1. Hakkımızda
 2. Şirket
 3. Gizlilik ve tanımlama bilgileri

Gizlilik ve tanımlama bilgileri

Veri Gizliliği Politikası

Roxtec, kişisel verilerin korunmasına önem verir ve bu nedenle gizliliğinizin korunmasına büyük özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası, veri denetleyicisi olarak ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimizin kişisel verilerine yaklaşım şeklimizi açıklar ve anlaşılmasını sağlar. Gizlilik Politikası ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca haklarınızı ve bunları kullanma şeklinizi açıklar ve Roxtec'in (bundan böyle "biz" "bize" ve "bizim") Roxtec web sitesinden toplanan bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgileri ele aldığı durumlarda geçerlidir. Sitemizi kullanarak kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikası uyarınca işlendiğini kabul edersiniz.

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilen bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kimliği belirlenebilen gerçek kişi; özellikle adı, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi kimlik tanımlayıcısı veya bu kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliği ile ilgili bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilen kişidir.

Topladığımız kişisel verilerin kategorileri

Topladığımız kişisel bilgiler, iş ilişkilerimizde tarafımıza etkin olarak sağladığınız bilgilerdir. Veri türleri şunlar olabilir: 

 • Ad
 • E-posta adresi
 • Telefon numaraları
 • Ülke
 • İş etkileşimleri hakkında bilgiler

Roxtec'ten ürün ve hizmet sipariş ederken, haber bültenlerimize ve etkinliklerimize kaydolurken, açık pozisyonlar ararken veya kendiliğinizden başvuruda bulunurken veri toplanabilir. 

Kişisel veriler yalnızca belirli bir amaç için toplanır ve bu amaca ulaşabilmek için minimumda tutulur; bu durum veri küçültme olarak da bilinir.

Kişisel verileri işleme amacı

Sizden topladığımız bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir.

Müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek 

Bilgileriniz size daha verimli müşteri hizmetleri ve desteği sunmamıza yardımcı olur.

İletişimimizi geliştirmek 

Verdiğiniz e-posta adresi, adres ve telefon numaraları; şirket haberleri, ürün haberleri, güncellemeler, diğer benzer ürünler ve hizmetler, Roxtec'in etkinlikleri ve haber bültenleri vb. hakkında bilgiler ve güncellemeler sağlamak veya pazarlama anketleri yapmak için kullanılabilir. 

Tarayıcınızda tanımlama bilgilerini etkinleştirdiyseniz tanımlama bilgileriniz, müşteri iletişimini geliştirmek üzere sitemizde verdiğiniz bilgilerle birleştirilebilir. Sağladığınız bilgileri özel ilgi alanlarınıza yönelik bilgilerle eşleştirmek ve kurduğumuz iletişimle ilişkili hale getirmek için açıkça veya iletişim kanallarımızdaki etkileşimler aracılığıyla kullanabiliriz.

Sözleşme yapmak veya yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olan kişisel veriler

Roxtec'in tarafınıza ilgili hizmeti veya ürünü sağlayabilmesi ya da sözleşme süresince talep ettiğiniz diğer önlemleri alabilmesi için Roxtec'in talep ettiği kişisel verileri sağlamanız gerekir. Bu tür kişisel veriler, Roxtec ile bir sözleşme yapmak veya sözleşmenin performansı için gereklidir.

Roxtec, kişisel verileri muhasebe ve vergi amaçları gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek için de işleyebilir.

Yasal talepler

Roxtec, kişisel verilerinizi olası bir anlaşmazlık durumunda yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması ve savunulması amacıyla da işleyebilir.

Kişisel verilerin alıcıları

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, makul şekilde gerekli olması halinde kişisel bilgilerinizi grubumuzdaki tüm şirketlerle (örneğin, şubeler, ana holding şirketimiz ve tüm bağlı ortaklıklar) paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmaz, takas etmez veya başka yollarla aktarmayız. Bilgileri gizli tutmayı ve kararlaştırılan amaçlar dışında kullanmamayı kabul etmeleri halinde siteyi yönetmemize, işimizi yürütmemize, sipariş verdiğiniz ürünleri teslim etmeye veya hizmet sağlamaya yardımcı olan güvenilir üçüncü taraflar istisnai durumlardır. Ayrıca yasal gerekliliklere uymak, sitenin politikalarını uygulamak veya başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini korumak için gerekli görmemiz halinde kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Ancak web sitesinden ziyaretçileri kişisel olarak tanımlamayacak şekilde toplanan bilgiler pazarlama, reklam veya diğer kullanım amaçları doğrultusunda üçüncü taraflara sağlanabilir.

Site ziyaretçilerini daha iyi gözlemlememize yardımcı olmaları için üçüncü taraf servis sağlayıcılarla anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bu hizmet sağlayıcıların bizim adımıza topladığı bilgileri, işimizi yürütmemize ve geliştirmemize yardımcı olmak dışında başka amaçlarla kullanmalarına izin verilmez.

Kişisel verileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında alıcılarla paylaşılacaksa kişisel verilerinizi toplarken ve onayınızı alırken bu konu hakkında size bilgi veririz. 

Saklama politikası

Kişisel verilerinizi yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu sürece ve yasal saklama süresi içinde kaydederiz. Kişisel verilerinizi, sözleşmeden doğan taahhütler (etkinliklerimize kaydolmanız veya e-posta yoluyla bülten almanız gibi meşru gerekçeler) dışındaki amaçlar doğrultusunda yalnızca gerekli olduğunda ve yasal süresi içinde kaydederiz.  

Kişisel veriler, saklanma amacı artık mevcut olmadığında veya kişisel verilerin saklanma yasal zorunluluğu ortadan kalktığında silinir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileri saklama süresi her işlem için amaç ve yasal zorunluluk uyarınca belirlenir. 

Kişisel haklarınız ve bu hakları kullanma

 • İşlediğimiz kişisel bilgiler veya sizin hakkınızda erişim sahibi olduğumuz bilgilerle ilgili bilgi talep etme hakkına sahipsiniz (veri sahibi erişim talebi). Hiç kimsenin kişisel bilgilerinize erişmesine izni verilmemesini sağlamak için böyle bir erişim talep ederken kendinizi tanıtmanız gerekir.
 • Bazı durumlarda, kişisel verileriniz toplandıkları amaçlar doğrultusunda artık gerekli olmadıklarında bunların silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilere artık ihtiyaç duyulmadığında hakkınızdaki kişisel verileri sileriz ancak yasalarca gerekli kılınması halinde kişisel verilerinizi saklayabiliriz.
 • Roxtec yalnızca hakkınızdaki doğru ve güncel kişisel verileri işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz yanlışsa bu verilerin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin meşru menfaatlerimizi değerlendirirken kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.
 • Meşru menfaatlerimize dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Doğrudan pazarlama faaliyetlerine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. 
 • Ayrıca tarafımıza sağladığınız ve elektronik olarak işlediğimiz kişisel verileri elektronik kopya olarak alma hakkına da sahipsiniz. Teknik olarak mümkünse elektronik kopyanın başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz.

Taleplerinizi göndermek için lütfen privacy@roxtec.com adresinden iletişime geçin.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında olası şikayetleri gönderme veya GDPR ihlallerini ulusal denetleme kuruluşunuza bildirme hakkına sahipsiniz.

Üçüncü ülkelere aktarım

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde topladığımız bilgiler, Gizlilik Politikası uyarınca faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde kullanılabilir, saklanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verilerinizi üçüncü bir ülkeye aktarırsak Roxtec, hak ve özgürlüklerinizi korumak için standart veri koruma sözleşmeleri yapmak da dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır.

İletişim bilgileri

Verilerin korunması hakkında sorularınız varsa veya herhangi bir hakkınızı kullanmak isterseniz lütfen privacy@roxtec.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Son güncelleme 03.07.2019.

Tanımlama Bilgileri

Roxtec web sitesi deneyiminizi ve işlevselliği iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Tanımlama bilgileri web sitelerini ziyaret ederken bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanan geçici metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerinin kullanımı web sitesinin daha sonraki ziyaretlerinizde tercihlerinizi hatırlamasını sağlar.

Roxtec tarafından kullanılan tanımlama bilgileri

Kullandığımız tanımlama bilgileri genellikle tarafınıza sağladığımız hizmetlerimizi geliştirmek içindir. Roxtec web sitesi, oturum tanımlama bilgileri ve kalıcı tanımlama bilgileri kullanır.

Oturum tanımlama bilgileri bilgisayarın belleğinde yalnızca kullanıcının göz atma oturumu sırasında depolar ve tarayıcı kapatıldığında kullanıcının bilgisayarından otomatik olarak silinir.

Kalıcı tanımlama bilgileri kullanıcının bilgisayarında depolanır ve tarayıcı kapatıldığında silinmez. Kalıcı tanımlama bilgileri, belirli bir web sitesi için kullanıcı tercihlerini saklayarak bu tercihlerin gelecekteki göz atma oturumlarında kullanılmasını sağlar.

Üçüncü taraflar tanımlama bilgileri

Üçüncü taraf tanımlama bilgileri, üçüncü taraflara ait bir site tarafından belirlenir. Diğer pek çok web sitesinde olduğu gibi Roxtec, istatistik verilerini toplu halde otomatik olarak toplamak için üçüncü taraf tanımlama bilgileri kullanır. Üçüncü taraflar tanımlama bilgileri tarafından toplanan verileri sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için kullanıyoruz.

Tanımlama bilgileri nasıl kontrol edilir ve kullanımı nasıl önlenir

Çoğu web tarayıcısının tanımlama bilgilerinin kullanımına izin veren varsayılan ayarları bulunur. Tanımlama bilgilerinin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız, sitelerin tanımlama bilgilerini saklamasıyla ilgili genel veya özel izinleri ayarlamak için çoğu tarayıcının kendi ayarlarını kullanabilirsiniz. Bu ayarlardan bilgisayarınızda saklanmış olan tanımlama bilgilerini de silebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım bölümüne bakın. Tanımlama bilgilerini kabul etmemeyi tercih ederseniz, web sitesi sınırlı özelliklerle kullanılmaya devam edilebilir.

Tanımlama bilgilerini engeller veya silerseniz sunduğumuz bazı hizmetlerin çalışmayacağını lütfen unutmayın.

Son güncelleme 03.07.2019.