1. Kunskapsbibliotek
  2. Tillämpningsområden
  3. Pålitliga kabeltätningar för telekomnät

Pålitliga kabeltätningar för telekomnät

Fem anledningar att använda Roxtec i ditt projekt för uppgradering inom telekom.

Pålitliga kabeltätningar för telekomnät

Säkerhet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att maximera drifttiden i alla telekomnät. Här är några anledningar till varför du bör specificera Roxtecs tätningslösningar för att skydda din utrustning och säkerställa kontinuerlig drift.

Du kan både utöka kapaciteten i nybyggda basstationer och förenkla eftermonterings- och uppgraderingsprojekt i byggnader, bodar, väggar, golv, valv och skåp. Roxtecs tätningar passar perfekt för alla typer av nät:

  • 4G LTE
  • Icke-fristående 5G (NSA 5G)
  • Fristående 5G (SA 5G)
  • DAS (distribuerade antennsystem)
  • FTTX (fiber till X)
  • Fasta linjer

1. Skydda mot flera risker

Använd Roxtecs kabel- och rörgenomföringar för att förhindra vatteninträngning, fukt, översvämning och frostskador på anläggningen. Tätningarna skyddar mot konstant tryck för valv med kontrollerade miljöer (CEV), FTTX och manhål, och ger ett certifierat brandskydd enligt internationella standarder. Tätningarna är lufttäta, vilket gör det enklare att behålla den idealiska temperaturen i bodar och minska driftkostnaderna. Du kan även jorda kablar och skydda dina anläggningar mot de effekter som kan uppstå i samband med blixtnedslag och elektromagnetiska störningar. Använd Roxtecs tätningar som en barriär för att hindra gnagare och skadedjur från att skada kablar och orsaka stillestånd, signalförluster eller till och med spridning av smittsamma sjukdomar.

2. Optimera flödet i konstruktionsarbetet

Designa kabel- och rörgenomföringar i ett tidigt skede av ett projekt för att spara tid och minska risken för sena ändringar eller att felaktiga lösningar används i anläggningen. Roxtecs kostnadsfria digitala verktyg Roxtec Transit Designer™ förenklar konstruktionsarbetet och ger dig tillgång till allt från kabel- och rörscheman, ritningar och certifikat till BIM- eller CAD-filer. Användarna av Roxtec Transit Designer™ sparar tid, kan säkerställa att alla konfigurationer är korrekta och får en detaljerad spårbarhet ända från de ursprungliga skisserna till slutet av tillgångens livslängd. BIM-objekt kan laddas ned separat och Roxtecs lokala designingenjörer finns alltid till hands för att stödja dig.

3. Dra nytta av flexibilitet och effektivitet

Roxtec Multidiameter™ är en uppfinning för flexibilitet baserad på tätningsmoduler med avskalbara lager. Den minskar mängden installationsmaterial som behöver tas med och gör att du alltid har rätt produkt till hands. Multidiameter™ gör att det mekaniska tätningssystemet kan anpassas till kablar och rör av olika storlekar. Det förenklar arbetet med både planering och logistik, snabbar upp installationsarbetet och låter dig hantera flera kabelingångar på ett utrymmeseffektivt sätt. Du har allt du behöver för att täta alla genomföringar och kan hantera sena designändringar avseende både antal och storlek på kablar under arbetet på fältet. Med några få komponenter får du en stark och pålitlig barriär som säkerställer långsiktig driftprestanda.

4. Underlätta för snabba installationer

Roxtecs tätningsteknik ger alltid fullständigt tätade kablar och rör och gör installationen snabb och säker. Roxtecs ramar och moduler kan installeras när som helst under byggtiden, och till och med i rinnande vatten vid tillämpningar under mark. Det gör att bodar, skåp och byggnader kan tätas på ett säkert sätt med en pålitlig och effektiv lösning innan de utrustas med kablar och elektronik.

5. Förenkla arbetet med uppgraderingar och eftermontering

Förr eller senare måste din telekomutrustning med tillhörande kablar bytas ut. Du kan behöva ersätta gamla kablar med nya fiberoptiska kablar. Den ständiga utvecklingen av ny teknik och nya operatörer som delar anläggningar medför nya utmaningar. Den inbyggda reservkapaciteten hos Roxtecs tätningar gör att du kan lägga till nya kablar när du vill. Lösningarna passar olika typer av kablar, såväl koaxialkablar som fiberoptiska kablar, och i alla dimensioner. Tätningarna är hållbara, utrymmeseffektiva, temperatursäkra och korrosionsfria.

Utforska de många tillämpningar där du kan dra nytta av Roxtecs tätningslösningar.

Uppdaterad: