1. Tjenester
  2. Inspeksjoner av gjennomføringer

Inspeksjoner av gjennomføringer

Påse at samtlige kabel- og rørgjennomføringer innfrir aktuelle krav og behov.

Inspeksjoner av gjennomføringer

Sørg for sikkerhet ombord

For å kunne garantere sikkerhet og funksjonsstabilitet må du ha sertifiserte tetningsløsninger som oppfyller gjeldende krav. Disse løsningene må være forskriftsmessig installert og i fungerende stand. Som tetningseksperter vet vi hvor avgjørende kabel- og rørgjennomføringene er for at de høye sikkerhetsstandarder innenfor sjøfart og offshore skal bli oppfylt.

Vi tilbyr derfor inspeksjoner av kabel- og rørgjennomføringer. Enten du eier, drifter, renoverer eller bygger skip, fartøy eller offshoreinstallasjoner, har du alltid en god hjelper i oss. Vi inspiserer gjennomføringene om bord i renoverte flåtefartøy, i offshore-installasjoner og i nybygg.