1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Pålitelige kabeltetninger for telekommunikasjonsnettverk

Pålitelige kabeltetninger for telekommunikasjonsnettverk

5 grunner til å bruke Roxtec i oppgraderingsprosjekt for telekommunikasjon

Pålitelige kabeltetninger for telekommunikasjonsnettverk

Sikkerhet og pålitelighet er avgjørende for å maksimere oppetid i alle typer telekomnett. Her er grunnen til at du bør spesifisere Roxtec-tetningsløsninger for å beskytte utstyret og sikre kontinuerlig drift.

Du kan øke kapasiteten i basestasjoner i nybygg, i tillegg til å forenkle ettermonterings- og oppgraderingsprosjekter av bygninger, tilfluktsrom, vegger, gulv, hvelv og kabinetter. Roxtec tetninger er ideelle for alle typer nettverk:

  • 4 G LTE
  • Ikke frittstående 5G (NSA 5G)
  • Frittstående 5 G (SA 5G)
  • DAS (distribuert antennesystem)
  • FTTX (Fiber til X)
  • Fastlinje

1. Beskytt mot flere risikoer.

Bruk Roxtec kabel- og rørtetninger for å forhindre vanninntrengning, fuktighet, flom og frostskader på anleggsstedet. Tetningene beskytter mot konstant trykk for miljøkontrollerte hvelv (CEV), FTTX og kummer, og gir sertifisert brannvern i tråd med internasjonale standarder. De er lufttette for at du skal kunne opprettholde den ideelle temperaturen inne i tilfluktsrom og redusere driftskostnadene. I tillegg kan du jorde kabler og beskytte stedet mot effekter av lynnedslag og elektromagnetiske forstyrrelser. Ved å bruke Roxtec-tetninger som en barriere, kan du stoppe gnagere og skadedyr fra å tygge på kabler og fra å forårsake nedetid, signaltap, eller til og med spredning av smittsom sykdom.

2. Optimaliser arbeidsflyten i designprosessen.

Design av tetninger for kabel- og rørgjennomføringer på et tidlig stadium av et prosjekt sparer tid og reduserer risikoen for senere endringer eller feil løsninger i anlegget. Roxtec tilbyr kostnadsfritt et digitalt designverktøy, Roxtec Transit Designer™, som forenkler designarbeidet og sørger for alt fra kabel- og rørplaner, tegninger og sertifikater til BIM- eller DAK-filer. Roxtec Transit Designer™-brukere sparer tid, sikrer korrekte konfigurasjoner, og får en detaljert rute de kan følge fra innlendende design til slutten av eiendelens levetid. BIM-objekter kan lastes ned separat, og lokale designingeniører fra Roxtec er alltid klare til å støtte deg.

3. Dra nytte av fleksibilitet og effektivitet

Roxtec Multidiameter™ er en innovasjon for fleksibilitet basert på moduler som kan tilpasses forskjellige diametre. Den reduserer behovet for å bringe installasjonsmateriell til anleggsområdet og sørger for at du alltid har det riktige produktet for hånden. Multidiameter™ gjør at det mekaniske tetningssystemet kan tilpasses kabler og rør i forskjellige størrelser. Den forenkler planlegging og logistikk, effektiviserer installasjonsarbeidet og gjør det mulig for deg å håndtere flere kabelgjennomføringer på en plasseffektiv måte. Du har alt du trenger tilgjengelig for å tette alle gjennomføringer, og du kan håndtere designendringer i etterkant når det gjelder mengden eller størrelsen på kablene i anlegget. Ved bruk av bare noen få deler oppnår du en barriere som sørger for langsiktig driftssikkerhet.

4. Forenklet, rask installasjon

Roxtec tetningsteknologi gir alltid tett forseglede kabler og rør, og gjør installasjonen sikker og rask. Roxtec-rammer og -moduler kan installeres når som helst under byggeperioden, og til og med i rennende vann for bruksområder under bakkenivå. Dette gjør at tilfluktsrom, kabinetter og bygninger trygt kan tettes med en pålitelig og effektiv løsning før de utstyres med kabler og elektronikk.

5. Forenklede oppgraderinger og modifikasjoner

Før eller senere må telekomutstyret og -kablene skiftes. Du må kanskje fjerne gamle kabler og legge til nye fiberoptiske kabler. Den konstante utviklingen av ny teknologi og fremveksten av operatører som deler områder, gir nye utfordringer. Den innebygde reservekapasiteten til Roxtec-tetninger gjør at du kan legge til kabler når du vil. Løsningene er egnet for ulike typer kabler, koaksial-kabler så vel som fiberoptikk, og i alle størrelser. Tetningene er holdbare, arealbesparende, temperatursikre og korrosjonsfrie.

Utforsk alle bruksområdene hvor du kan dra nytte av Roxtec-løsningene.

Oppdatert: