1. Kunnskapsbibliotek
  2. Tetningsutfordringer
  3. Slik eliminerer du sveising

Unngå sveising ved tetning av metallrørgjennomføringer

Unngå sveising ved tetning av metallrørgjennomføringer

Sveising generelt er en kostbar, tidkrevende og arbeidsintensiv prosess som er den normale praksisen ved administrering og installasjon av metallrørgjennomføringer ombord marinefartøy og offshore-plattformer.

Utviklingen i testede og godkjente rørgjennomføringer gjør imidlertid at den normale praksisen for sveising tilhører fortiden.

Robuste rørsystemer

Historisk sett har prosessen for tykke metallrør vært å sveise det direkte til strukturen på begge sider av dekket eller skottet, eller å bruke en tyngre og tykkere veggjennomføringsdel som enten kan kjøpes eller selvfabrikkeres.

Begge disse systemene krever en betydelig mengde sveising med enten to eller muligens fire forskjellige sveiseledd. Nå finnes det imidlertid andre alternativer, noe som kan betydelig redusere og også fjerne behovet for eventuelle sveisede ledd når metallrør skal føres igjennom et dekk eller skott med brannklassifisering.

Ulike metallrørsystemer

Med veksten innen bruk av tynnveggede metallrør (mindre enn 3 mm) som rustfritt stål, kobber, CuNi og til og med titan, har sveisekrav og nivåer av teknisk ferdighet som kreves for sveising og håndtering av disse rørgjennomføringene, også vokst.  

De høye kostnadene forbundet med disse strengere kravene til sveising, kan elimineres helt ved å endre prosessen, samt endre tilnærmingen til hvordan metallrørgjennomføringer håndteres.

Overgang til skottkoblinger er en av de tradisjonelle metodene for tetning.

De tradisjonelle metodene for overgang til skottkoblinger, stålrør via flens eller koblingsforbindelser eller gjennom hylser eller lukekarmer, blir gradvis skiftet ut med alternative løsninger som ikke krever sveising i det hele tatt.

Ingen sveising for disse ulike metallrørinstallasjonene er en betydelig fordel i seg selv, men det finnes i tillegg andre fordeler ved ikke å gå over til stålrør i hver gjennomføring.  

Fordeler som ikke kompromitterer integriteten, kvaliteten og ytelsen til rørsystemet ved å gå fra valgt teknisk overlegent, tynnvegget metallrør, til et stålrør av dårlig kvalitet på hver dekk- eller skottgjennomføring.

Reparerings- og ettermonteringsprosjekter – tillatelser for varmtarbeid

Under et ettermonterings- eller repareringsprosjekt er logistikk, arbeidskraft og praktiske tiltak som kreves for å oppnå, overvåke og implementere en varmtarbeidstillatelse, betydelige. Ved å begrense eller fjerne behovet for ethvert varmearbeid, bør enkle kostnadsbesparelser i tidsadministrering som bidrar til at prosjektet leveres i tide, være tilstrekkelige til å forsvare et bytte fra tradisjonelle sveiseløsninger. Det finnes også andre besparelser, som installasjonstid, arbeidssatser og andre tilhørende kostnader.

Roxtecs alternative løsning 

Roxtec-metallrørtetninger kan håndtere enkeltstående (opptil 558 mm / 20") og flere (opptil 54 mm / 2") metallrørgjennomføringer ved å bruke en hylse eller lukekarm som enten kan boltes eller installeres via en kompresjonsenhet.

Begge installasjonsmetodene gir de samme fordelene ved brannklassifisering som tradisjonelle sveiseløsninger, i tillegg til betydelige nivåer av vann- og gasstetthet uten behov for sveising.

Disse alternative løsningene for sveising av rørgjennomføringer tilbyr kvalifiserte nivåer av sikkerhet og sertifisert ytelse og er anerkjent og godkjent av alle ledende klassifiseringsmyndigheter.

Hvis du tidligere har avdekket fordelene med løsninger som ikke behøver sveising eller bare ønsker å redusere sveising under nybygg og reparerings- eller ettermonteringsprosjekter, kan løsninger for metallrørgjennomføringer være det du har vært ute etter.

Roxtec oppfordrer deg til å undersøke nærmere de mange løsningene uten sveising som vi har i vår produktportefølje, slik at du kan dra nytte av fordeler og kostnadsbesparelser knyttet til metallrørgjennomføringer uten sveising, så snart som mulig.

Forfatter

Will Hoffman

Rørtetningsspesialist Avdeling Forretningsområde Marine & Offshore hos Roxtec
Will Hoffman

Interessert i en testinstallasjon?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg angående en produktdemonstrasjon eller testinstallasjon

Takk for at du kontakter oss!

Vi vil snart kontakte deg.

Vennlig hilsen
Roxtec

Oppdatert:
Will Hoffman
Forfatter

Will Hoffman

Rørtetningsspesialist