1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Spesifiser Roxtec.

Spesifiser Roxtec.

Tetninger, servicetjenester og programvare.

Skipseiere, operatører og skipsforvaltningsselskaper har rett til å være beroliget. Med Roxtec som leverandør av komplette tetningsløsninger, kan du ivareta sikkerhet, muliggjøre en jevn overgang til bærekraftig drivstoff og bane vei for effektiv digitalisering. Våre kabel- og rørgjennomføringer beskytter mot flere risikoer og er tilgjengelige for levering hvor som helst i verden. Sørg for at ditt rederi leder an ved å velge våre tetningsløsninger, inspeksjonstjenester og programvare for håndtering av gjennomføringer.

Spesifiser Roxtec online.

Spesifiser sikkerhet

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_36_11.Still004.jpg

Bruk Roxtec kabel- og rørgjennomføringer for å ivareta sikkerhet og driftspålitelighet. Vi har godkjente inspektører som kan inspisere alle gjennomføringstetninger gjennom hele livssyklusen og bekrefte at dine multikabelgjennomføringer er i samsvar med de nyeste kravene fra klassifiseringsselskapene. Våre tetningsløsninger gir sertifisert beskyttelse mot risikoen for at brann, gass eller vann sprer seg gjennom fartøyet via kabel- og rørrelaterte åpninger i brannklassifiserte eller vanntette dekk og skott. Ytterligere beskyttelse er også tilgjengelig mot risikoen for eksplosjon og trusler om elektromagnetisk interferens, mens andre produkter er spesielt designet for å forenkle installasjonskravene knyttet til sammenkobling og jording.

Les mer

Muliggjør bærekraftig drivstoff

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_22_00.Still006.jpg

Mange skipseiere, operatører og skipsforvaltningsselskaper streber etter å finne måter å følge IMOs strategi for dekarbonisering. Industrien vil konvertere og distribuere drivstoffleksible motorer og sannsynligvis bruke mer enn én type bærekraftig drivstoff per skip. Roxtec har en lang historie med å utvikle godkjente tetningsløsninger og programvare som møter nye maritime krav. I tillegg har vi mange års erfaring i å håndtere risikoer forbundet med hydrogen, batterier, energilagring, fornybar energi og kjernekraft. Derfor tror vi at Roxtec kan være en pålitelig teknisk rådgiver i å støtte skipseiere og skipsforvaltningsselskaper med sikkerhetsutfordringene knyttet til bunkringsoperasjoner, drivstofflagring ombord, drivstoffdistribusjon og langvarig vedlikehold.

Les mer

Spesifiser digitalisering

FSSP_Digitalization_3.jpg

Design- og ingeniørselskapet AtkinsRéalis i Canada bruker Roxtec programvare for gjennomføringshåndtering for å holde oversikt over arbeidet med kabelgjennomføringer. Det digitale verktøyet muliggjorde store tidsbesparelser da de oppgraderte kanadiske marinefartøy til CLASS og sørget for at alle fartøy overholdt regelverket.

"Roxtec-programvaren var virkelig god," sier Richard McLeod, koordinator for implementering av konstruksjonsendringer. "Den gjorde det mulig for oss å overvåke fremdriften uten å måtte gå og gjøre inspeksjoner to ganger om dagen. Vi kunne se tjenesteleverandørenes arbeid rett foran oss og holde styr på leveransene."

Programvaren muliggjør kostnadsbesparelser og hjelper skipseiere med å ivareta overholdelse. Dokumentasjonen gir en klar oversikt over utført arbeid, forenkler kvalitetskontrollen og fungerer som fremtidig referanse.

Mer om Roxtec programvare

Oppdatert: