete zajistit bezpečnou přepravu osob, zboží a zabránit riziku jejich poškození nebo vzniku prostojů? Použijte těsnění Roxtec jako standardní řešení pro kabely, hydraulická potrubí a plastová vedení.

Společnost Roxtec disponuje mnoha zkušenostmi s řešením problémů v odvětví kolejových vozidel. Víme, jak provést utěsnění kabelů a potrubí v protipožárních bariérách napříč celou konstrukcí vozidla, a vyvinuli jsme utěsnění prostupů, která splňují nejvyšší požadavky na protipožární odolnost a pokrývají i ty nejvyšší úrovně nebezpečí. Rozumíme globálnímu trhu kolejových vozidel a podporujeme svoje zákazníky a jejich partnery při návrhu, výrobě a modernizaci napříč všemi kontinenty a zeměpisnými oblastmi. 

Flexibilita při návrhu

Díky lokálním centrům zajišťujícím návrh a výrobu rámečků na klíčových trzích můžeme zajišťovat včasné dodávky. Umíme rozeznat rozdíly v principu návrhu a nabízíme řešení vyrobená z hliníku a nerezové oceli pro šroubované i svařované instalace. 

Naše kompaktní produkty jsou lehké i prostorově nenáročné, což pomáhá našim zákazníkům snižovat hmotnost železniční soupravy a nabízí vynikající montážní ergonomii. Otevíratelné rámečky usnadňují dodatečné instalace a modernizace, zatímco kabely zůstávají na svém místě.

Error loading video
Testování ve společnosti Roxtec – test odolnosti proti ohni

Testováno pro zajištění souladu s požadavky protipožární ochrany

Disponujeme vlastní požární laboratoří a spolupracujeme s kvalifikovanými partnery, abychom se ujistili, že dostanete pouze důmyslná řešení, která splňují požadavky nastavené v tomto odvětví. Naše těsnění absolvují testy jak v našich vlastních testovacích laboratořích, tak i v nezávislých institucích, aby byla prokázána jejich výkonnost i po čase. Na naše těsnění se můžete spolehnout i jako na protipožární bariéry, které mají schopnost odolávat ohni po dobu až 60 minut. 

Testy vznětlivosti, hustoty kouře a toxicity dle normy EN 45545-2 pro kolejová vozidla a na vyžádání dle normy NFPA 130 potvrzují, že naše těsnění splňují nejpřísnější požadavky. Naše těsnění splňují nejpřísnější požadavek HL3, díky čemuž jsou vhodná pro všechny provozy a konstrukční kategorie na trhu kolejových vozidel. Nabízíme těsnicí řešení pro požární odolnost E15 až E60 u rámečků z hliníku i nerezové oceli v souladu s normou EN 45545-3.

Provádíme rovněž testy s tlakovými nárazy a vibracemi a také testy pro ochranu proti pronikání vody, aby bylo možné zkombinovat vysoké klasifikace IP a UL/NEMA. Všechny naše svařované rámečky je možné vyrobit v souladu s normou řízení jakosti a kontroly EN 15085.

Použijte tohoto průvodce použitím, abyste se dozvěděli více a vybrali si to správné těsnění Roxtec, které bude odpovídat vašim potřebám týkajících se zabránění šíření ohně a kouře u železničních vozidel a elektrických autobusů.

Těsnicí řešení pro kabely, potrubí a vedení

Optimalizace návrhu

Náš sortiment těsnění pro kolejová vozidla dokáže uspokojit požadavky jakéhokoli železničního vozidla nebo elektrického autobusu. Odolávají mnoha hrozbám, jako např. ohni, kouři, vodě, tlakovým nárazům a vibracím, a umožňují vynikající upevnění kabelů. Nicméně v konstrukci vozidla se vyskytuje mnoho stísněných prostorů a naše standardní těsnění do nich nemusí pasovat. Náš inteligentní modulární a otevíratelný koncept CF 24 umožňuje snadnou přizpůsobitelnost vůči rámečku a dokáže tak vyhovět prakticky jakémukoli prostoru a počtu kabelů. Lze využít celý potenciál existujícího prostoru pro zatěsnění, protože pro kompresi systému není nutné použít klínové těsnění. 

Po stanovení schéma kabeláže můžete použít řešení formou sestavy (kitu) pro jednoduchou výrobu a rychlou instalaci. Pomocí nástroje Roxtec Transit Designer™ můžete sami prozkoumat různá těsnicí řešení a nalézt to, které nejlépe vyhoví vámi požadované aplikaci. Tento přístup urychluje proces vedoucí od koncepčního nápadu až po finální návrh. Naši inženýři vám mohou u vašeho projektu poskytnout podporu a navést vás k řešení, které bude zcela vyhovovat vašim potřebám. 

Systém Roxtec je odolný vůči

Oheň

Testováno dle všech hlavních norem. Zabraňte šíření kouře.

Tlaková vlna

Zajistěte si ochranu před vibracemi, tlakovými rázy a před nebezpečím výbuchu.

Pevné částice

Zvládejte prach, bláto, chemikálie a kouřové dezinfekční prostředky.

Plyn

Zaručuje utěsnění přetlaku vzduchu a plynu.

Elektrická nebezpečí

Ochraňuje před EMI, EMP a účinky blesku.

Voda

Ochrana vůči vodě a vlhkosti.

Škůdci

Zajistěte ochranu před vnikem hlodavců, plazů a hmyzu.

Prostorově úsporná těsnicí řešení

Protipožární těsnění Roxtec umožňují rychlou, bezpečnou a snadnou instalaci a inspekci i v omezených prostorech. Často používanými průmyslovými těsnicími řešeními jsou kabelové vývodky, konektory a těsnicí směsi. Průchody pro více kabelů Roxtec jsou vynikajícími řešeními kdykoli, když potřebujete dodatečně instalovat nebo přidat nová zařízení. Těsnění Roxtec vyžadují méně prostoru a ve srovnání s konektory netrpí žádnou ztrátou signálu. Můžete zabránit nutnosti pájení kolíků konektoru na každé straně prostupu, které představují potenciální riziko selhání. Když je třeba použít konektory, lze je snadno protáhnout rámem průchodu ještě před instalací modulů. 

Upevnění kabelů pro dlouhodobý bezpečný provoz

Kabely procházející podél podvozku jsou vystaveny neustálým vibracím a pohybům. Bez řádného upevnění se kabely mohou uvolnit nebo poškodit. Mnoho průmyslových řešení nenabízí dostatečnou možnost upevnění kabelu a dochází tak k namáhání pláště kabelu, což může postupem času vést k opotřebení a elektrické poruše. 

Účinné spojování pancéřových kabelů

V případě napájecích zařízení umístěných v oblasti podvozku vozidla lze použít řešení Roxtec BG™ (pospojování a uzemnění) s integrovaným vodivým opletením poskytující efektivní způsob, jak zajistit uzemnění vysokonapěťových kabelů vedoucích dovnitř a ven z měniče, akumulátorové skříně a dalších napájecích zařízení.

Moduly Roxtec BG™ mají mimořádně nízkou impedanci mezi kabelovým stíněním a konstrukcí karosérie, což znamená vysokou míru ochrany vůči vedenému rušení. Zkoušky prokázaly, že tyto moduly dosahují při odvádění poruchových proudů účinnosti 99,4 %. U prostupů Roxtec BG™ byla několikrát testována schopnost odolat zkratům a proudovým rázům simulujícím zásahy bleskem. Opletení navíc vytváří „voštinový filtr“ v otvoru v rámečku, který zajišťuje stínění rušení způsobovaného poli až do úrovně 100 MHz.

Přečtěte si více o řešeních Roxtec BG™ a Roxtec EMC pro spojování, uzemnění a elektrickou bezpečnost.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.

Kontaktujte nás

Vyplňte své údaje a my se vám brzy ozveme.

Děkujeme, že jste nás kontaktovali!

Brzy se vám ozveme.

S pozdravem
Roxtec