1. Kunnskapsbibliotek
  2. Tetningsutfordringer
  3. Slik designer du lufttette rom for desinfeksjon og gasser

Slik designer du lufttette rom for desinfeksjon og gasser

Les den rapporten om lufttette løsninger.

Slik designer du lufttette rom for desinfeksjon og gasser

Designer du rom som er utsatt for gass - prosessen med å bruke en svært giftig gass for å inaktivere biologiske agenter? Vi anbefaler rapporten «Airtight solutions A future-focused look at designing for fumigation» av Andreas Somerville fra Hoare Lea og Shem Sacewicz fra HOK Architects. Den forklarer prosessen med vanlige gasser og fremhever behovet for lufttetthet.

Last ned rapporten

Andreas Somerville er direktør og leder for forskningssektoren ved Hoare Lea, et ingeniørrådgivningsfirma som tilbyr løsninger på komplekse ingeniør- og designutfordringer for bygninger. Shem Sacewicz er førsteamanuensis og laboratoriumsarkitekt ved HOK Architects med 20 års erfaring fra arbeidet med naturvitenskapsprosjekter i Europa og Asia. Rapporten deres kan hjelpe leserne til å forstå gassprosessen og innvirkningen på romlufttetthet. Det står at ettermontering eller vurdering av tetningsevne sent i et design kan være livstruende og svært dyrt, mens «vurdering av lufttetthetskrav for et rom tidlig i designprosessen vil bidra til å oppnå et sikkert og kostnadseffektivt resultat».

Lufttetthet for sikkerhet

De viktigste grunnene til å gjøre gassrom lufttette, er å forhindre gassutslipp, opprettholde den nødvendige gasskonsentrasjonen og for å forhindre flukt av biologiske agenter. For gasstetningsevnen er hovedproblemene lufttetthet i alle bygningskomponentene som separerer innvendig og utvendig konstruksjon, materialkompatibilitet, lukket og avstengt plass, samt tilstøtende områder gjennom hele gassyklusen. Forfatterne oppgir at det er viktig for designere å forstå prosessen med pre-gassing, gassing og post-gassing, og det å være involvert i risikovurderingen. De presenterer ulike typer gasser, utstyr og metoder, så vel som forskjellige standarder for lufttetthet i gassbare rom.

«Sperrebarrieren må integreres fullt ut med ethvert element som trenger gjennom den.»

Å opprettholde en sterk barriere

De skriver at sårbarhet for sperrebarrieren vanligvis forekommer i krysninger av ulike materialer, vedlikeholdsgjennomføringer eller der barrieren svikter eller har blitt skadet. Alle disse betingelsene må være nøye detaljert, og noen grunnleggende prinsipper gjelder for hvordan disse krysningene skal dannes:

«Sperrebarrieren må integreres fullt ut med ethvert element som trenger gjennom det, som dører, vinduer, lys, rør, kabler og kanaler for å skaffe tetningen. Disse gjennomføringsdetaljene må muliggjøre en robust, pålitelig og rensbar løsning.»

Last ned white paper/teknisk dokument

Fyll ut dine opplysninger for å laste ned.

Tusen takk!

Du mottar snart en e-post.

Vennlig hilsen
Roxtec

Oppdatert: