Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Din bransch
  2. Tillverkningsindustri
  3. Järnvägsfordon

Brandskyddstätningar för järnvägsfordon

Perfekt för tunnelbanor, lok och elbussar.

Brandskyddstätningar för järnvägsfordon

Vill du säkra trygg transport av människor och gods och undvika risk för skador eller driftstopp? Använd Roxtecs tätningar som standardlösning för kablar, hydraulrör och plastledningar.

Roxtec har en lång historia av att lösa problem inom branschen för rullande materiel. Vi vet vad som krävs för att täta runt kablar och rör i brandklassade barriärer i hela fordonskonstruktionen och har utvecklat genomföringar som uppfyller de högsta brandskyddskraven och täcker in de högsta risknivåerna. Vi förstår vikten av global närvaro på marknaden för rullande materiel och stöder våra kunder och deras partners inom konstruktion, tillverkning och modernisering oavsett kontinent eller geografiskt område. 

Flexibel design

Med lokala designcentra och ramtillverkning på viktiga marknader kan vi säkerställa leveranser i rätt tid. Vi förstår även att det finns skilda designbehov och erbjuder lösningar i aluminium och rostfritt stål för både bultade och svetsade installationer. 

Våra kompakta produkter är både lätta och utrymmeseffektiva, vilket hjälper våra kunder att minska vikten på tågsetet och ger utmärkt installationsergonomi. Öppningsbara ramar förenklar eftermontering och modernisering eftersom kablarna kan stanna på plats.

Error loading video
Testning på Roxtec – Brandskyddstest

Testat för att uppfylla brandskyddskraven

Vi har ett eget brandlaboratorium och arbetar med skickliga partners för att se till att du enbart får lösningar konstruerade för att uppfylla branschens krav på skydd. Våra tätningar genomgår tester både i våra egna testlabb och vid fristående institut för att bevisa prestandan över tid. Våra tätningar är tillförlitliga som brandskydd för fordon. De ger upp till 60 minuters skydd mot brand. 

Test mot brandfarlighet, röktäthet och toxicitet i enlighet med normen för rullande materiel EN 45545-2, och på begäran NFPA 130, bekräftar att våra tätningar uppfyller de hårdaste kraven. Våra tätningar uppfyller det strängaste HL3-kravet, vilket gör dem lämpliga för all slags drift och design på marknaden för rullande materiel. Vi erbjuder tätningslösningar med brandprestanda E15 till E60 med aluminium- eller stålramar enligt EN 45545-3.

Vi utför även luftstöts- och vibrationstester samt tester för skydd mot inträngning för att kunna kombinera brandklassningen med hög IP- och UL/NEMA-klassning. Alla våra svetsade ramar kan tillverkas enligt kvalitetskontroll‑ inspektionsstandarden EN 15085.

Använd den här prestandaguiden för att lära dig mer om och välja de Roxtectätningar som bäst motsvarar dina behov när det gäller att förhindra brand och rök från att sprida sig i järnvägsfordon eller elbussar.

Tätningslösningar för kablar, rör och ledningar

Optimera designen

Vårt sortiment av tätningar för rullande materiel tillgodoser behoven hos alla järnvägsfordon eller elbussar. De står emot flera hot som eld, rök, vatten, luftstötar och vibrationer. De ger också utmärkt dragavlastning för kablar. Det finns dock många trånga utrymmen i fordonets konstruktion, och våra standardtätningar kanske inte alltid passar. Vårt smarta modulära och öppningsbara CF 24-koncept möjliggör enkel anpassning av ramen, så att den passar praktiskt taget varje utrymme och kabelantal. Det faktiska packutrymmet kan utnyttjas till fullo eftersom det inte behövs någon kompressionsenhet för att sluta systemet. 

När kabelschemat har fastställts kan du använda kitlösningar för lean manufacturing och snabb installation. Med Roxtec Transit Designer™ kan du utforska de olika tätningslösningarna på egen hand och hitta det alternativ som fungerar bäst för ditt användningsområde. Denna strategi påskyndar processen från konceptuell idé till slutlig design. Våra ingenjörer kan också stödja ditt projekt och vägleda dig till den lösning som bäst passar dina behov. 

Roxtecsystemet ger skydd mot

Brand

Testat enligt alla betydande standarder. Förhindra att röken sprider sig.

Tryckvågor

Skydda mot vibrationer, luftstötar och risken för explosion.

Partiklar

Få kontroll på damm, smuts, kemikalier och desinfektionsmedel.

Gas

Garantera tätning mot luft- och gastryck.

Elrelaterad fara

Skydda mot EMI, EMP och effekter av blixtnedslag.

Vatten

Skydd mot vatten och fukt.

Skadedjur

Håll gnagare, ormar och insekter ute.

Utrymmeseffektiva tätningslösningar

Roxtec brandskyddstätningar är snabba, säkra och enkla att installera och inspektera även i begränsade utrymmen. Kabelförskruvningar, anslutningar och tätningsmassor är vanliga tätningskoncept i branschen, men Roxtecs multikabelgenomföringar är oslagbara när du behöver eftermontera och lägga till ny utrustning. Roxtecs tätningar kräver mindre utrymme och har ingen signalförlust jämfört med kontaktdon. Du kan eliminera behovet av att löda kontaktstift på vardera sidan av en genomföring, vilket är en potentiellt svag punkt. När kontakter behövs går det lätt att dra dem genom genomföringsramen innan modulerna monteras. 

Dragavlastning för kabel för säker långsiktig drift

Kablar som löper längs boggin utsätts för ständiga vibrationer och rörelser. Utan ordentliga klämmor kan kablar lossna eller skadas. Många branschlösningar erbjuder inte tillräcklig dragavlastning för kablar och belastar kabelhöljet, vilket över tid kan leda till slitage och elektriskt fel. 

Effektiv potentialutjämning av armerade kablar

För kraftkomponenterna runt fordonets nedre kaross är Roxtec BG™ (potentialutjämning och skyddsjordning), med en integrerad konduktiv fläta, en effektiv lösning för att säkra jordning av högspänningskablarna som löper in och ut från växelriktaren, batterilådan och andra kraftkomponenter.

Roxtecs BG™-moduler har extremt låg impedans mellan kabelskärmen och karossen, och ger kraftfullt skydd mot ledningsburna störningar. Tester har visat att modulerna har en effektivitet på 99,4 % när det gäller att leda bort läckström. Roxtecs BG™-genomföringar har testats av flera myndigheter för att klara av kortslutningsfel och strömstötar som simulerar blixtnedslag. Dessutom skapar flätan ett "vaxkakefilter" i ramöppningen som skyddar mot fältbundna störningar på upp till 100 MHz.

Läs mer om Roxtecs BG™‑ och EMC‑lösningar för potentialutjämning, skyddsjordning och elsäkerhet.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Tack för att du kontaktar oss!

Vi återkommer till dig inom kort.

Vänliga hälsningar,
Roxtec

Tillämpningsområden

Utforska en mängd applikationer där du kan dra nytta av våra lösningar.

Dina lokala kontakter

Roxtec representeras i denna bransch av:

Michael Bengs

Sales Engineer Avdelning Power & Process industries, Rail infrastructure Verksamhetsregion: Sverige