1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Jak dokonale zabezpečit kolejové vozidlo

Jak dokonale zabezpečit kolejové vozidlo

Při provádění konstrukční přípravy proto nezapomínejte na těsnicí řešení.

Jak dokonale zabezpečit kolejové vozidlo

Vlak je řetězec, který je jen tak silný jako jeho nejslabší článek. Proto je nutné zvážit při výběru komponent každou možnost. Typickým příkladem je volba způsobu utěsnění prostupu kabelů, trubek a potrubí.

Před zvolením těsnicího řešení pro vaše další kolejové vozidlo je nutné posoudit tři oblasti:

1. Osvědčená ochrana

Ujistěte se, že těsnění, která se rozhodnete použít, mají prověřenou protipožární odolnost. Dodavatel musí být schopen poskytnout protokoly o zkouškách v souladu s průmyslovými normami. Měly by zahrnovat kladné výsledky zkoušek hořlavosti, hustoty kouře a toxicity a dále by měl poskytnout úřední dokumenty potvrzující, že těsnění splňují požadavky úrovně HL3. Kromě požární odolnosti by mělo být utěsnění prostupů, které se rozhodnete ve své dokonalé lokomotivě, vysokorychlostním vlaku nebo příměstském vlaku použít, schopné zajišťovat ochranu proti prachu, nárazům a vibracím. Bez prvotřídních komponent nemůžete navrhnout ani vyrobit kompletní vlak.  

2. Optimalizovaná účinnost 

Hledejte taková těsnicí řešení, která zjednodušují práci konstruktérů, výrobců i týmů údržby, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti. Těsnění by měla být lehká, prostorově nenáročná a rychle a snadno instalovatelná – jinými slovy vhodná pro konkrétní účel a pocházející od specializovaného výrobce, který má skutečný přehled o odvětví kolejových vozidel. Pro zajištění efektivního využití nákladů a připravenosti na budoucí potřeby a modernizace by vaše těsnění měla být otevíratelná a pokud možno poskytovat rezervní kapacitu pro další kabely, trubky a potrubí.   

3. Sjednocené řešení

Výběr vysoce kvalitních těsnění, která budou optimální s ohledem na náklady i snadnou použitelnost, by se měl stát součástí standardního řešení pro celou vaši železniční platformu. Proto byste měli hledat takový těsnicí systém, který pokryje všechny oblasti od podvozků po střechy vozidel. 

Samozřejmostí musí být jeho schopnost utěsňovat prostupy potrubí ve stěnách a podlahách. Měl by zjednodušit způsob údržby hydraulických, pneumatických a vodovodních trubek a potrubí vedoucích do řídící skříně pod vlakem a z ní, které jsou vystaveny účinkům prachu, a rovněž účinně přispívat k zajišťování polohy napájecích kabelů v jednotlivých dílčích oblastech. Systém by vám měl také umožnit rozhodovat o tom, zda mají být k připevnění těsnění ke konstrukci vlaku použity šroubové nebo svařované spoje. V neposlední řadě musíte mít také možnost rozmístit stejný těsnicí systém k ochraně otvorů pro kabely obsluhující elektrická zařízení, antény, pantografové sběrače nebo klimatizační systémy, jejichž součásti procházejí střechou.      

Připadá vám obtížné nalézt dokonalé těsnění pro váš dokonalý vlak? Nepropadejte beznaději. Řešení existuje. 

Zjistěte více informací

 

Aktualizováno: