1. Om oss
  2. Nyheter
  3. Godkänd som tjänsteleverantör av klassificeringssällskap

Godkänd som tjänsteleverantör av klassificeringssällskap

  • Affärsnyheter

Publicerad:
Uppdaterad:

Roxtec Services AB är nu certifierat som godkänd tjänsteleverantör av flera klassificeringssällskap. Certifieringarna är i linje med de ändringar och uppdateringar som gjorts av IACS (International Association of Classification Societies). De kräver nu att företag som utför inspektioner av vattentäta tätningssystem för kabelgenomföringar har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001. Personalen för det specificerade arbetet ska också vara tekniskt utbildad och kvalificerad för den faktiska inspektionen.

CCS image_1385x757.png

Den senaste certifieringen utfärdades av CCS, China Classification Society, den 16 juni. Xiangdong Lu, Surveyor på CCS, gav då Roxtec Services AB ett leverantörscertifikat för ”Inspektion av tätheten hos kabelgenomföringssystem installerade ombord på fartyg och mobila havsbaserade enheter”. Jerker Stötsberg, global process- och driftschef, och Helena Gummesson, kvalitets- och administrationschef på Roxtec Services AB, var närvarade vid ceremonin. Detta är det första leverantörscertifikatet av denna typ som utfärdats av CCS.

Läs mer