1. Om oss
  2. Nyheter
  3. Nor-Shipping 2023

Vi deltar på Nor-Shipping 2023

Vi deltar på Nor-Shipping 2023
  • Forretningsnyheter

Publisert:

Tirsdag 6. – fredag 9. juni arrangeres Nor-Shipping 2023 på Nova Spektrum, Lillestrøm og vi ønsker deg velkommen til stand D01-16! Her vil du møte ulike eksperter på kabel- og rørgjennomføringer, både innen produktløsninger, servicetjenester og hvordan Roxtec kontinuerlig utvikler produkter og tjenester basert på gjeldende behov og krav fra kunder, samarbeidspartnere og bransjen generelt.

Nor-Shipping er et internasjonalt møtepunkt for den maritime bransjen og havindustrien  – arrangert annenhvert år for sentrale beslutningstakere innen bl.a maritim, finans og tech fra hele verden for å møtes, samarbeide og gjøre avtaler for å frigjøre nye forretningsmuligheter. 

I oktober 2020 lanserte IACS nye og oppdaterte krav til kontroll, dokumentasjon og inspeksjon av vanntette kabelgjennomføringer. Forskriftene er tredt i kraft og gjelder for skip og offshoreinstallasjoner som er planlagt bygd fra og med 1. juli 2021. Peter Iverfeldt fra Roxtec Services AB vil gi en innføring i hva som nå kreves av eiere, operatører og skipsverft.

En av oppdateringene gjelder register over tetningssystemene som skal legges til SCF (Ship Construction File), i tillegg til et nytt avsnitt som går på prosedyrekrav for godkjente serviceleverandører. Dette vil bl.a si at serviceselskaper må være sertifisert, noe Roxtec er, for å levere inspeksjonstjenester for kabelgjennomføringer.

På standens møterom vil det være mulig å få en egen innføring i hvordan man enkelt kan opprette et godkjent register over tetningssystemer, og hvorfor det er viktig med sertifiserte inspeksjonstjenester.

Har du ikke mulighet til å besøke Nor-Shipping og ønsker å vite mer om hvilke servicetjenester Roxtec tilbyr – er du velkommen til å ta kontakt på info@roxtec.no