1. Kunskapsbibliotek
  2. Tillämpningsområden
  3. Specificera Roxtec.

Specificera Roxtec.

Tätningar, tjänster och mjukvara.

Fartygsägare, operatörer och fartygsförvaltningsföretag har rätt till sinnesro. Med Roxtec som komplett leverantör av tätningslösningar kan du garantera säkerhet, möjliggöra en smidig övergång till hållbara bränslen och bana väg för effektiv digitalisering. Våra kabel- och rörgenomföringar skyddar mot många olika faror och är tillgängliga för leverans var som helst i världen. Se till att ditt fraktbolag ligger i täten genom att välja våra tätningslösningar, inspektionstjänster och programvaror för hantering av genomföringar.

Specificera Roxtec online.

Specificera säkerhet

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_36_11.Still004.jpg

Använd Roxtecs kabel- och rörgenomföringar för att säkerställa säkerhet och driftsäkerhet. Vi har ackrediterade inspektörer som kan inspektera alla genomföringstätningar under hela livscykeln för dina fartyg och bekräfta att dina genomföringar för flera kablar överensstämmer med de senaste kraven från klassificeringssällskapen. Våra tätningslösningar ger certifierat skydd mot risken att brand, gas eller vatten sprids genom fartyget via kabel- och rörrelaterade öppningar i brandklassade eller vattentäta däck och skott. Ytterligare skydd finns också tillgängligt mot explosionsrisk och fara för elektromagnetiska störningar, medan andra produkter är speciellt utformade för att förenkla installationskraven i samband med potentialutjämning och skyddsjordning.

Läs mer

Möjliggör användning av hållbara bränslen

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_22_00.Still006.jpg

Många fartygsägare, operatörer och fartygsförvaltningsföretag strävar efter att hitta sätt att följa IMO:s strategi för utfasning av fossila bränslen. Branschen kommer att konvertera och använda bränsleflexibla motorer och förmodligen använda mer än en hållbar bränsletyp per fartyg. Roxtec har en lång historia av att utveckla godkända tätningslösningar och mjukvara som uppfyller nya maritima krav. Dessutom har vi många års erfarenhet av att hantera risker förknippade med vätgas, batterier, energilagring, förnybar energi och kärnkraft. Därför anser vi att Roxtec utgör en pålitlig teknisk rådgivare för att stödja fartygsägare och fartygsförvaltningsbolag med dessas säkerhetsutmaningar i samband med bunkring, bränslelagring ombord, bränsledistribution och långsiktigt underhåll.

Läs mer

Specificera digitalisering

FSSP_Digitalization_3.jpg

Design- och teknikföretaget AtkinsRéalis i Kanada använder Roxtecs programvara för genomföringshantering för att hålla reda på kabelgenomföringsarbetet. Det digitala verktyget möjliggjorde stora tidsbesparingar när de KLASS-uppdaterade kanadensiska örlogsfartyg och såg till att alla fartyg följer gällande regler.

"Roxtecs mjukvara var riktigt bra", säger Richard McLeod, Engineering Change Implementation Coordinator. "Den gjorde det möjligt för oss att övervaka arbetet utan att behöva utföra inspektioner två gånger om dagen. Vi kunde se tjänsteleverantörernas arbete framför oss och hålla reda på leveranserna."

Programvaran möjliggör kostnadsbesparingar och hjälper fartygsägare att säkerställa efterlevnad. Dokumentationen ger en tydlig redogörelse för utfört arbete, förenklar kvalitetskontrollen och fungerar som framtida referens.

Mer om Roxtecs mjukvara

Uppdaterad: