1. Produkter
  2. Sertifikater
  3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sertifikater

Roxtec løsninger testes og sertifiseres av alle større klassifikasjonsselskaper og sertifiseringsmyndigheter.

Gjennomføringene har gjennomgått hundrevis av registrerte tester og godkjennelser og mottatt mer enn 250 sertifikater som beviser deres utmerkede ytelse og risikosikring. Vi holder dem oppdatert her for din bekvemmelighet.

Sertifikater
Vurdering Komponenter Seksjon Kabel Rør Skriv inn godkjenningsnavn
Blastload Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Concrete Steel Construction Other Copper Steel SRG751d-2020
Blastload Roxtec G-ramme Roxtec B-ramme Roxtec RS-tetning Roxtec R-ramme Concrete Steel Construction Other Copper Steel SRG7l-2021