1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Rozhodněte se pro těsnění Roxtec.

Rozhodněte se pro těsnění Roxtec.

Těsnění, služby a software.

Majitelé lodí, provozovatelé lodní dopravy a společnosti spravující související infrastrukturu mají právo na to, aby si užívali klidu v duši. Rozhodnete-li se pro společnost Roxtec jakožto poskytovatele ucelených řešení pro utěsňování, zajistíte si tím bezpečnost, umožníte plynulý přechod k používání udržitelných paliv a připravíte si cestu pro účinnou digitalizaci. Naše kabelové a potrubní prostupy chrání před rozmanitými nebezpečími a jsou k dispozici pro dodání do kterékoli části světa. Tím, že se rozhodnete pro naše těsnicí řešení, naše služby v oblasti kontroly a náš software umožňující správu prostupů, zajistíte své přepravní společnosti přední postavení.

Specifikujte produkty z nabídky společnosti Roxtec online.

Upřesněte bezpečnostní řešení

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_36_11.Still004.jpg

Použijte kabelové a potrubní prostupy Roxtec k zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Máme akreditované revizní techniky, kteří mohou kontrolovat všechna utěsnění prostupů během celého životního cyklu vašich plavidel a vystavovat potvrzení o tom, že vaše vícekabelové prostupy jsou ve shodě s nejnovějšími požadavky klasifikačních společností. Naše těsnicí řešení poskytují certifikovanou ochranu proti nebezpečí šíření požáru, plynu nebo vody plavidlem skrze otvory, které jsou nezbytné pro prostupd kabelů a potrubí v ohnivzdorných nebo vodotěsných palubách a přepážkách. Dostupná je také dodatečná ochrana proti nebezpečí výbuchu a proti hrozbám souvisejícím s elektromagnetickým rušením, zatímco další produkty jsou speciálně navržené tak, aby zjednodušovaly požadavky na instalaci, které souvisejí se spojováním a uzemňováním.

Další informace

Přejděte k používání udržitelných paliv

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_22_00.Still006.jpg

Mnoho majitelů lodí, provozovatelů lodní dopravy a společností spravujících související infrastrukturu vynakládá značné úsilí k nalezení způsobů, jak se řídit strategií organizace IMO (Mezinárodní námořní organizace) zaměřenou na dekarbonizaci. Průmyslové odvětví vstupuje do fáze přestavby stávajících motorů a zavádění nových motorů, které budou schopné flexibilně používat různá paliva, což bude pravděpodobně znamenat, že každá loď bude převážet zásobu více než jednoho udržitelného druhu paliva. Společnost Roxtec navazuje na svoji dlouhou historii v oblasti vývoje schválených těsnicích řešení a souvisejícího softwaru a její aktuální nabídka splňuje nové požadavky námořní dopravy. Kromě toho máme mnohaleté zkušenosti s řízením rizik souvisejících s vodíkem, bateriemi, akumulací energie, obnovitelnými zdroji energie a jadernou energetikou. Proto věříme, že společnost Roxtec může být spolehlivým technickým poradcem, který majitelům lodí a provozovatelům námořní dopravy poskytne účinnou podporu při plnění náročných úkolů spojených s doplňováním paliva, převáženými zásobami paliva, rozdělováním paliva a dlouhodobou údržbou.

Další informace

Rozhodněte se pro digitalizaci

FSSP_Digitalization_3.jpg

Konstrukční a projektantská společnost AtkinsRéalis působící v Kanadě používá software pro správu prostupů Roxtec ke sledování stavu a funkce kabelových prostupů. Digitální nástroj umožnil dosažení značných časových úspor tím, že převedl kanadské námořní lodě do vyšší třídy a zajistil, aby všechna plavidla byla ve shodě s požadavky příslušných předpisů.

„Výsledky dosažené pomocí softwaru byly skutečně dobré,“ říká Richard McLeod zastávající funkci koordinátora zavádění technických změn. „Umožnil nám sledovat průběh, aniž bychom přitom museli sestupovat do lodi a dvakrát denně provádět potřebné kontroly. Viděli jsme co je před námi a současně jsme mohli sledovat již dosažené výsledky.“

Software umožňuje snižovat náklady a pomáhá majitelům lodí zajišťovat shodu s požadavky předpisů. Dokumentace poskytuje přehledný záznam o již provedených pracích, zjednodušuje kontrolu kvality a slouží jako budoucí zdroj odkazů.

Další informace o softwaru Roxtec

Aktualizováno: